Byråd afslog dobbelt op i løn til nævnsmedlemmer


Af Jesper Munch Nielsen

Hvis en lejer og en udlejer, for eksempel i Helsingørs indre by, bliver uenige om lejeforhøjelser, forbrugsregnskaber og så videre, så kan tvisten behandles og afgøres i Huslejenævnet.

Helsingør Byråd var ikke med på idé om at sætte vederlagene i Huslejenævnet op med 100 procent.

AFSLAG: Medlemmerne af Huslejenævnet i Helsingør får ikke et 100 procent højere vederlag, selv om de har bedt Helsingør Byråd om det. På et møde for nylig vedtog et enigt byråd nemlig at afvise en foreslået vederlagsfordobling, og derved fulgte politikerne indstillingen fra embedsmændene i Helsingør Kommune – et nej til at give repræsentanterne i nævnet 100 procent mere i vederlag per sag.

I Helsingør og andre danske kommuner er det et huslejenævn, som træffer afgørelse i sager, hvor lejere og udlejere i det private boligbyggeri er kommet i konflikt. Det kan handle om for eksempel størrelsen på lejen og lejeforhøjelser, dårlig stand og forbrugsregnskaber, og nævnet skal høre begge parter i sagen.

Der er to medlemmer i nævnet, som bliver aflønnet via de omtalte vederlag. Desuden består nævnet af en formand, typisk en jurist, der får et fast årligt vederlag.

Dobbelt op

Medlemmerne af Huslejenævnet i Helsingør havde bedt kommunen om at få 400 kroner hver per behandlet sag – dobbelt så meget som i dag, hvor nævnets medlemmer hver altså får 200 kroner per sag.

Det beløb har nævnet fået siden 2015. Og før det – fra 2007 og frem – fik medlemmer 100 kroner per sag.

En forhøjelse på 100 procent havde Helsingør Kommunes administration ikke fidus til. Tværtimod mente den kommunale ledelse, at vederlaget på 200 kroner per sag er rimeligt set ud fra tidsforbruget – 30 minutter per sag.

Huslejenævnet afholder normalt et møde på to-tre timer hver måned. I 2017 blev der behandlet 67 sager i Huslejenævnet, og det antal forventes at stige i år – på grund af mange sager fra beboerne i ejendomme på Bragesvej.

Betaler gebyrer

Hvis en lejer indbringer en sag for Huslejenævnet, skal der betale et gebyr på 308 kroner. Udlejere kan blive pålagt andre gebyrer.

For øjeblikket betaler de forskellige gebyrer, der indbringer cirka 50.000 kroner, udgiften til vederlag til medlemmerne af nævnet og det faste vederlag til formanden på godt 18.000 kroner om året. Og så er der endda nogle tusind kroner tilovers. Hvis vederlagene sættes op, vil nævnets arbejde give underskud.

jmn

Artiklen sidst ændret: 10. juli 2018 11:15

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018