Af Tine Zedeler

Bådudlejer: Dykkerne er egocentrerede

Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 1751634

Dykkerne ved Trykkerdammen giver i forvejen store problemer, påpeger Lars Hansen, som driver Helsingør Bådudlejning. Også bierhvervsfisker Søren Nordshøj, som taler på lystfiskernes vegne, frygter en øget tilstrømning af dykkere.

HELSINGØR: Det er med stor bekymring, at Lars Hansen, ejer af bådudlejningen tæt på Trykkerdammen, imødeser, at Øresundsakvariet realiserer planen om at etablere et stenrev ved det i forvejen populære dykkersted.

I forvejen er der store problemer med dykkere, påpeger bådudlejeren, som driver forretningen på 14. år.

– I forvejen er vi rimeligt generet af dykkernes tilstedeværelse. Der er altså rigtig mange henover weekenden. 90 procent af dem er eventfirmaer, der tjener penge på at lave dykkerevent ved Trykkerdammen. Det er rent erhverv. Og så er der også rigtig meget pres på parkeringspladserne på Stejlepladsen og langs med Trykkerdammen. Der bliver parkeret alle vegne, hvor der er plads, siger Lars Hansen, som påpeger, at dykkerne “er massivt til stede”, som også skaber problemer for bådudlejningens kunderne.

– Dykkerne fylder meget og har en tendens til at være egocentrerede omkring deres egne aktiviteter. Vi har flere kunder, som er blevet overfuset af dykkerne, som beder dem om at fjerne sig, siger Lars Hansen.

Akvariechef forsvarer stenrev: Dykkerne er der i forvejen

Sikkerheds-gråzone

Bådudlejeren påpeger, at dykkerne opererer i en sikkerhedsmæssig gråzone i forhold til søfartsreglerne.

– De er ikke beskyttet af reglerne, de ligger og leger i en gråzone, siger Lars Hansen.

Han påpeger, at det i hans optik “burde være muligt med 7000 kilometer kyststrækning” at etablere et dykkerrev et andet sted end ved Trykkerdammen.

– Jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor det lige skal være her, hvor der er en roklub, og hvor der er blevet drevet erhverv siden 50’erne. Det er også et gammelt fiskerområde, påpeger Lars Hansen.

Hvem skal betale?

Heller ikke bierhvervsfisker Søren Nordshøj fra Helsingør er begejstret for planen.

– Der er rigtig mange åleruser i området. Skal man følge reglerne, skal der være 300 meters afstand mellem dykkere og redskaber sat ud i havet. De regler bliver ikke fulgt i dag. Med endnu flere dykkere frygter jeg, at der vil opstå langt flere uheldige situationer, end vi i forvejen har, siger Søren Nordshøj.

Den lokale fisker fortæller, at de lokale lystfiskere jævnligt oplever, at der bliver udøvet hærværk på åleruserne, ligesom de også oplever, at ruserne bliver tømt for ål.

– Der er masser af fritidsfiskere, der får skåret deres net i stykker af folk, der ikke synes, de skal fange ål eller selv vil have dem til middagsbordet. Jeg har selv oplevet det.

Søren Nordshøj mener, at ideen om et stenrev “er fantastisk”, bare ikke når det kommer til at skulle betale for de gener, det medfører.

– Hvem vil have pengepungen op for at betale for ødelagt udstyr til fiskerne? siger Søren Nordshøj.

Passage med bøjer

Øresundsakvariets plan om at etablere et stenrev er i sig selv ikke til hinder for at sætte åleruser ud, påpeger akvariechef Jens Peder Jeppesen.

– Ålegræsset (som skaber gode betingelser for ål, red.) bliver ikke ødelagt af et stenrev, siger akvariechefen.

Jens Peder Jeppesen kan ikke svare på den kritik, der bliver rejst af dykkerne, men han har en lavpraktisk løsning på, hvordan man sikrer, at roere fra Helsingør Roklub ikke risikerer at ramme en dykker med en åre. En problematik, som tidligere har været omtalt i Helsingør Dagblad.

– Man kan etablere en gennemgangspassage, som er afmærket med bøjer og sørge for en skiltning, der oplyser om passagen, og hvordan man som dykker skal forholde sig i området, siger Jens Peder Jeppesen.

Beslutningen om at etablere et stenrev er foreløbig udskudt. Således er der flere politikere, der peger på, at Helsingør Roklub har fortrinsret, og at man skal være sikre på at etablere en løsning, hvor stenrevet ikke kommer til at genere Helsingør Roklubs medlemmer, som tidligere omtalt i Helsingør Dagblad.

Artiklen sidst ændret: 20. august 2018 09:58

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Kan man sammenligne det arbejde, frivillige laver på Sundtoldsmarkedet med den indsats frivillige yder til for eksempel Hornbæk Havnefest?

Snevig april 19/20 15-20000 win win 1751730, skift 8/8

Job i Nordsjælland

Bybornemann april 19/20 10-15.000 1751645 win win
Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19
Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360
Snedker Martin Olsen 375317, 1753662, win 1 aug 19/20
Kim Stege VVS 501235, 1753333, Winwin aftale 1 aug19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu