Voldfrom til kaffemøde: Nu har kommunen lagt en plan


Af Kirsten Moth

Ældre-chauffør Allan Voldfrom har nu været til møde i Helsingør Kommune om de forhold for nogle af de ældre, som han rejste tidligere på sommeren og fik skabt stor debat.

Chaufføren, der i flere år har rejst kritik af de ældres forhold i Helsingør, afventer nu, at planen føres ud i praksis for at sikre de ældre, han dagligt henter og bringer.

HELSINGØR: – Dét, Helsingør Kommune har lovet, er jeg tilfreds med, hvis det bliver til noget.

Sådan siger chauffør Allan Voldfrom, der netop har været til møde med ledere af forebyggelse og visitation, af hjemmeplejen og af plejecenter og dagcenter på Montebello.

Allan Voldfrom, der til dagligt arbejder med transport af ældre borgere til og fra dagcentret Montebello.

Tidligere i sommer kom Voldfrom på manges læber i Helsingør, da han her i avisen rejste en kritik af de forhold, som flere ældre borgere lever med.

Dråben

Det var situationen for en næsten døv og blind 93-årig kvinde, der en dag tidligere i sommer fik bægeret til at løbe over for chaufføren.

Den 93-årige kvinde var ude af stand til at betjene sin dørtelefon, fordi den sad så højt, så hun ikke kunne nå den, samtidig med, at hun skulle holde telefonrøret og dermed ikke kunne komme tilbage til sin rolator. Ellers er det gentagne eksempler på, at chaufføren har måttet forlade de gamle for åbne døre eller køre uden at tage dem med på grund af en presset tidsplan.

Flere gange har Allan Voldfrom over flere år gjort den relevante afdeling i kommunen opmærksom på, at de ældre efter hans opfattelse svigtes.

Hans opråb for samfundets svage blev startsignalet på en stor debat samt en invitation fra Helsigør Kommune til Allan Voldfrom om et møde midt i august, der netop har fundet sted.

Samlet plan

Her erkender leder af forebyggelse og visitation, Lene Bergstein, at der har været behov for en plan til justering af forholdene for de ældres transport.

– Vi har haft et kaffemøde med Allan Voldfrom og har lagt en plan for, hvordan vi får fulgt op på de kritikpunkter, han har rejst.

Hvorfor er de kritikpunkter, som Allan Voldfrom har rejst gennem seks år, ikke tidligere taget op?

– Det her er et anliggende mellem Dantaxi og Helsingør Kommune. Vi er utroligt glade for samarbejdet med Dantaxi og ser nu på en samlet plan for, om vi kan løse problemstillingerne på andre måder. I nogle tilfælde skal vi også tage højde for den enkelte borgers frie ret og sikkerhed, siger Lene Bergstein.

Selv siger Allan Voldfrom efter mødet, at kommunen har gjort ham klart, at han burde have gået kommandovejen i stedet for til pressen.

– Kommandovejen har jeg prøvet at gå i seks år. Og jeg ønsker at gøre opmærksom på, at de systemer, som kommunen nok tror virker, de har altså ikke virket, siger Allan Voldfrom, der blandt andet har påpeget risikoen ved at skulle lade nogle af de ældre borgere sidde for åbne døre.

Artiklen sidst ændret: 21. august 2018 23:00

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018