Af Pernille Hermann

Da Helsingør blev spærret inde

Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360

Skrækken for Pestens udbredelse førte til dratiske foranstaltninger, som stadig påvirkede hverdagen i Sundtoldstiden.

HELSINGØR: I Sundtoldstiden var der hvert år flere tusinde skibe, som anløb Helsingør. Derfor var der en permanent bekymring for, at et skib medbragte sygdomme, som kunne give anledning til epidemier blandt byens befolkning.

Tanken om isolation og karantæne som et middel til at forhindre sygdommes udbredelse ses allerede fra 1600-tallet. 40 dage var det oprindelige antal dage, man anså for tilstrækkeligt til at vise, om der var fare på færde. Quarante betyder på fransk 40. Deraf ordet karantæne.

Karantæne på småøer

I 1709 besluttede myndighederne at anvende karantænemetoden metodisk, idet der var kommet forlydender om, at der var udbredt pest i de baltiske områder. Man ville prøve at undgå, at pesten ramte Danmark.

Der blev planlagt karantænestationer på små øer i Danmark: Saltholm i Øresund, Kyholm nær Samsø, Askø nord for Lolland, Sprogø og Vresen i Storebælt og Brandsø i Lillebælt.

Karantænestationen på Saltholm blev bygget i 1709 for at beskytte København og Øresundsregionen mod sygdommen, og den forhindrede pesten i at ramme Danmark indtil 1710. Men da pesten i 1711 nåede København, opgav man at bruge Saltholm, som blev rømmet i november 1711.

Byens lazaretter

Fra juli 1711 blev alle mistænkelige skibe, der passerede Øresund, opbragt i Helsingør eller København. Skibe skulle vise sundhedspas både for passagerer og gods fra ud- og indland. Ved tvivl henvistes til nærmeste karantænestation, hvor syge blev indlagt på lazaretterne.

I Helsingør blev de pestsyge isoleret enten i deres egne hjem eller på pestlazarettet Jylland. Kun præst og personale havde adgang.

De pestramtes huse blev også isoleret, og nogle blev brændt. Det samme gjorde uldent tøj og andet, der var besværligt at vaske.

Af smitterisiko var det forbudt at holde svin, og gaderne skulle rengøres mindst hver anden dag.

I Helsingør blev de fleste pestsyge begravet fra eget hjem, mens 67 døde på pestlazarettet Lille Jylland, der lå på Sanden vest for Kronborg. Lige som på Saltholm var bardskærere, sygeplejere og vågekone til at pleje de syge de eneste, der havde adgang dertil.

Barsk bevogtning

Udenfor Helsingør lagde flåden armerede skibe på reden. Et af dem blev midlertidigt indrettet til Sundtoldskammer, et til varer og et som hospitalsskib.

Den 25. maj 1711 vedtog Politi- og Kommercekollegiet at indhegne og afspærre Helsingør, Hellebæk, Ålsgårde, Tikøb og Hornbæk med to rækker bevogtede hegn.

Ved den yderste lå en kæde af soldater fra garnisonen på Kronborg. De havde ordre til at skyde for at dræbe ved flugtforsøg. Den indre vagttjeneste stod byen for. Folk udefra kunne komme ind, men ikke ud. Men på trods af de gode intentioner lykkedes det ikke at forhindre pesten i at sprede sig til en række nordsjællandske landsbyer.

Grønt eller gult

Opmærksomheden på at undgå epidemier fortsatte. Når et skib ankrede op ved Helsingør, og skipperen blev sejlet ind for at deklarere, blev han prajet af en karantænebetjent, der spurgte om skibets navn, hvor det kom fra, og om der var syge om bord.

Hvis der var problemer, kunne båden henvises til karantænebroen ved Svinglen, hvor karantænelægen skulle tage nærmere stilling, og hvorfra eventuelle syge kunne transporteres uden om byen til epidemihuset.

Hvis der var risiko for smittefare, fik skipperen udleveret et grønt (senere gult) karantæneflag til at sætte i toppen, og skibet skulle ankre op isoleret fra andre skibe.

Hvis alt var i orden, kunne skipperen fortsætte over til karantænebroen ved Toldkammeret. Her blev skibets sundhedspas nærmere undersøgt, og han kunne derefter gå i gang med de egentlige klarererforretninger.

Huset på molen

I 1839 fik karantænevæsenet opført et vagthus på den søndre havnemole, en énetages træbygning. Herfra foregik den første kontrol, hvor en indledende godkendelse kunne foretages.

Efter Sundtoldens ophævelse i 1857 fik karantænehuset flere anvendelser, blandt andet som lodshus. Derfor blev det udvidet til to etager, så der var plads til de mange lodser, som var på vagt.

Huset forsvandt i forbindelse med havneudvidelsen i 1945, da søndre mole blev flyttet.

Artiklen sidst ændret: 10. august 2018 15:45

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Bybornemann april 19/20 10-15.000 1751645 win win

Job i Nordsjælland

https://www.kunstnershoppen.dk/
Petersen ure-smykker, 373613, 1752899 10-15.000 win maj 19/20
Smoke n Steam  1751732, 15-20.000 win  maj 19/20
Silverline 24/7-24/7 19. 20.000 win win 1731324 logo
Stengade apotek 68802 15-20.000 win juli 19/20 1757905, solcreme 4/7-1/9 19

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu