Allan Voldfrom kører dagligt ældre til dagcentret Montebello. Han stod i mandagens udgave af Helsingør Dagblad frem med en kritik af Helsingør Kommune for ikke at reagere, når han indberettede tilfælde, hvor de ældre borgere kom i problemer. Nu vil kommunen invitere Allan Voldfrom og eventuelt flere af hans kollegaer på en kop kaffe for at høre mere om, hvad det er chaufførerne oplever, når de kører de ældre borgere. (Foto: Torben Sørensen)

Af Asger Lind Krebs

Helsingør Kommune vil drikke kaffe med åbenmundet chauffør

Bruuns rengøring side 25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013

Forleden bragte Helsingør Dagblad historien om chaufføren Allan Voldfrom, der havde fået nok af at indrapportere fejl og mangler i kommunens hjemmepleje, uden at der efterfølgende blev rettet op. Nu vil Helsingør kommune se på, om man kan forbedre dialogen med chaufførerne.

HJEMMEPLEJE: – Jeg har ikke en eneste gang oplevet, at der er sket noget i de seks år, jeg har henvendt mig. Så kontant var udmeldingen fra Allan Voldfrom i mandagens udgave af Helsingør Dagblad.

Og Voldfrom bør vide, hvad han taler om. Han arbejder som chauffør med at køre borgere til og fra dagcentret på Montebello i Helsingør og møder derfor dagligt de borgere, der er afhængige af den kommunale hjemmehjælp.

Helsingør Dagblad har efterfølgende talt med Lene Bergstein, der er områdeleder for forebyggelse og visitation i Helsingør kommune.

Hun forsikrer, at modsat af, hvad Allan Voldfrom har oplevet, bliver henvendelser bragt videre til hjemmeplejen.

– Helsingør Kommunes fagpersonale er glade for samarbejdet med de chauffører, som henter og bringer borgere, som er bevilget dagcenter, og værdsætter de tilbagemeldinger, som chaufførerne giver og handler på dem, hvis der findes årsager til det. Helsingør Kommune arbejder hele tiden for, at yde borgerne den bedst mulige service inden for de givne rammer. Når vi modtager henvendelser, giver det altid anledning til, at vi kigger indad. Vi har nogle skriftlige arbejdsgange, så når folk melder ind til dagcentret om en hændelse, giver dagcentret besked videre til hjemmeplejen. Vi tager bestemt henvendelserne fra Allan Voldfrom alvorligt. Vi kan nikke genkendende til at de udfordringer, han nævner. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe. Henvendelserne fra Allan Voldfrom har nu afstedkommet, at vi har kontaktet dagcentrene og opdateret arbejdsgangene, siger Lene Bergstein.

Ingen nøglekort

Når det kommer til løsninger på de konkrete problemer, som Allan Voldfrom nævner, har Lene Bergstein dog svært ved at komme med konkrete løsninger. Dels må hun ikke udtale sig om enkeltsager. Og dels er der ting, hvor kommunen generelt har truffet beslutninger, som går mod Allan Voldfroms ønsker. Blandt andet forklarer Lene Bergstein i en mail, hvorfor kommunen ikke udleverer nøglekort til chauffører.

“Først og fremmest skal vi sikre borgernes sikkerhed. Hvis borgeren ikke kan åbne for hjemmeplejen, opsættes en elektronisk nøgleløsning af hjemmeplejen. Forslaget om udlevering af denne elektroniske nøgle til chaufførerne ville medføre, at alle chauffører gives adgang til borgere i Helsingør Kommune, som har denne løsning i deres hjem. Det kan vi ikke forsvare i forhold til borgernes sikkerhed, og endelig er det borgerne selv, som giver tilladelse til andres adgang. Det er Forebyggelse og Visitations vurdering, at det er få borgere, hvor der er udfordringer. Disse tages der hånd om individuelt. Dagcentrerne og hjemmeplejen kender til udfordringer med adgang til borgernes hjem og har interne arbejdsgange, hvis borgeren ikke dukker op, mister sin nøgle under dagcenteropholdet eller chaufføren melder ind, at borger ikke åbnede sin dør. Hjemmeplejeleverandørerne (interne som eksterne) ved fra Forebyggelse og Visitation, når en borger er visiteret til dagcenter, og gør deres yderste for at hjælpe borgeren klar til afhentning af chaufføren. Borgeren hjælpes, ud fra den visiterede hjælp og støtte, med respekt for borgers egen formåen og selvbestemmelse.”

Heller ikke når det kommer til at få flyttet en borgers dørtelefon, så hun kan nå den, kan kommunen hjælpe.

“I de tilfælde hvor borger bor i et boligselskab, hvor dørtelefonen ønskes flyttet, tages kontakt til boligselskabet, som sørger for dette,” skriver Lene Bergstein.

Hun vil gerne forbedre dialogen med chaufførerne og vil derfor invitere Allan Voldfrom og hans arbejsgiver til et kaffemøde.

Center for sundhed og omsorg i Helsingør Kommune har også oprettet et brugerpanel for borgere som modtager hjælp samt pårørende, som kan pege på områder, hvor kommunens indsats kan forbedres. Formålet med brugerpanelet er desuden at inspirere centret i forhold til nye tiltag og initiativer. Panelet holdt sit første møde i juni.

Artiklen sidst ændret: 12. juli 2018 12:46

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Secomondo 500007, 1755712, 15.-20.000  win maj 19/20

Job i Nordsjælland

Tibberup Høkeren maj 19/20 10-15.000 win  1752369
Meny april 19/20 25.000 IKKE win  random 1763673
Advodan april 19/20 15-20.000  win 2 banner 1753420
HF Byg HF Materiel 353825, 1753684 15-20.000 win  maj 19/20
Apperupvej e-mægler 397432 40.000 win. Skift til Wilstrup 20/12, skift 3/4

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu