Enhedslisten, Venstre, SF, De Konservative, Socialdemokratiet og De Radikale er med i aftalen om 2019-budget. De repræsenterer 22 ud af de 25 mandater i Helsingør Byråd. Kun Dansk Folkeparti og Lokaldemokraterne er ikke med.

Af Jesper Munch Nielsen

2019-budgetaftale skal afhjælpe presset økonomi til ældre og børn

Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360

Hjemmeplejen bliver løftet, og institutioner får flere penge i de kommende fire år.

BUDGET: Helsingør-partiernes aftale om 2019-budgettet er først og fremmest en aftale, der løfter ældreområdet økonomisk. 142 millioner kroner over fire år afsætter forliget til ældreområdet, som har været under et voldsomt økonomisk pres i de seneste år, hvor budgetterne ikke har kunnet følge med de ældres behov.

Det er ikke mindst et stigende behov for intensiv hjemmepleje og andre sundhedsydelser til ældre, der har fået kommunens budgetter til at halte bagefter. Der er flere ældre med kroniske sygdomme, og samtidig bliver også de ældre sendt hurtigere hjem fra hospitalerne end tidligere og gør en del sundhedsopgaver til kommunalt ansvar.

Bedre hjemmepleje

Nu tilføres hjemmeplejen de cirka 142 millioner kroner for at skabe balance i regnskabet og mere til, hvilket ifølge forligspartierne vil sikre velfungerende hjemmepleje til alle de ældre, der er visiteret til det.

En fokuseret indsats på at forbedre arbejdsmiljøet og trivslen hos de ansatte i hjemmeplejen og styrke rekrutteringen af nye ansatte ligger også i aftalen. Helsingør Kommune har nemlig svært ved at få og fastholde personale til hjemmeplejen.

Millioner til institutioner

Også børne-området kan se frem til, at der kommer flere penge på budgettet fra 2019 og frem.

Børnetallet er på vej op igen efter år med fald, og det kræver ekstra økonomi. I de kommende fire år vil der derfor blive afsat 30 millioner kroner ekstra til dagsinstitutionerne i Helsingør kommune så de kan håndtere stigningen i børnetallet.

Desuden ønsker partierne bag budgetforliget at få undersøgt, hvor det giver mening at bygge nye institutioner – formentlig peges der på Hornbæk og Espergærde.

Bedre sagsbehandling

Udover at skulle tage højde for, at der bliver flere ældre og flere børn i kommunen, fokuserer budgetaftalens partier også på, at sagsbehandlingen og styringen af økonomien på en række af de store velfærdsområder skal blive bedre.

Det gælder blandt andet på området for udsatte børn og voksne med handicaps. Antallet af sager stiger, det samme gør udgifterne.

Derfor ønsker forligspartierne, at kommunen skal i tidligere og tættere kontakt med de pågældende borgere, hvilket angiveligt vil både forbedre og forkorte behandlingen af sagerne. Over 13 millioner kroner bliver der derfor afsat til at hyre flere medarbejdere til det såkaldte myndighedsarbejde på området.

Det ligger desuden i forligsteksten, at Helsingør Kommune sammenlignet med andre kommuner ligger højt på udgifter til chefer og administrationsudgifter, men lavt på sagsbehandlere mere mere. Derfor skal direktionen udarbejde en plan for at flytte penge fra ledelse og støttefunktioner til såkaldt myndighedspersonale.

Endnu flere i arbejde

I budgetaftalen ligger også, at kommunen afsætter 5 millioner kroner ekstra om året til en indsats for at få endnu flere lokale borgere i beskæftigelse.

I forvejen har Helsingør succes med tiltag på det område, fordi flere og flere flygtninge kommer i arbejde, og antallet af kontanthjælpsmodtagere er blevet lavere end tidligere. De 5 millioner kroner bliver afsat med en forventning om, at kommunens udgifter til forsørgelse falder med cirka 9,4 millioner kroner om året.

Gang i stadion-grunden

Forligspartierne har en også en forventning om, at der vil komme endnu mere turbo på byggeriet i Helsingør i de kommende år – ikke mindst af boliger. Det afspejler sig også i budget-aftalen.

Arbejdet med lokalplaner skal i den anledning styrkes ved at få flere folk ansat i planafdelingen i kommunen. Og desuden bliver der afsat penge til at begynde arbejdet med stadion-grunden på Nordre Strandvej, som skal forvandles til et attraktivt boligområde, når det nye stadion på Gl. Hellebækvej er færdigt.

I forbindelse med det nye stadion er der lagt penge ind i budgettet til at få trafiksikret på stedet – ligesom ved det kommende sundhedshus på Prøvestenen, ved Skolen I Bymidten på Marienlyst Allé og områder i Espergærde, nemlig ved Triumph-fabrikken og idrætsbyen.

Artiklen sidst ændret: 21. august 2018 08:40

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Tandlægerne Rønnebær april 19/20, 15-20.000 win win 1752485

Job i Nordsjælland

rafn-woldsen, Ordre 1725631,  kunde 275797, 25.000 visninger side
øresundsakvariet. Ordre 1724948. Kundenummer 373612. 25000 visninger Side/logo
Tikøb dæk 19/20, 20-25.000 win win 1752517
Stengade apotek 68802 25.000 win win 22/5 18-22/5-19 1726512 logo. skift 15/3
Malerfirmaet Nordkysten  top 26/3-18-31/3-19 win win 1721580+81+82

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu