Af Kirsten Moth

Helsingør Havne opruster på krydstogt-turismen

Jumbo Personal Computer, order nr. 1725098. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. side/logo

Havnenen ansætter krydstogtmanager og i 2021, når en ny erhvervs- og krydstogtkaj kan stå klar i Helsingør, er 20 krydstogtanløb om året første ambition.

HELSINGØR HAVNE: Selv om den omtalte nye erhvervs- og krydstogtkaj i Helsingør tidligst kan stå færdig i 2021, hvis den bliver politisk vedtaget i byrådet, opruster Helsingør Havne allerede nu på krydstogt-turismen.

Ambitionerne er høje. Allerede i 2020 forventer havnechef i Helsingør Kommune, Jesper Schrøder anløb af seks krydstogtskibe. Og når den nye kaj, anslået til at koste ca. 90 millioner kroner, står klar, forventer havnechefen som en begyndelse minimum 20 årlige anløb.

Også ny projektleder

Det er Birgitte Bergman, der som tidligere krydstogtchef i turistorganisationen Visitnordsjælland og nu selvstændig konsulent i sit eget firma, Birgitte Bergman Consulting, er hyret til opgaven med at tiltrække de mange krydstogtskibe- og gæster og ikke mindst at få dem til at blive lidt længere i Helsingør.

Samtidig har Helsingør Havne også ansat en ny projektleder, der skal være med til at udvikle en dynamisk havn i Helsingør.

Jonatan Sandager Hansen skal stå for VVM-redegørelse, der danner grundlag for selve beslutningen om, hvorvidt der skal etableres en erhvervs- og krydstogtkaj.

VVM-redegørelse

En VVM-redegørelse har til formål at vurdere virkningerne på miljøet, hvad angår blandt andet støj, luftforurening og strømmæssige forhold i Øresund og angive, hvilke afværger-foranstaltninger man kan sætte i værk for at mindske generne.

– Der er hele verden, der skal tilbydes at lægge til her i Helsingør, og derfor arbejder vi allerede nu på at få myndighedsbehandlet et nyt kajanlæg, så vi er klar til at byde mange flere rederier velkomne. Beslutningsprocessen er lang inden for krydstogtbranchen. Fra vi har haft et møde, går der som regel mellem to og fire år, før skibet anløber vores havn. Vores region, omtalt som The Baltic Sea, er en tryg og stabil region, hvor serviceniveauet er højt og hvor mange veluddannede mennesker sikrer, at der kan laves aftaler, der overholdes. Helsingør er med sin placering porten til dette voksende populære sejlområde.

– Derfor arbejder vi strategisk og med et større fokus på krydstogtrederierne. Det kræver kompetencer og et stort netværk til branchen. Jeg er i den forbindelse utrolig glad for at have indgået et samarbejde med Birgitte Bergman, siger havnechef Jesper Schrøder.

Prisen på et anløb

Nyansættelserne sker med havnebestyrelsens godkendelse og udgifterne afholdes af havnens egen kasse.

Et anløb skæpper godt i havnekassen. Et middelstort krydstogtskib betaler mellem 300.000 og 450.000 kroner pr. døgn for et anløb til Helsingør.

– Det er vigtigt at fastslå, at hverken den nye erhvervs- og krydstogtkaj eller nyansættelser griber ind i kommunekassen på drifts- eller serviceområdet, fastslår Jesper Schrøder.

Havnen satser samtidig på, at den øgede krydstogtturisme også vil have afsmitning på byen og på lokale erhverv.

– Der er mange typer af rederier og målgrupper og jo flere forskellige typer af små og store attraktioner, vi kan tilbyde, desto bedre, siger Birgitte Bergman, der i sit nyetablerede konsulentfirma arbejder med turismeudvikling, ikke blot inden for krydstogtbranchen, men også inden for blandt andet hotelsektoren og andre ferieformer. Hun har i flere år rejst verden rundt og markedsført Helsingør og Nordsjælland som destination.

I kraftig vækst

– Krydstogtturismen er i meget kraftig vækst. Jeg taler med en række incoming-bureauer, der blandt andet sender krydstogtturister til Helsingør med bus, fordi de blandt andet skal opleve Kronborg. Det segment vil vi prøve at sælge også Nordhavnen, Elsinore Walks og vores smukke middelalderby til, fortæller Birgitte Bergman.

I sensommeren og til efteråret deltager hun i de store krydstogtmesser blandt andet i Lissabon, og Helsingør Havne har meldt sig ind i Clia, Cruise Line International Association, som betragtes som krydstogtbranchens Formel 1.

Artiklen sidst ændret: 12. juli 2018 12:45

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Jobo vaskeklub  top april, juni, aug, okt, dec, feb 40.000 win win 1723108

Job i Nordsjælland

Sport direct, Kundenr: 378087, Ordrenr 1725531, 25.000 visninger logo
Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side
3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128
Stengade apotek 68802 25.000 win win 22/5 18-22/5-19 1726512 logo
AH modegarn 39169 1723845  top 40.000 win win 1. maj 18-1. maj 19. 4. variant feb 19

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu