Af Victor Kuhlman

Usædvanlig test i Kulturhavnen

Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side

Beredskabet i Helsingør testede torsdag en vandbarriere ved Kulturværftet.

HELSINGØR: Det er efterhånden et par år siden, at vandstanden har oversteget sine bredder i Helsingør Havn, men beredskabet i Helsingør bruger alligevel meget tid på at forberede sig til fremtiden.

– Vi er i gang med en proces, hvor vi afprøver forskellige vandbarrierer så vi kan sikre højvandstanden i forhold til Kulturværftet og M/S Museet for Søfart.

– Det er nummer tre, vi prøver nu, men vi ved ikke, hvornår vi er i mål, for der er mange ting, som skal gå op.

– Havnen har en strækning på 300 meter, men brostensbelægning gør det udfordrende, fordi vandet kan løbe under belægningen.

– Det er Slots- og Kulturstyrelsen, Helsingør Kommune og Søfartsmuseet, som skal blive enige om et produkt, og samtidig skal det hænge sammen med ressourceforbruget i vores mandskabstimer, da det helst skal kunne sættes op hurtigt og eventuelt genbruges, fortæller Henrik Dippel, der er beredskabsinspektør i Helsingør Kommune.

Områderne omkring Kulturværftet og Søfartsmuseet er risikoområder, og det har før været tæt på at gå galt.

– Vi har jo haft tidspunkter, hvor vandstandene var meget høje.

– Der var en stor storm for nogle år siden, hvor bare fem centimeter mere vand havde betydet, at der var løbet vand ned til Søfartsmuseet.

– Dengang kom beredskabsstyrelsen og hjalp, men det tog lang tid, og man kan måske ikke altid regne med, at de kan komme at hjælpe.

Det er forebyggende

– De meldinger, vi får både nationalt og internationalt, er, at man godt kan forvente, at vandstanden stiger i fremtiden.

– Vi vil ikke bare sætte os tilbage i stolen, når alle siger, at det sker en dag.

– Derfor er det bedre at forebygge og klare det selv, hvis uheldet er ude.

– Vi er dog ikke så langt endnu, da vi ikke har besluttet os for produktet og derfor heller ikke kender prisen, siger Henrik Dippel.

Artiklen sidst ændret: 17. august 2018 06:59

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Nature by hand april 19/20 15-20.000 win win, indtil 11/5, skift 29/5 1751631

Job i Nordsjælland

Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x
Berner Pedersen, maj 19/20,  15-20.000  win ordre 1752756, skift juni
Øresundsakvariet april 19/20 10-15.000 win  1752510
Forsyning 375744, 1758728 15-20.000 win juli 19/20
Autoflex Autopartner 383167, 1754257 15-20.000 win, maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu