Af Jesper Munch Nielsen

Politikerne afviser rev-projekt uden opbakning fra roklubben

Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19 side artikel

Øresundsakvariets plan om et stenrev ved Trykkerdammen kræver grønt lys fra Helsingør Roklub, hvis partierne og kommunen skal støtte idéen.

STENREV: Hvis ikke der findes løsninger på de problemer med farlige situationer og trafikpropper på og i vandet, som Helsingør Roklub frygter ved etableringen af et nyt stenrev i Øresund ud for Trykkerdammen, så må Øresundsakvariet droppe sin plan. Det er den klare holdning fra ledende politikere i Helsingør Byråds udvalg for by, plan og miljø.

– Jeg har fuld forståelse for Helsingør Roklubs bekymring. Det er en meget, meget velfungerende roklub. Og den skal ikke have knækket sin åre, hvis man kan sige det på den måde, fordi der er et ønske om en fritidsinteresse et andet sted fra, siger Jens Bertram, konservativ politiker, formand for Helsingør Byråds udvalg for idræt og fritid og medlem af udvalget for by, plan og miljø.

Skal være attraktion

Det er sidstnævnte udvalg, som på tirsdag skal diskutere den plan, som Øresundsakvariet ved Helsingør Nordhavn har fremlagt for etableringen af et stenrev ved Trykkerdammen – i området ved Helsingør Roklubs bro og roernes faste ruter.

Stenrevet vil ifølge Øresundsakvariet være en attraktion for både almindelige dykkere og snorkeldykkere. Men Helsingør Roklub er bekymret for, at et dykker-populært stenrev – faktisk tre et halvt af slagsen – vil skabe trængsel i vandet og være et kontinuerligt problem for klubbens mange roere.

Flere dykker kommer til

Også formanden for udvalget for by, plan og miljø, den radikale Christian Holm Donatzky, understreger, at Helsingør Roklub skal have sikkerhed for, at roerne kan komme trygt ud og ind på vandet, hvis projektet med stenrevet skal realiseres. Ellers må planen opgives på Trykkerdammen.

– Roklubbens folk er bekymrede, både for trafikken og for at ro ind i en dykker eller ramme en med en åre. Og det kan jeg godt forstå. Der vil komme flere dykkere til. Og de vil komme fra mange forskellige dykkerklubber, så roklubben kan ikke lave aftale bare med en klub. Roklubben har været på stedet siden 1930, og de skal kunne komme ud med deres både, siger Christian Holm Donatzky.

Den radikale udvalgsformand konstaterer i øvrigt, at stenrevs-projektet er meget spændende og rummer mange naturmæssige og rekreative muligheder. Men han understreger, at uden roklubbens accept går det ikke.

– Der skal være et samarbejde med roklubben. Jeg håber på en løsning, hvor begge parter kan være dér. Men hvis ikke der findes en løsning, så roklubben er tilfreds og kan fortsætte sine aktiviteter, så er det ikke en god idé med det stenrev, siger Christian Holm Donatzky.

Skal lytte alvorligt

Den socialdemokratiske Peter Poulsen fra samme udvalg for by, plan og miljø understreger, at roerne så at sige har fortrinsret i forhold til projektet med stenrevet. Roerne kommer først.

– Det er da en smaddergod idé med et snorkelrev og et dykkerrev og så videre. Men det siger sig selv, at vi ikke skal ødelægge noget for roerne. De må komme først, for de har ligget på stedet hele tiden. Så vi skal lytte meget alvorligt til deres betænkeligheder og behov for at kunne manøvrere, siger han.

På tirsdagens møde i udvalget vil politikerne beslutte, om Øresundsakvariets projekt skal anbefales fra kommunal side.

Artiklen sidst ændret: 10. august 2018 15:46

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
BAAGØ,  maj 19/20 15-20.000  win 1753557

Job i Nordsjælland

Nsnet.dk – læs online
Ivar Jensen, K-nr. 1720262,  Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger logo
Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger logo
Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
Multiflyt maj 19/20, 15-20.000 win win 17xxxx

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu