Af Helsingør Dagblad

Klumme: Kan og skal der spares? Det er spørgsmålet

Viridis 25.000 visninger fra 1/5. Kunde 369687 ordre 1724844 logo/side. skift 19/3

Dagens klummeskribent Anette Lauritsen er leder af Kirkens Korshærs herberg Stubben. I sin fritid er hun blandt andet løbetræner i Running Rhino.

Klumme: Lidt Shakespeare må jeg have lov at have, når jeg igen sidder og skal forholde mig til de udmeldte besparelser i kommunalt regi. Ikke at jeg ikke forstår, at der skal spares. Det skal alle på et eller andet tidspunkt, som ønsker økonomisk gode forhold. Men at det igen skal være på det sociale område, ja, det har jeg svært ved at leve med. Jeg har for, guderne må vide hvilken gang, meldt mig under de faner, der mener, at det aldrig kan betale sig at spare på netop dette område. Men i stedet satse på en god social omsorg, der tilgodeser de mennesker, som har det psykisk og socialt svært. Og det skal vi, fordi det i den sidste ende bliver endnu dyrere for samfundet behandlingsmæssigt, end når et samfund forebygger og giver gode sociale rammer.

Vi ser effekten af gode sociale rammer dagligt i Kirkens Korshær på Stubben. Og hvis politikere og andre forestiller sig, at man kan bespare Stubben og få noget godt socialt ud af det ved at fratage os vores tilskud på kr. 300.000 og huslejefritagelsen. Ja, så må man tro om igen.

På Stubben (privat frivillig Folkekirkelig botilbud) koster en døgnpris kr. 85. På en §110 institution koster samme ophold i døgnet kr. 1427. En årlig merudgift pr. person på kr. 491.076. Med 11 hjemløse beboere med behov for ophold og behandling kan selv jeg regne ud, at det økonomisk er en stor fordel med Stubben som Helsingør Kommunes botilbud.

Udover ophold, og hvad dette måtte indebære for den enkelte, har vi på Stubben netop indgået en aftale med Jobcentret om ”særligt tilrettelagte forløb”. Formålet med denne aftale er at udvikle eller afdække den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet og/eller opkvalificering til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. En opgave vi gennem mange år har arbejdet med, men som nu er blevet nedfældet og aktuel som aldrig før. En god opgave som vi skal og gerne vil arbejde videre med, da vi ved, at netop vi = frivillige og personaler er kompetente og gode til at få mennesker videre i mange forskellige retninger.

Hvis jeg så igen regner på, hvor meget denne opgave koster i andet privat regi, ja, så har Helsingør Kommune igen sparet en stor sum penge. Hjælp til selvhjælp for vore varmestuegæster og beboere er hos os en skal-opgave. Alle har brug for at blive værdsat for at kunne se, at det nytter noget at være med i et fællesskab, som arbejdsmarkedet. Men også at vide, at det ikke altid går lige som det skal, hvis ikke den enkelte får en hjælpende hånd. Mange er de eksempler, som gennem en hjælpende social hånd er kommet i egen lejlighed og blevet aktive på andre fronter og som på den måde ikke længere belaster helt så voldsomt økonomisk og socialt.

Trods udgangspunktet fra Helsingør Kommunes side, der går på, at Stubben er en kan opgave – så tror vi på, at Helsingør Kommune ikke kan eller skal undvære Stubbens tilbud – og at Byråd og Social- og Beskæftigelsesudvalg nok skal arbejde for, at vi fortsat får økonomisk grundlag for vores virke.

Hamlet har ikke levet forgæves – vores indsats i Kirkens Korshær ej heller.

Artiklen sidst ændret: 16. august 2018 13:11

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Tandlægerne Rønnebær april 19/20, 15-20.000 win win 1752485

Job i Nordsjælland

Nature by hand april 19/20 15-20.000 win win, indtil 11/5 derefter nyt mat
BAAGØ,  maj 19/20 15-20.000  win 1753557
michaelford.dk/holger danske 1753424
Louise Klinikken, Ordre 1725086, kunde 397931, 25.000 visninger logo/side
Tikøb bager  april19/20 10-15.000 win win 1751624

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu