En af kommunens vigtigste opgaver til debat


Af Helsingør Dagblad

Centerchef Margrethe Kusk pedersen giver et oplæg til debat om Helsingør Kommunes hjemmepleje. Bagefter skulle de mange deltagere i grupper udvikle idéer til, hvordan hjemmeplejen bedst muligt håndterer de udfordringer, der er - nu og i fremtiden. (Foto: Torben Sørensen)

Torsdag samledes brugere, ansatte, chefer, eksperter, politikere og flere andre i Kulturværftets lille scene for at få viden om og udvikle idéer til fremtidens hjemmepleje.

HJEMMEPLEJE: Der er masser af ting at tage fat på for den kommunale hjemmepleje.

Der bliver flere og flere ældre med behov for hjælp. Patienter udskrives hurtigere og hurtigere fra hospitalet og overlades til kommunerne med mere komplekse problemer end tidligere. Samtidig er der en massiv mangel på arbejdskraft.

Torsdag mødtes en bred palette af folk med tilknytning til hjemmeplejen for at blive klogere på de udfordringer hjemmeplejen har, og udvikle idéer til, hvordan fremtidens hjemmepleje skal se ud.

Hvad er vigtigt, når man får brug for hjemmepleje? Og hvordan kan det tilgodeses, når hjemmeplejen skal løfte de flere og mere komplekse opgaver, der følger med at være det nære sundhedsvæsen? Det var nogle af de spørgsmål, deltagerne skulle komme med bud på.

Eksperter bød ind

Dagen begyndte med oplæg fra tre eksperter.

Sundhedsøkonom Jacob Kjellberg lagde for med at beskrive, hvordan kommunerne har overtaget flere og flere opgaver fra sygehusene, uden at der er fulgt penge med.

– Kommunerne må stoppe med at være for flinke, lød professorens opfordring.

Læge Henning Kirk kom med dagens positive budskab: Selvom der bliver flere og flere ældre, stiger behovet for pleje ikke i samme omfang. Der er nemlig forholdsmæssigt langt færre der rammes af demens end tidligere.

Endelig beskrev lektor Anne Døssing, hvor komplekst og forvirrende sundhedssystemet er, og hvordan der er brug for at få skabt et sundhedssystem, hvor borgerne ikke føler, de bliver kastet rundt.

Idéudvikling

Senere skulle konferencedeltagerne i grupper udvikle idéer til hjemmeplejen – nu og i fremtiden.

Inden konferencen udtrykte Mette lene jensen, formand for kommunens omsorgs- og sundhedsudvalg glæde over, at Helsingør kommune tager fat om hjemmeplejens udfordringer.

– Hjemmeplejen er en af kommunens vigtigste kerneopgaver, og det er helt centralt, at borgerne føler sig trygge og får hjælp til de ting, de har brug for – når de har brug for det. Jeg er overbevist om, at borgerne, hjemmeplejens medarbejdere, ledere og politikere den dag sammen kommer til at udvikle flere gode ideer til, hvordan hjemmeplejen kan imødekomme de mange opgaver både nu og i fremtiden.

Artiklen sidst ændret: 23. august 2018 14:14

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018