Direktøren for Café Mahan her i Bramstræde har 22 tvangsopløste og konkursramte virksomheder bag sig. (Foto: Lars Johannessen)

Af Niels Berg

Politiet giver konkurskonge spiritusbevilling

Nsnet.dk – læs online

Trods talrige konkurser og gæld til Skat havde “Onkel”, som han kaldes, ikke problemer med at få spiritusbevilling til sin seneste café.

HELSINGØR: Revifront Finans af 2017 ApS hedder det nye selskab, som allerede i marts fik en midlertidig bevilling til at sælge spiritus fra Café Mahan i Bramstræde af Nordsjællands Politi.

Revifront Finans 2017 ApS ejes af en kvinde fra Hørsholm og direktøren er Ferey­doun Ahmadi, også kaldet “Onkel”, den samme mand, som ifølge CVR-registreret siden 2000 har haft betydelige roller i diverse selskaber, som er blevet likvideret eller opløst efter selskabslovens §60/225.

Nærmest kronologisk har han gennem årene forsøgt sig med café/restaurant, men også andre brancher, herunder rengøring, ejendomsadministration, nedrivning og lignende. Ikke færre end 22 konkursramte eller tvangsopløste restauranter, slikbutikker og andre forretninger og virksomheder i Helsingør har Ferey­doun i sit kølvand.

I dokumenterne om bevillingsansøgningen, som Helsingør Dagblad har fået indsigt i, fremgår det, at direktøren for Café Mahan er i restance i forhold til restaurationsdrift, og der er ikke indgået nogen afdragsordning.

Han er også i skatterestance og han er kendt i det såkaldte fordringsregister. Det var dog ikke nogen hindring for en bevilling.

Helsingør Dagblad forsøgte i går fredag at få telefonisk kontakt til Fereydoun Ahmadi for en kommentar, men han besvarede ikke vores opkald. Han har heller ikke besvaret de mails, redaktionen har sendt til ham.

Mangler informationer

Midt i august skal Helsingør Kommunes bevillingsnævn behandle selskabets ansøgning om af få en flerårig spiritusbevilling til caféen i Bramstræde. Men det skulle nævnets medlemmer allerede have vidst, da de holdt møde i maj. Da blev den midlertidige bevilling, Nordsjællands Politi havde udstedt til Café Mahan, ikke behandlet.

Dermed kunne caféen fortsætte udskænkningen, selv om muligheden for, at ansøgningen ved en nærmere granskning af direktørens forretningsmæssige fortid efter al sandsynlighed ville være blevet afvist af bevillingsnævnet.

Nordsjællands Politi har tidligere undladt at forsyne bevillingsnævnet med informationer om midlertidige bevillinger i tide.

Det var også tilfældet med de to midlertidige bevillinger, der tidligere i år blev givet til Royal Bar i Hovedvagtsstræde og Il Gallo Rosso i Torvegade. Dem fik bevillingsnævnet først med på dagsordenen efter at Helsingør Dagblad havde gjort opmærksom på dem.

Heller ikke politiets midlertidige bevilling til Roast Corner på hjørnet af Bjerge­gade og Sudergade er kommet til bevillingsnævnets kendskab. Men det stilles der nu politisk krav om.

I går ændrede Roast Corner i øvrigt navn til Taj Mahal.

Selskabs- og navnemorads

Også denne restaurants direktør har tidligere været direktør for Café Mahan 2016 ApS, som nu altså hedder Revifront 2017 ApS.

Trods talrige telefonopkald og mails har det ikke været muligt at få kontakt til Nordsjællands Politis afdeling for bevillinger og tilladelser for at få en forklaring på, hvorfor bevillingsnævnet ikke i tide bliver orienteret om de midlertidige bevillinger, politiet udsteder, og hvorfor der bliver set stort på direktørens gældsmæssige forhold.

Ifølge politiet skyldes det afholdelse af sommerferie.

Men årsagen til politiets beredvillighed med hensyn til udstedelse af midlertidige spiritusbevillinger kan bunde i stadigt skiftende konstruktioner og navne på de selskaber, der viderefører tvangsopløste og konkursramte restauranter i byen.

I Café Mahans tilfælde hed selskabet bag caféen tidligere Café Mahan 2016 ApS, men skiftede i slutningen 2017 navn og ejer til Revifront ApS, og det er da også det sidstnævnte selskab, der har søgt bevillingen til Café Mahan.

Den legale ejer af Revifront 2017 ApS er ifølge CVR-registret en mand, der har samme adresse i Hørsholm som caféens direktør, “Onkel”, mens Finanshuset Revifront, som hører hjemme på H.P. Christensensvej i Helsingør, også har stået som ejer af det tidligere Café Mahan 2016. Dog kun en dag. Men “Onkel” har haft en mangeårig relation til Finanshuset Revifront ApS som også har skiftet navn flere gange siden 2007.

Navnesammenfaldet med Revifront ApS og Finanshuset Revifront ApS er dog et tilfælde, oplyser Torben Nilsson fra Finanshuset Revifront.

Det er ikke desto mindre Torben Nilssons selskab, Torben Nilsson Revision, der har udfærdiget det drifts- og likviditetsbudget, som blev fremsendt for Café Mahan til politiet i forbindelse med bevillingsansøgningen.

Det var endvidere Torben Nilssons selskab, PLB Drift ApS, der afstod lejemålet i Bramstræde til Café Mahan alias Revifront Finans 2017 ApS.

Artiklen sidst ændret: 23. juli 2018 11:42

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Øresundsakvariet april 19/20 10-15.000 win  1752510

Job i Nordsjælland

Entreprenørfirmaet TS 381440 april 19/20 10-15.000 win win 175173
Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19
Tibberup Høkeren maj 19/20 10-15.000 win  1752369
Nybolig april 19/20 10-15.000 win 1753046
Advodan april 19/20 15-20.000  win 2 banner 1753420

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu