Næstformand i bevillingsnævnet, Jens Bertram, fortæller, at der skal strammes op på behandlingen af bevillingssager i Helsingør Kommune. (Foto: Lars Johannessen)

Af Niels Berg

Kommunen vil stramme op på bevillingssager

Nsnet.dk – læs online

Et styrket samarbejde mellem Helsingør Kommune, Skat og politi skal gøre op med forvirring og manglende kommunikation mellem myndighederne i sager om spiritusbevillinger, så de ikke gives til de forkerte.

HELSINGØR: På bevillingsnævnets seneste møde i denne uge skulle medlemmerne blandt andet tage stilling til, om tre ansøgninger om spritusbevilling til Cafe Royal, Il Gallo Rosso og Café Mahan i Helsingør kunne godkendes eller ej.

Men caféernes ansøgninger blev i sidste øjeblik taget af dagsordenen. Efter hvad Helsingør Dagblad erfarer, fordi de ikke var fyldestgørende. Helsingør Kommunes forvaltning har på den baggrund meddelt indehaverne, at den vil indstille til nævnet, at deres bevillingsansøgninger ikke bliver godkendt.

Den afgørelse kan caféernes indehavere imidlertid klage over. De får også frist til at forsyne myndighederne med de manglende oplysninger. Men så længe de muligheder står åbne, har bevillingsnævnet ikke mulighed for at vurdere sagerne.

Ekstraordinært møde

Når klagefristen er udløbet, skal ansøgningerne vurderes af bevillingsnævnet, og det sker på et ekstraordinært møde den 4. september.

På det tidspunkt vil det stå klart, om caféernes indehavere har forsynet nævnet med de fornødne oplysninger, eller om de ikke har foretaget sig noget. Skulle nævnet give afslag, kan det dog også påklages.

De ansøgninger, caféerne har indgivet, og som kommunens embedsmænd ikke har fundet tilstrækkelige, var dog gode nok til at Nordsjællands Politi tidligere på året fandt, at der var belæg for at udstede midlertidige spiritusbevillinger til alle tre.

De tilladelser har bevillingsnævnet ikke hjemmel til at ophæve, og de vil formentlig stå ved magt indtil nævnets medlemmer træder sammen igen om nogle uger.

Ikke glade

Dermed kan alle tre caféer, der er drevet af selskaber, hvis direktører og bestyrere har flere lukkede restauranter bag sig, skænke øl, vin og brændevin ud til deres gæster resten af den lukrative sommersæson.

– Det er ikke en situation, vi er glade for. I det hele taget er det på tide, at vi strammer op på bevillingsgivningen i Helsingør Kommune, siger bevillingsnævnets næstformand Jens Bertram til Helsingør Dagblad.

– Jeg kunne for eksempel godt tænke mig, at politiet fortalte bevillingsnævnet, hvilke steder de giver midlertidige bevillinger til, for det sker ikke i dag.

– Derfor vil der nu blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan de enkelte myndighederne kan arbejde bedre sammen, så vi ikke giver bevillinger til de forkerte restauratører, siger Bertram.

Et vigtigt skridt

Det er relationerne og kommunikationen mellem Nordsjællands Politi, Skat og “HelSam”, som er Helsingør Kommunes kontrolgruppe for socialt bedrageri, der skal styrkes.

Næstformanden understreger dog, at så længe reglerne for spiritusbevilling er, som de er, kan det blive svært at komme “bedragere” til livs.

– Men en bedre koordinering af de involverede myndigheder er et vigtigt skridt i den rigtige retning, mener Jens Bertram.

Artiklen sidst ændret: 16. august 2018 09:31

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Skydeselskabet 373553 april 19/20. 10-15.000 win win. 1751627

Job i Nordsjælland

Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
Bybornemann april 19/20 10-15.000 1751645 win win
Petersen ure-smykker, 373613, 1752899 10-15.000 win maj 19/20
Meny april 19/20 25.000 IKKE win  random 1763673
Stengade apotek 68802 15-20.000 win juli 19/20 1757905, solcreme 4/7-1/9 19, skift 19/7

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu