Af Helsingør Dagblad

Monsterbor skyder vandledning under Teglstrup Hegn

Bruuns rengøring side 25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013

Borebisser på larvefødder arbejder i skoven med at sikre rent vand til Hellebæk Vandværk.

TEGLSTRUP HEGN: Der møder skovens gæster et anderledes syn end normalt, når de færdes i Teglstrup Hegn i disse uger og måneder. Siden forsommeren har Forsyning Helsingør arbejdet med at lede vandet fra Solbakken kildeplads i Helsingør hen til det nyrenoverede Hellebæk Vandværk godt 3 kilometer væk.

Den nye vandledning skal blandt andet gå gennem dele af Teglstrup Hegn. Derfor er en gruppe borebisser fra firmaet Munck i øjeblikket i gang med at ”skyde” vandledninger vandret gennem jorden under træerne i skoven. Metoden kaldes styret underboring, og går ud på at bore vandret gennem jordlagene i skovens undergrund for dermed at skabe en kanal, hvor vandledningerne så kan trækkes igennem.

– Metoden minder i princippet om den, man bruger i Nordsøen, når der bores vandret efter olie. Den er skånsom mod natur og omgivelser og mere effektiv, fordi vi kun behøver at grave huller stedvis, dér hvor dele af ledningerne skal samles, i stedet for at grave kilometerlange render. Vi bruger styret underboring som metode overalt i kommunen – også på Strandvejen i Snekkersten, hvor vi lige nu er i gang med at renovere vandledninger, siger Andreas Bech Mikkelsen, der er vandplanlægger i Forsyning Helsingør.

11 tons med bor og larvefødder

Den særlige boremaskine vejer 11 tons og har larvefødder, så den let kan køre rundt i den varierede og ujævne skovbund. Hele 80 metalbor kan sættes i forlængelse af hinanden, så den maksimale borelængde kan blive imponerende 240 meter ad gangen. En radiosonde i spidsen af boret gør det muligt at navigere forbi de fleste af de store sten, der gemmer sig mange af i jorden under Teglstrup Hegn.

Etableringen af den nye råvandsledning fra kildepladsen ved Solbakken til Hellebæk Vandværk er led i Forsyning Helsingørs langsigtede arbejde med at fastholde høj vandkvalitet og forsyningssikkerhed.

De nuværende fire vandværker skal fremover erstattes af to. Det gamle og nedslidte Solbakken Vandværk er ved at blive udfaset, og den tilhørende kildeplads med vandboringer skal fremover bruges af Hellebæk Vandværk, der i 2017 har gennemgået en større renovering, så det lever op til fremtidens krav og forventninger. Og i Snekkersten begynder byggeriet af et nyt moderne vandværk efter sommerferien – et værk, der skal afløse det nedslidte værk på Agnetevej og vandværket i Espergærde.

Borearbejdet med at føre vandet fra kildepladsen ved Solbakken til Hellebæk Vandværk forventes afsluttet ved årets udgang.

Artiklen sidst ændret: 31. juli 2018 10:29

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Tikøb dæk 19/20, 20-25.000 win win 1752517

Job i Nordsjælland

Rasmus Ebbe 388428, 25.000 win win 19/4 18-april 19. 15-20.000 1/4 ’19 1 år frem 1752372
Bruuns rengøring logo  25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013
AH modegarn  maj 19/20, 25-30000 win 1753379, skift maj, juni
Fliserensning.dk april 19/20 15-20.000 win 1753334, skift 3/5, 2/7
Smoke n Steam  1751732, 15-20.000 win  maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu