Hun værnede om historien


Af Helsingør Dagblad

Ruth Jensen tilbragte sin sidste tid her på Falkenberg Plejehjem.

Bag flere af Kjeld Damgaards lokalhistoriske artikler ligger Ruth Jensens omhyggelige indsamling af oplysninger fra de gamle gårde i hendes hjemegn. Nu er hun død.

MINDEORD: Ruth Jensen er død, 94 år gammel. Hun var fra Horneby, men tilbragte sin sidste tid på Plejehjemmet Falkenberg i Ålsgårde. Lokalhistoriker Kjeld Damgaard skriver mindeord:

Et langt og godt liv er slut – men det er minderne om Ruth ikke. Vores fælles interesse for slægts- og lokalhistorie førte os sammen for mange år siden. Min fordel var, at jeg var født på en gård i Borsholm – og derfor blev betragtet som (næsten) lokal. Hendes hjemstavn var jo Hornbæk-egnen.

Allerede som midaldrende begyndte Ruth Jensen at indsamle oplysninger, dokumenter, billeder og lignende om slægts- og lokalhistorie. Hun var en af de første til at systematisere sin indsamling.

I praksis gjorde hun det ved at have maskinskrevne ark med oplysninger om de enkelte gårde og huse i de landsbyer, der særligt interesserede hende. Det var Horneby, Borsholm, Saunte, Stenstrup, Holmegaarde, Hornbæk og Havreholm.

Flere slægtsled

Ruth Jensen var selv født i Havreholm, hvor hun voksede på gården ”Skovhøj” – en ejendom, som siden 1846 havde været i slægtens eje. Men hendes slægt kunne spores endnu længere tilbage i Havreholm, så det var naturligt, at hun interesserede sig særligt for egnen.

Dertil kom at hendes mand, Knud Kert Jensen, var født på Køromgaard i Horneby, som også var en slægtsgård. Parret overtog i 1950 ejendommen ”Enrum”, som blev drevet som landbrug. Først i 2001 blev Enrum solgt, og Ruth og Knud flyttede ind i et hus på Hornebyvej.

Ruth var med fra starten og blev en ivrig deltager i arbejdet i Hornbæk lokalhistoriske arkiv, hvortil hun bidrog med mange oplysninger, som hun enten kunne huske eller havde indsamlet facts om, blandt andet ved hyppige besøg på landsarkivet og andre arkiver.

Hjælp til arkivet

Vort første store samarbejde var i 1996, hvor jeg opfordrede Ruth til at skrive om sin fødeby, Havreholm. Artiklen skulle bruges i Helsingør Kommunes Museers Årbog, som jeg i de år var redaktør på.

I den forbindelse var Ruths systematiske arbejde med lokalhistorien en stor fordel. Hun havde simpelthen været på arkiver og hos de lokale familier og indsamlet oplysninger, billeder, dokumenter med videre. Og på samme systematiske måde havde hun gemt alle oplysningerne i mapper, hvor hver ejendom eller gård havde sit eget chartek.

Alt dette fik Hornbæk lokalhistoriske arkiv naturligvis også god nytte af. Her var Ruth til stor gavn i forbindelse med identifikationer, placeringer og slægtsbånd.

En arv at løfte

Hendes arkiv havde jeg senere flere gange god gavn af – og det var en stor ære, da Ruth for nogle år siden ringede og sagde, at nu kunne jeg godt hente hendes arkiv. Hun var nået til den erkendelse, at hun ikke længere kunne passe arkivet ordentligt, og hun mente, at jeg var den rette til at føre dette videre.

Det var en stor ”arv” at modtage, men jeg har siden forsøgt at formidle Ruths oplysninger på bedste vis med foredrag, artikler samt offentliggørelse af oplysninger på min hjemmeside (www.tikobkommune.dk).

Æret være Ruths minde

Kjeld Damgaard

Artiklen sidst ændret: 31. juli 2018 10:51

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018