Der bliver både givet og taget i Helsingør Kommunes budgetaftale for 2019. For kommunens ældre borgere er der besparelser på hjemmeplejen, men samtidig en tilførsel af ekstra midler til ældreområdet. (Foto: Helsingør Kommune)

Af Asger Lind Krebs

Ældre frivillige skal aktivere plejehjemsbeboere i Helsingør

AH modegarn 39169 1723845 side 40.000 win win 1. maj 18-1. maj 19. 4. variant feb 19

Helsingør Kommune og Ældre Sagen får sammen 430.000 kroner, der skal bruges til at skabe flere aktiviteter for beboerne på plejehjem i Helsingør kommune.

PLEJEHJEM: Helsingør Kommune har sammen med lokalafdelingen af Ældre Sagen i Helsingør søgt og modtaget 430.000 kroner fra puljen ”Igangsættelse af aktiviteter” fra Sundheds- og Ældreministeriet, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem.

Pengene er givet til aktiviteter på plejehjem i ydertimerne, i weekenderne, indendørs som udendørs. Ældre Sagen og Helsingør Kommune indgår i 2019 et samarbejde for, at livet skal være værd at leve lige til det sidste.

Flere frivillige

Formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget Mette Lene Jensen og formanden for Ældre Sagen Helsingør, Erik Bruun, glæder sig til samarbejdet.

– Jeg ser frem til samarbejdet med Ældre Sagen, hvor de skal opbygge et tæt samarbejde med vores dygtige personale ude på plejehjemmene. Plejehjemmene har en god føling med hvilke aktiviteter, der kan være med til at øge beboernes livskvalitet. Jeg er selv lige nu i gang med at besøge alle vores plejehjem i Helsingør kommune, og her fremhæves blandt andet aktiviteter, hvor også pårørende kan være med. Det skaber glæde for både beboere og deres pårørende, siger Mette Lene Jensen, der er formand for Omsorg- og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune.

– Vi glæder os til at samarbejde med Helsingør Kommune om at skabe flere aktiviteter til glæde for vores ældre borgere, siger Erik Bruun, der er formand for Ældre Sagen i Helsingør.

Start 2019

Der ansættes en medarbejder som sammen med Ældre Sagen skal besøge plejehjemmene. De skal med udgangspunkt i samtaler med beboere, personale og eventuelt pårørende iværksætte aktiviteter og udarbejde et aktivitetskatalog. Aktiviteterne skal de frivillige i Ældre Sagen efter projektets afslutning i 2019 afholde og videreudvikle.

red.

Artiklen sidst ændret: 17. juli 2018 16:18

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Multiflyt 24.5 18-24.5 19 25.000 win win 1726605 top

Job i Nordsjælland

3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128
https://www.kunstnershoppen.dk/
Bruuns rengøring logo  25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013
Cafe Hammermøllen Logo, side og artikkelbanner
Hornbæk Dyreklinik, Kunde nr. 397804, Ordre nr. 1724863, 30.000 visninger

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu