Af Jesper Munch Nielsen

Kæmpebutikker kan være på vej til Prøvestenscentret

Casper Andersson  24/5  18 – 24/5 19 25.000 1726606 side

I dag må der være 34.000 kvadratmeter detailhandel i Prøvestenscentret. Nyt direktiv vil tillade store butikker som Ikea og op til 70.000 kvadratmeter detailhandel.

UDVIKLING: Ja tak!

Det er meldingen fra førende politikere i Helsingør Byråd til den mulighed for en kæmpestor udvidelse af butiksarealet ved Prøvestenscentet i Helsingør, som ligger i et nyt landsplandirektiv-forslag fra Erhvervsministeriet.

34.000 kvadratmeter detailhandel må der i dag være på Prøvestenen. Det nye forslag til landsplandirektivet fra ministeriet fordobler det kvadatmeter-antal, så kommunen kan tillade 70.000 kvadratmeter detailhandel.

Direktivforslaget, der er på vej ud i høring, understreger dog, at detailhandlen skal være såkaldte udvalgsvarebutikker, ikke dagligvarebutikker.

Der må for eksempel gerne åbnes en møbelhandel, men ikke et supermarked eller lignende. De nye butikker skal desuden være store, faktisk af supermarked-størrelse. “Udvalgsvarebutikkerne skal være over 1.000 kvadratmeter, og der må ikke etableres nye dagligvarebutikker”, står der i plandirektivforslaget.

Ekstremt positivt

Den fungerende borgmester Henrik Møller fra Socialdemokratiet ser det som en stor mulighed for Helsingør, hvis direktivet bliver vedtaget med 70.000 kvadratmeter detailhandel i Prøvestenscentret – i direktivet beskrevet som et af de aflastningscentre, der skal aflaste bymidter ved at give plads til store butikker, som der ikke er plads til i bykernerne.

– Det er ekstremt positivt. Vi har ønsket denne mulighed for at få flere kvadratmeter, og nu ser det ud til, at vi får den. Vi kan selv sætte dagsordenen for, hvad der skal ske i området, og 70.000 kvadratmeter vil give os en planlægningsmæssig fleksibilitet, vi ikke har i dag, siger Henrik Møller.

Socialdemokraten pointerer, at en udvikling af detailhandlen i Prøvestenen ikke må presse Helsingørs bymidte med de mange specialbutikker. Han tror også på, at Helsingørs bykerne kan noget helt andet end et stort aflastningscenter.

– Det handler om store udvalgsvarebutikker på Prøvestenen. En Ikea for eksempel. Og det er klart, at et større Prøvestenscenter vil betyde noget for byen, men Helsingørs bykerne har en helt anderledes karakter. Det er ikke kun et sted at handle ind, det er en oplevelse. Derfor tror jeg ikke, at det her vil udsulte bymidten. Tværtimod bliver Helsingør endnu mere attraktiv for oplandet, siger Henrik Møller.

På et nyt plan

Den konservative ordfører Jens Bertram erindrer, at butikskæden Bauhaus for nogle år siden bankede på Helsingørs dør, men det lykkedes ikke at finde mulighed for, at byggemarkedskæden kunne etablere sig ved Prøvestenen.

– Det er fint med denne her mulighed for at udvide centret. Så længe at der bliver holdt fast i, at der ikke må komme flere dagligvarebutikker. Men det ville da være fantastisk at kunne udvide med en Bauhaus eller noget lignende. Og bare fordi man fra centralt hold giver denne mulighed, er det jo ikke det samme som, at det hele så kommer. Men det er sikkert, at vi nu skal diskutere, hvad vi vil have og hvor, på et plan, hvor vi ikke har været endnu, siger han.

Også arbejdspladser

Den radikale Christian Holm Donatzky er formand for Helsingør Byråds udvalg for by, plan og miljø.

Han er også begejstret for muligheden i landsplandirektivforslaget, men samtidig en smule afventende – blandt andet fordi Helsingør Kommune jo er i gang med at projektere et stort sundhedshus ved Prøvestenen.

– En del af de øgede muligheder med de 70.000 kvadratmeter ligger i det område, hvor vi bygger sundhedshuset. Det er en udfordring, for så skal man i højden for at udnytte de ekstra kvadratmeter. Men vi får da større fleksibilitet, og vi skal bare sikre, at vi ikke svækker bykernerne. Forhåbentlig kan et større center trække mennesker til kommunen, som bagefter tager til Helsingør og Espergærde, siger Holm Donatzky.

Den radikale politiker pointerer, at en udvidelse af Prøvestenen også vil give nye arbejdspladser i kommunen.

Artiklen sidst ændret: 25. august 2018 10:02

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Hornbæk Dyreklinik, Kunde nr. 397804, Ordre nr. 1724863, 30.000 visninger

Job i Nordsjælland

Apperupvej e-mægler 397432 – logo side artikel 40.000 win
Låsesmeden, 279278,1724845, 25.000 visninger Logo
Franci, 1720789, 345901, 20000 visninger logo/side
Verona Pizza og Kebab 20.000 win win 23/5 18-23/5 19 1726656 logo
Jumbo Personal Computer, order nr. 1725098. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu