Af Jesper Munch Nielsen

Budget-aftale giver 140 millioner kroner ekstra til ældre over fire år

Louise Klinikken, Ordre 1725086, kunde 397931, 25.000 visninger logo/side

De Konservative, Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Venstre forhandler om 2019-økonomien i Helsingør i disse dage. En aftale kan komme om få dage.

BUDGET: Et flertal af partier i Helsingør Byråd forhandler sig i disse dage til rette om Helsingør Kommunes budget for 2019, erfarer Helsingør Dagblad. En budget-aftale for 2019 og de efterfølgende år er ved at tage form, og den kommer givetvis til at indeholde et markant økonomisk løft til ældreområdet – i størrelsesordenen 140 millioner kroner over fire år.

Borgmester Benedikte Kiærs De Konservative, byrådets største parti, sidder naturligvis med ved bordet. Det samme det næststørste parti, Socialdemokratiet. Også Venstre, De Radikale og SF er med til forhandlingerne, som sandsynligvis ender med et indgået aftale om 2019-budgettet i løbet af få dage.

Læs også: Dagens leder: Lynbudget – Men hvor er visionerne?

Antallet af ældre stiger mærkbart i Helsingør i de kommende år, og samtidig er børnetallet efter års fald nu på vej op igen. De to faktorer er de afgørende omdrejningspunkter i den økonomiske aftale, som rammerne for øjeblikket bliver lagt for. De 140 millioner kroner til de ældre over fire år får selskab af 30 millioner til børne-området og blandt andet daginstitutioner i samme periode.

Et tredje væsentligt element i budget-aftalen er, at kommunen i de kommende år vil få stigende udgifter på socialområdet til borgere med sociale og psykiske udfordringer samt til udsatte børn. Inden for begge grupper vil antallet af lokale borgere med behov for hjælp fra kommunen stige, og det vil budget-aftalen også tage højde for, forklarer Benedikte Kiær.

Styret af demografi

Borgmesteren kalder den kommende økonomiske aftale for et demografi-budget – forstået på den måde, at netop udviklingen med flere ældre, flere børn og flere udsatte borgere er det, der fuldstændigt styrer, hvad pengene skal bruges til i de kommende år.

– Vi er allerede kommet rigtig, rigtig langt i forhold til en aftale, som går ind og løser de demografiske udfordringer, som vi har. Vi skal løfte hele ældreområdet og sikre en velfungerende hjemmepleje, og vi skal sørge for, at vi har penge til at servicere de ekstra børn, der kommer nu og kommer senere. Og i forhold til udsatte borgere, blandt andet børn, hvor der kommer flere med behov for hjælp, skal vi sikre, at vi som kommune finder den rette indsats, så de får den rette hjælp, konstaterer Benedikte Kiær.

Den store udfordring

Over 30 millioner kroner næste år og året efter og så cirka 40 i de to følgende skal der være i budget- aftalen til et løft af ældreområdet – blandt andet i forhold til hjemmeplejen.

– Vi har en stor udfordring dér. Det er ikke fordi, der er flere, der skal have hjemmepleje. Men dem, der får hjemmepleje, skal have mere massiv og intensiv plejeomsorg. Faktisk er Helsingør ramt af alle de udfordringsområder, der findes for tiden, fordi på det specialiserede socialområde kommer dér flere med behov for hjælp. Og der kommer flere børn i kommunen, hvilket også er dyrt, siger Kiær.

En ny budget-model på ældreområdet, som tager højde for de øgede behov, skal implementeres med det nye budget. Den socialdemokratiske Henrik Møller erkender, at ældreområdet skal have en stor pose penge, men han påpeger, at når 2020-økonomien skal forhandles på plads næste år, så skal børnene mere i fokus.

– Vi forventer, at vi på børne- og daginstitutionsområdet giver den en skalle næste år. Det her bliver meget et ældrebudget, og det bakker vi op om. Næste år må det være børnenes tur, konstaterer han.

Den første hurdle

Det var netop De Konservative og Socialdemokratiet, som sammen med SF, Venstre og De Radikale genåbnede 2018-budgettet og vedtog en række besparelser, servicereduktioner og effektiviseringer på en lang række kommunale områder i forsommeren, da kommunen stod over for en massiv budgetoverskridelse i løbet af 2018.

– Den første hurdle kom vi over den gang i forhold til de besparelser og reduktioner, der skulle til. Min vurdering nu er også, at der er vilje fra alle partierne i forhandlingerne til at finde en løsning på 2019-budgettet, siger Henrik Møller.

Sparerunden tidligere i år blev kritiseret skarpt af Enhedslisten og Lokaldemokraterne samt Dansk Folkeparti, som forlod forligskredsen i den forbindelse. Men Benedikte Kiær vurderer ikke, at de kommende økonomiske udfordringer kunne klares uden forsommerens mange snit med sparekniven.

– De partier, som er med nu, har allerede taget et kæmpe-ansvar ved det, vi lavede før sommerferien. Det var det sure træk, må man sige. Og hvis vi ikke havde gjort det, kunne vi ikke have løftet de områder på samme måder, som vi gør nu. Jeg er glad for, at der hos partierne er stor interesse for at sørge for, at vi har et budget, der hænger sammen, siger borgmesteren.

Benedikte Kiær, kan man finde 140 millioner og yderligere 30 millioner over fire år, uden massefyringer i kommunen eller massive besparelser og servicereduktioner?

– Vi har taget det store træk før sommerferien ved de serviceforringelser, vi indførte, som jo slår igennem i de kommende år. Det betyder, at vi har fået et råderum og har længere op til statens loft over driftsudgifterne. Jeg tror, at vi skal gennemføre flere effektiviseringer, men det bliver ikke voldsomt. Desuden har vi et meget, meget højt anlægsniveau, som vi har pengene til. Den økonomi kan vi gå ind og arbejde med, siger Benedikte Kiær.

Skatten røres ikke

I løbet af få dage vil Kiær komme med et udkast til et budget-forlig, som de fem partier derefter skal forhandle videre om. En aftale vil givetvis være på plads, før borgmesteren går på barsel den 21. august.

I øvrigt ser det ikke ud til, at en sådan aftale vil indeholde hverken skattelettelser eller skatteforhøjelser.

Artiklen sidst ændret: 8. august 2018 14:39

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Holmen, 1723975, 12.000 visninger top

Job i Nordsjælland

øresundsakvariet. Ordre 1724948. Kundenummer 373612. 25000 visninger Side/logo
Franci, 1720789, 345901, 20000 visninger logo/side. ny jan 19, ny feb 19
Nybolig april 19/20 10-15.000 win 1753046
Låsesmeden, 279278,1724845, 25.000 visninger Logo
Hornbæk Dyreklinik, Kunde nr. 397804, Ordre nr. 1724863, 30.000 visninger

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu