Kommunen har givet indehaveren af Royal Bar 12 dage til at rydde den del af Hovedvagtsstræde, hvor han har indrettet udendørsservering. (Foto: Lars Johannessen)

Af Niels Berg

Restauratør har fået 12 dage til at rydde udeservering

Ejeren af Royal Bar, som tidligere gik konkurs med Restaurant Dansk, har gennem længere tid serveret i p-båse i Hovedvagtstræde uden tilladelse. Nu skrider kommunen ind.

HELSINGØR: For tiden bliver serveret lystigt i et par af de tidligere parkeringsbåse på Hovedvagtsstræde i Helsingør.

Det er den nyåbnede Royal Bar, som ejes af personen bag Restaurant Dansk ved Axeltorv, som tidligere på året gik konkurs med en stor gæld til det offentlige, der gennem sit selskab Ren Multiservice ApS, ejer baren.

Som Helsingør Dagblad tidligere kunne fortælle, så har kommunen åbnet op for, at de tidligere p-båse kunne bruges til udendørsservering.

Politiet nær indblandet

Men der blev aldrig givet særskilt tilladelse til Royal Bar til at servere på asfalten.

Det så ejeren af Royal Bar imidlertid stort på, og han begyndte trods kommunens advarsler at indrette serveringsfaciliteter i båsene allerede i slutningen af maj.

Kommunen overvejede på et tidspunkt at anmelde restauratøren til politiet for at få standset den ulovlige servering og brugen af det offentlige vejareal.

Det skete imidlertid aldrig, men nu kommer kommunens formelle indgreb mod de ulovlige aktiviteter. Det ses af afslaget fra Center for Trafik, Vej og Parkering på ejerens ansøgning om udeservering, som Helsingør Dagblad har fået aktindsigt i.

Afslaget og kravet om at rydde vejen er begrundet i, at ejeren gennem længere tid har drevet udeservering på arealet uden tilladelse og desuden ikke har levet op til nogle helt konkrete byggetekniske og trafiksikkerhedsmæssige krav til indretningen af serveringfaciliteterne i p-båsene. Han har heller ikke ansøgt om byggetilladelse.

Sporene skræmmer

Men i afslaget hæfter forvaltningen sig også ved ansøgerens evne til at leve op til de tidligere aftaler, han har indgået med kommunen.

Forvaltningen finder det ganske enkelt for risikobetonet at indgå nye aftaler med ejeren, når han tidligere har misligholdt sine aftaler med kommunen økonomisk (blandt andet med Restaurant Dansk, red.).

Ejeren af Royal Bar fik afslaget på sin ansøgning i går, og med den følger et påbud om at stoppe for serveringsaktiviteterne med øjeblikkelig varsel.

Restauratøren har fået en frist til den 23. juli til at få arealet ryddet for rækværk og andre installationer. I modsat fald vil det blive gjort af kommunen for ejers regning.

Artiklen sidst ændret: 12. juli 2018 12:48

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Har du spillet padel-tennis?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu