Skinnereparationer på Kystbanen finder sted til sommer lige midt i turisternes højsæson.

Af Pernille Hermann

Banedanmarks arbejde på Kystbanen skrider frem

Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger side

Nye skinner på broer og viadukter kræver langsom kørsel – derfor ingen myldretidstog den første uge.

KYSTBANEN: Banedanmarks arbejde på Kystbanen skrider frem som forventet. Derfor vovede man i går at udsende en officiel meddelelse om, at banen genåbner den 13. august som forventet.

Det bliver dog ikke helt i den sædvanlige køreplan. Hen over banens 11 broer og tunneler med nye skinner må togene højst køre 80 km/t de første dage.

For at undgå kludder i toggangen har DSB derfor valgt at aflyse alle myldretidstog den første uge. Til gengæld lover man at gøre sig umage for at sætte længere tog ind, så der er plads til alle. Her er uddrag af pressemeddeelsen:

En voldsom maskine

Når der er blevet lagt nyt spor, skal Banedanmark leve op nogle sikkerhedskrav. Sporet skal “sætte sig” inden man kan køre med høj hastighed. Konkret sker det ved, at skinnerne bliver udsat for et tryk.

I langt de fleste tilfælde bruger Banedanmark en såkaldt dynamisk stabiliseringsmaskine, som udøver et tryk på skinnerne, tilsvarende en pladsvibrator når man lægger en terrasse. Men mellem Helsingør og Hellerup er der 11 steder, hvor maskinen ikke kan bruges grundet bærende brokonstruktioner.

Her vil man leve op til sikkerhedskravene ved at lade passagertog gennemkøre strækningen med max 80 km/t indtil sporet har stabiliseret sig via de mange togpassager.

Frem til tiden

– Problemet er typisk ved gamle jernbanebroer, hvor maskinen ikke kan køre over. Broerne kan ikke tåle det store pres, maskinen laver. Derfor må vi i den første uge køre langsommere henover disse få steder, og det betyder, at der ikke kan køre så mange tog som normalt” siger projektleder Andreas Christoffer Lund.

Det betyder, at DSB i myldretiderne mandag-fredag den 13-17. august kører seks i stedet for ni tog i timen til og fra Kystbanens største stationer. Når togene skal køre langsommere, er der ikke plads til at køre lige så mange tog som normalt. Til gengæld sørger DSB for, at de tog, der kører, så vidt muligt har flere vogne på end normalt.

Med udtyndingen i trafikken vurderer Banedanmark og DSB desuden, at de øvrige tog kan indhente den tabte tid forårsaget af hastighedsnedsættelsen.

Ikke som sidste år

Det er en løsning som Banedanmark og DSB er blevet enige om. Baseret på erfaringerne fra sidste år, er det også en hensigtsmæssig løsning for passagererne. Efter afslutningen af sporarbejdet, kørte man med fuld drift fra den første dag. Det gav nogle forsinkelser og aflysninger. Ved at have færre afgange ved opstarten, kan det hjælpe til at undgå de samme problemer.

Pendlertalsmand Michael Randropp noterer udmeldingen fra Banedanmark med tilfredshed.

– Jeg er glad for, at arbejdet skrider fremad, som det skal. Jeg vil jo rigtig gerne tilbage i toget, og det ved jeg, at mange ser frem til.

– Selv om det er ærgerligt, at der ikke kan køre myldretidstog, som vi er vant til, så er jeg glad for, at det trods alt bliver meldt ud i tide, så vi pendlere kan forholde sig til det og planlægge derefter. siger Michael Randropp.

Artiklen sidst ændret: 25. juli 2018 10:03

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
KV-Revision, Kunde nr. 280954,  Ordre nr. 1725350, 40.000 visninger Top

Job i Nordsjælland

Ivar Jensen, K-nr. 1720262,  Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger logo
Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19
Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19
Cahetu 395194 1723549  side 25.000 win win 18/4 18-april 19
Euronics  win win top  30.000 16/4- 18-april 19 1723144

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu