Nu skal nyt udvalg diskutere stenrevet


Af Jesper Munch Nielsen

Det er her ved Trykkerdammen, at stenrevet skal etableres, hvis der kan findes en løsning på Helsingør Roklubs problemer med dykkerne.

Øresundsakvariet må vente på politisk holdning til stort projekt ved Trykkerdammen.

DYKNING: Der skal flere politiske behandlinger til, før Helsingør Kommune vil gå ind og støtte et projekt fra Øresundsakvariet i Helsingør om etableringen af et stenrev ved Trykkerdammen. Før endnu en behandling i udvalget for by, plan og miljø har det udvalg nu sendt projektet til diskussion i udvalget for idræt og fritid.

– Vi vil gerne have en holdning fra idræts- og fritdsudvalg også, før vi selv tager endelig stilling, siger Christian Holm Donatzky, radikal politiker og formand for udvalget for by, plan og miljø.

Som omtalt i Helsingør Dagblad er det Øresundsakvariet ved Helsingør Nordhavn, som har udtænkt en spændende plan om etablering af et stenrev ud for Trykkerdammen ved Strandvejen. Faktisk er der tre stenrev i akvariets projekt – på dybder fra fem til 15 meter plus et mindre på 1,5 meters dybde.

Attraktion for dykkere

De pågældende stenrev vil hver for sig og samlet skabe en masse liv under vandet, for havlivet med fisk og andet har godt af stenrev.

Derfor vil revene ifølge Øresundsakvariet være et spændende sted for dykkere – både almindelige dykkere og snorkeldykkere. I forvejen er der mange dykkere, som dykker ved Trykkerdammen.

Men stenrevene skal ifølge planen etableres ikke langt fra Helsingør Roklubs bro og de faste ruter, som roerne benytter sig af i vandet. Mange dykkere vil give roerne problemer, mener roblubben og peger på, at roerne kan risikere at ro ind i en dykker eller ramme en dykker med en åre.

Klub har fortrinsret

Det er blandt andet for at få Helsingør Roklubs betragtninger og det lokale dykkermiljøs vurdering, at udvalget for by, plan og miljø nu sender stenrev-projektet til behandlet i udvalget for idræt og fritid.

Men budskabet fra førstnævnte udvalg er fortsat, at roklubben, som har ligget ved Trykkerdammen siden 1930, har fortrinsret. Et stenrev skal ikke ødelægge roklubbens aktiviteter.

– Alle i udvalget er enige om, at det er vigtigt med roklubben. Roerne skal simpelthen have en løsning, som de kan leve med, siger Christian Holm Donatzky.

Ønsker anbefaling

Uden en løsning på de bekymringer, som Helsingør Roklub er kommet med også i Helsingør Dagblad, ser det altså ikke ud til, at Øresundsakvariet kan få opfyldt drømmen om stenrevene.

Akvariets plan er, at der skal søges fondmidler i det kommende efterår, så stenrevet i givet fald kunne etableres i efteråret 2019.

Håbet fra Øresundsakvariet er, at Helsingør Kommune vil anbefale fonde og andre at skyde penge i projektet.

Artiklen sidst ændret: 16. august 2018 09:27

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018