Så kom regnen og skyllede alting rent for en tid. Torben Sørensen var i Nygård midt under regnbygen lørdag eftermiddag.

Af Pernille Hermann

Tørken truer badevandet

Bruuns rengøring side 25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013

Tordenbygen lørdag aften fik kloak- og regnvand til at flyde over med Mirasol i Skotterup.

SNEKKERTEN: Kombinationen af langvarig tørke og kraftige byger har medført badeforbud flere steder i landet.

Den knastørre jord kan ikke nå at opsuge skybrud og kraftige byger, der leverer mange millimeter vand på kort tid. Vandet løber direkte i afløb og bassiner, der hurtigt bliver overfyldte, og så blander regnvandet sig med kloakvandet og løber over ude ved kysterne.

En times overløb

Søndag blev der udsendt varsel om, at lørdagens kraftige regnskyl havde overbelastet kloaknettet i Snekkersten. Det påvirkede badevandskvaliteten et pænt stykke ned ad kysten, men mandag var der grønt flag igen.

– Vi kan se at der har været overløb ved Mirasol i Skotterup fra klokken cirka 22.40 og en time frem. Den oplysning går automatisk videre til Meteorologisk Institut, der beregner ud fra vind- og vandstrømmene, hvor der kan opstå en forringet vandkvalitet, oplyser Charly Dahlsen, der er afdelingsleder for Spildevand i Forsyning Helsingør.

Fra DMI går oplysningerne ind på hjemmesiden Badevand.dk, hvor man kan tjekke sit badevand på et kort. Søndag var der “rød advarsel” i både Snekkersten og Espergærde.

Vand i kældrene

– I alle gamle byer er der kun ét fælles overløb for regnvand og spildevand, men vi har ganske mange opsamlingsbassiner rundt omkring til at klare store mængder regn, og de bassiner er blevet renset for krat og dynd i de seneste år for at sikre kapaciteten.

I Helsingør Kommune er der 58 regnvandsbassiner og 13 såkaldte forsinkelsesbassiner til at forhindre overløb og oversvømmelser.

– Desuden har vi pumper til at holde de to ledningsnet adskilt. Men når vandet når op over tre meter i pumpestationen ved Mirasol, kan de ikke følge med, forklarer Charly Dahlsen.

I 2007 fik flere huse i det gamle Snekkersten oversvømmet deres kældre, fordi regnvandsbassinet ved Klostermosevej løb over ved et kraftigt skybrud.

Det medførte en udvidelse af dimensionerne i regnvandsledningen fra bassinet og en omlægning af ledningen med direkte udløb til havet, så risikoen for oversvømmelser minimeres. Det var synligt for enhver, der fulgte nedgravningen af de store betonrør gennem Egebæksvang.

Klimatilpasninger

– Det er ikke mængden af vand, det kommer an på. Vi kan klare masser af vand, hvis bare det kommer lidt ad gangen, siger Charly Dahlsen.

– Overløbet er beregnet til at fjerne regn og spildevand fra fællesledningerne, når vandbelastningen er større, end ledningerne er dimensioneret til. På den måde kan vi forhindre, at der kommer vand i kældrene.

En mere langsigtet løsning kunne være at føre overløbet fra regnvandet uden om kloaknettet, men det vil være et meget omfattende projekt. København og andre større byer har i stedet valgt at etablere megastore overløbsbassiner både over og under jorden.

– Vi er i gang med klimatilpasningsplaner, som på den lange bane skal afhjælpe med overløb til havet, og det kan også være at lave endnu flere overløbsbassiner, end vi allerede har, siger Charly Dahlsen.

Fred og ingen fare

De, der var i vandet i søndags uden at vide noget, skal nok ikke være så bekymrede. På hjemmesiden Badevand.dk blev der kun advaret imod at sluge vandet, hvilket de fleste jo prøver at undgå. DMI’s advarsler bygger ikke på bakteriemålinger, men udelukkende på viden om de lokale vind- og vandstrømme.

En anden god hjemmeside er Livredningstjenesten.dk. Her bliver der advaret mod både blågrønne alger og brandmænd, men også de er svømmet pænt til havs igen. Kun ved Babylonestranden i Humlebæk og mellem Rungsted og København skal man lige nu holde øje med blågrønne alger.

Artiklen sidst ændret: 31. juli 2018 14:28

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Nyrup hus center for job 1755113, 15.000-20.000 win maj 19/20

Job i Nordsjælland

Petersen ure-smykker, 373613, 1752899 10-15.000 win maj 19/20
CPH Motorcykler, 501308, 1755176, 10-15.000 win maj 19/20
HF Byg HF Materiel 353825, 1753684 15-20.000 win  maj 19/20
Snevig april 19/20 15-20000 win win 1751730
Jobo Bilcenter, 374274, 1754440, 20-25.000 win maj 19/20, klargøring

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu