Foto: Lars Johannessen

Af Jesper Munch Nielsen

Stadion-forureningssager koster 10 millioner kroner

Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753426, alt bestilt 2x

Kommunen finder penge til ekstra-regningen i særlig pulje til udgifter i forbindelse med forurening.

ØKONOMI: Helsingør Kommune er nødt til at afsætte ekstra 10 millioner kroner i forbindelse med byggeriet af det nye Helsingør Stadion ved Gl. Hellebækvej – foran Helsingør Hallen. To forureningssager har ramt det omdiskuterede projekt, som i forvejen har været udfordret på økonomien, men pengene til ekstra-regningen finder Helsingør Byråd dog i puljer afsat netop til forureningsudgifter.

– I vores budget har vi jo penge til den slags udfordringer med forurening, for eksempel PCB. Der har også været udgifter til skimmelsvamp. Og forureningen her med slaggerne og fundet af granater er af samme type, siger Benedikte Kiær, Helsingørs konservative borgmester.

Omstændelig proces

Fundet af granaterne i jorden i stadion-byggefeltet giver i sig selv en ekstraregning på formentlig tre til fire millioner kroner, erfarer Helsingør Dagblad. Og det beløb er, erkendes det, kun et gæt, fordi situationen kan udvikle sig alt efter, hvad jorden viser sig at gemme på.

For at sikre, at ingen kommer til skade ved den videre udgravning, er det allerede besluttet, at al jord skal gennemsøges for ammunition, før der kan graves,. Det siger sig selv, at det er en meget omstændelig proces på det store område.

En halv meter

Damasec er navnet på firmaet, som Helsingør Kommune har hyret til at håndtere søgningen af ammunition, opgravningen og fjernelsen af den.

Opgaven bliver løst ved, at Damasec søger efter ammunition i jorden i byggefeltet i lag på 50 centimeter dybde af gangen. Når det lag er undersøgt og renset, kan den halve meter jord graves væk, og de næste 50 centimeter kan undersøges. Og sådan fortsætter det.

Målet for byggeprojektet er, at 3,7 meter jord bliver gravet væk, så Damasec skal igennem en del lag af 50 centimeters dybde. Hvis flere lag i træk ikke afslører noget ammunition, så kan resten af jorden måske graves væk uden yderligere undersøgelser.

Damasec-holdet har været i gang ved Gl. Hellebækvej i flere dage. Projektleder Hans Møller ønsker ikke at byde på hvor mange dage, at virksomheden fortsat skal arbejde med at rense jorden ved stadionbyggeriet for ammunition, før der kan graves på stedet.

Med til ekstraregningen på de vurderede op til fire millioner kroner hører også, at hele byggeriet bliver forsinket. Entreprenør B. Nygaard Sørensen skal derfor have folk på stedet i længere tid end forventet, hvilket også koster kommunen penge.

4.000 ton skal væk

Fundet af slaggerne fyldt med tungmetaller kan betyde, at kommunen skal finde fem til seks millioner kroner ekstra til stadion-byggeriet.

Slaggerne er i sin tid blevet brugt til opbygningen af en grusbane ved Helsingør Hallen. De har kun ligget fem centimeter nede under selve banen.

Forventningen er, at der skal fjernes op mod 4.000 ton slagger samt selve grusbanen plus af sikkerhedshensyn også den den jord, som ligger umiddelbart under slaggerne. At få fjernet, kørt og deponeret et ton slagger koster cirka 1.500 kroner, så derfor ender ekstra-regningen på de op mod seks millioner kroner.

Artiklen sidst ændret: 1. september 2018 17:26

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Tikøb bager  april19/20 10-15.000 win win 1751624

Job i Nordsjælland

Verona Pizza og Kebab 20.000 win win 23/5 18-23/5 19 1726656 logo
øresundsakvariet. Ordre 1724948. Kundenummer 373612. 25000 visninger Side/logo
Casper Andersson  24/5  18 – 24/5 19 25.000 1726606 logo
Entreprenørfirmaet TS 381440 april 19/20 10-15.000 win win 175173
Bybornemann april 19/20 10-15.000 1751645 win win

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu