Fremover behøver du ikke bekymre dig om at adskille papir og pap-affald.

Af Asger Lind Krebs

Snart må du komme pap i papirbeholderen

Trykkeriloftet, Kundenr. 500319, Ordre 1725167, 25.000 visninger side/logo

Nu bliver det nemmere at sortere affaldet ved enfamilieboliger og mindre etageejendomme

AFFALDSSORTERING: Vi læser færre aviser og får færre reklamer. Derfor indfører FOrsyning Helsingør nye sorteringsregler for at udnytte kapaciteten bedre i de circa 12.000 papirbeholdere, der meget ofte ikke er fyldt op.

Husstande med 2- eller 4-hjulede papirbeholdere må nu også bruge dem til småt og tørt pap, så snart der er hængt en flyer på beholderhåndtaget. Forsyning Helsingør vil frem til midten af september hænge flyers på, som fortæller, hvilke former for pap, der må komme i papirbeholderen.

Mere genanvendelse

Da det nu bliver nemmere at komme af med pappet, er der udsigt til en større genanvendelse af pap i kommunen.

– Vi skal indstille os på en fremtid, hvor vi genanvender vores ressourcer bedre end i dag. Sortering af husholdningsaffald ved den enkelte husstand, er et af de steder, hvor vi kan blive bedre. Og hvis vi kan udnytte den ledige kapacitet i papirbeholderne til at få indsamlet mere pap og samtidig give en bedre service, så giver det god mening for alle – og for miljøet, siger Per Tærsbøl, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Så længe pappet er rent og tørt må det blandes med papir. Når Forsyning Helsingør har indsamlet den blandede fraktion med pap og papir, bliver det afsat og genanvendt til nyt pap og papir. Pap til papirbeholderne må ikke være for stort, da det ellers kan sætte sig fast. Typisk vil der være tale om skotøjsæsker, paprør fra køkkenruller og toiletpapir, æsker fra morgenmadsprodukter, æggebakker og lignende. Vådt pap skal i restaffald, og store stykker pap skal fortsat afleveres på genbrugspladsen.

Gælder ikke større etageejendomme og standpladser

Den nye ordning med indsamling af pap i papirbeholderen gælder ikke ved større etageejendomme med nedgravede affaldsbeholdere eller ved de 180 standpladser i kommunen, hvor der er opstillet særlige kuber til indsamling af papir. Årsagen til denne undtagelse er, at der er problemer med større stykker pap, der sætter sig fast samt pap, der bliver efterladt ved siden af. Samtidig er der ikke konstateret samme ledige kapacitet i beholderne som i de 2- og 4- hjulede beholdere.

På genbrugspladsen på Skibstrup Affaldscenter skal kunderne fortsat aflevere papir og pap i to forskellige containere, da de helt rene fraktioner stadig er at foretrække set med økonomiske øjne.

I Danmark og i Helsingør Kommune er ambitionen, at 50 procent af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2020. I Helsingør Kommune bliver kun circa 33 procent genanvendt i dag.

Artiklen sidst ændret: 21. august 2018 14:54

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Prøvestenen. Kundenr 373163, Ordre 1725089, 40.000 visninger, ikke win-win Top

Job i Nordsjælland

Forsyning 375774 25.000 win til og med juni ´19. 1729995
Låsesmeden, 279278,1724845, 25.000 visninger Logo
Franci, 1720789, 345901, 20000 visninger logo/side
Louise Klinikken, Ordre 1725086, kunde 397931, 25.000 visninger logo/side
AH modegarn 39169 1723845  top 40.000 win win 1. maj 18-1. maj 19

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu