Af Jesper Munch Nielsen

Bredt flertal står bag 2019-budget

Casper Andersson 325793 juli 19/20 20-25.000 1752476

De Konservative, Socialdemokratiet, SF, Venstre, De Radikale og Enhedslisten roste budgetaftale for 2019.

BUDGET: Normalt plejer budgetforligene i Helsingør Kommune at blive indgået mellem 1. og 2. behandlingen i Helsingør Byråd. Sådan var det ikke i år, hvor en politisk aftale om 2019-økonomien var på plads i god tid før 1. behandlingen mandag aften – mellem De Konservative, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Venstre, SF og De Radikale.

Borgmester Benedikte Kiær er som bekendt på barsel. Hun fødte sit andet barn i onsdags.

Både byrådets største parti, netop De Konservative, og det næststørste, Socialdemokratiet, fandt det logisk, at budgetaftalen blev indgået, mens Kiær stadig sad gravid på borgmesterkontoret. Nu skal den socialdemokratiske 1. viceborgmester Henrik Møller passe butikken, til Kiærs barsel er slut til december.

Et andet tidspunkt

Flere af forligspartiernes talere var inde på det tidsmæssigt nye i denne budgetaftale. Og på kritikken fra dem, der fandt forløbet forhastet.

– I år har vi grebet budgetforhandlingerne lidt anderledes an. Det er ikke fordi, vi har brugt mindre tid, end vi plejer. Jeg har denne gang siddet i direkte forhandlinger i sammenlagt 25 timer. Vi har blot gjort det på et andet tidspunkt, end vi plejer. Der vil være nogle, som hævder, at det er forhastet. Jeg vil påstå det modsatte, erklærede den konservative Jens Bertram.

Han påpegede, at embedsmændene har haft bedre tid til at arbejde med ændringsforslag end normalt – forid møderne er blevet holdt over flere dage. Og Bertram var glad for forliget med partier fra Venstre til venstrefløjen, hvor kun Lokaldemokraterne og Dansk Folkeparti står udenfor.

– Det er en bred aftale, som vi er meget tilfredse med. Vi får et budget i balance og sikring af de store velfærdsområder, forklarede Bertram.

Politisk overraskelse

At Enhedslisten valgte at gå med i 2019-forliget, var en stor politisk overraskelse for mange. Partiet har ikke været med i budgettet de seneste fire år, og der er blevet uddelt verbale øretæver i den anledning både internt i Enhedslisten og fra andre partier.

Enhedslistens Haldis Glerfoss understregede, at hendes parti ikke stemte for besparelserne i juni. Men til gengæld kunne Enhedslisten nu stemme for forliget, fordi det rummer en del positive elementer.

– Budgettet for 2019 indeholder nogle poster, som vi gerne ville have været foruden. Når vi på trods af det går med i budgettet, er det fordi, vi kan se en del forbedringer, som Enhedslisten kan bakke op om. Vi ville naturligvis foretrække et rent Enhedsliste-budget, men det kræver 11 flere mandater end i dag, sagde Haldis Glerfoss med et smil.

Partiet pegede på hjemløse-boliger i Fiolgade som et klart fingeraftryk på budgettet. Og så pointerede Glerfoss, at Enhedslisten stadig er modstandere af at bygge et nyt Helsingør Stadion.

Merforbrug og klimafår

Venstres Mette Lene Jensen slog på, at budgettet 142 millioner kroner til ældreområdet over fire år ikke er et tegn på, at der er brug for mange penge på netop det område.

– Ældreområdet er blevet udråbt som den helt store synder med hensyn til overforbrug. Hertil må jeg blot sige, der er ikke et overforbrug på hverken vores pleje på plejehjem eller i vores hjemmepleje. Der er et merforbrug i forhold til det budget, der er afsat. Men et merforbrug og et overforbrug er ikke det samme. Et overforbrug indikerer forbrug, som ikke er nødvendigt. Nice to have. Et merforbrug indikerer blot, at budgettet ikke svarer overens med de udgifter, der er på området, sagde politikeren og kritiserede, at området ikke tidligere havde fået nogle retvisende budgetter.

Den radikale Christian Holm Donatzky erklærede, at Helsingør Kommune bestemt ikke har uanede ressourcer. Det slår igennem ved budgetforhandlingerne og de prioriteringer, der ligger i dem – blandt andet i forhold til klimainvesteringer.

– Klimaudfordringen er vores generations største politiske opgave, og vi er gået i gang med to planer, der kan styrke Helsingør Kommunes indsats – en ny klima- og bæredygtighedsplan og en ny cyklisthandlingsplan. Transportsektoren er Danmarks sorte klimafår, og her kan vi som kommune især gøre en indsats for at ændre borgernes vaner ved at gøre det mere attraktivt at tage cyklen i stedet for bilen, sagde Holm Donatzky.

Bund før pyntning

SFs Bente Borg Donkin konstaterede, at budgetforliget var en god aftale med få tidsler. Og så advarede hun De Konservative og Socialdemokratiet om, at de to partier – med flertal tillsammen – skal passe på.

– Der er for nuværende en beslutning i byrådets to største partier om at ville finde en aftale, der bøjer sig mod hinanden. Vi andre partier kan så finde vores plads i den villighed og forsøge at påvirke hvad vi kan med vores mandater. Det gør vi så. Men der er ingen garantier for, at denne villighed varer ved. …blokpolitik og fastlåste magtstrukturer løfter ikke vores kommune i en sund demokratisk retning, hvor vores lokale særkende skal udvikle sig, sagde hun.

Den socialdemokratiske Gitte Kondrup forklarede, at for hendes parti lå fokus i 2019-budgettet primært på de grundlæggende velfærdopgaver, ikke på nye initiativer og udviklingsopgaver. Man kan ikke pynte kagen, før bunden er lagt, sagde hun.

Artiklen sidst ændret: 27. august 2018 23:00

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Brødsnedkeren april 19/20 10-15000 win win 1751633, skift 29/5

Job i Nordsjælland

Helsingør Svømmehal, 1752881 kunde 655501, 25.000 visninger side
Meny april 19/20 25.000 IKKE win  random 1763673
Tandlægerne Rønnebær april 19/20, 15-20.000 win win  1753053
Gl. Humlebæk kro. april 19/20 15-20.000 1752756 Påske, nyt mat start 27/5
HF Byg HF Materiel 353825, 1753684 15-20.000 win  maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu