Der bliver både givet og taget i Helsingør Kommunes budgetaftale for 2019. For kommunens ældre borgere er der besparelser på hjemmeplejen, men samtidig en tilførsel af ekstra midler til ældreområdet. (Foto: Helsingør Kommune)

Af Jesper Munch Nielsen

Få overblikket: Her er budgetaftalens hovedpunkter

Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger side

Et solidt flertal på 22 ud af byrådets 25 medlemmer står bag den budgetaftale for 2019,  der blev førstebehandlet på mandagens byrådsmøde.

Hvor bliver der sparet, og hvor bliver der mere at gøre godt med?

Her er nogle af 2019-effektiviseringerne:
De Konservative, Socialdemokratiet, SF, Venstre og De Radikale vedtog i juni en stribe besparelser, servicereduktioner og effektiviseringer på en lang række kommunale områder – i lyset af, at kommunen stod over for en massiv budgetoverskridelse i 2018. Blandt andet blev der skåret ned på bibliotekernes åbningstid og på det antal minutter, som nogle borgere kan få hjemmehjælp i, og ældremaden blev dyrere.
Det budgetforlig, som nu er blevet indgået, viderefører de besparelser og rummer også nye effektiviseringer og servicereduktioner, blandt andet…:

 • Effektiviseringer i Nordsjællands Park og Vej.
 • Forhøjelse af gebyrtakster på bibliotekerne.
 • Nedlæggelse af tilskud til Multietnisk Festival.
 • Pristigning på børnekulturcentrets undervisningstilbud.
 • Brug af plejefamilier som alternativ til anbringelser af børn og unge på opholdssteder.
 • Optimering af organisation og arbejdstilrettelæggelse i kommunens Center for Sundhed og Omsorg.
 • Fælles administration for hjemmepleje og andre enheder.
 • Effektivisering af planlægning i hjemmeplejen.
 • Hjemtagning af færdigbehandlede hospitalspatienter.
 • Nedbringelse af antallet af ledige i løntilskud.
 • Billigere service på ventilation.
 • Samme rengøringsstandard på skolekontorer og lærerarbejdspladser som i kommunens administration.
 • Mindre vagtrundering på skolerne.
 • Hjemtagelse af legionella-prøvetagning.
 • Nedsættelse af direktionens budget.
 • Opsigelsen af kommunens Ritzau-abonnement.
 • Afkortelse af budgetforhandlingsseminiar til en dag.
 • Nedlæggelse af en stilling på Center for Job & Oplevelse.
 • Nedlæggelse af førstehjælpskurser i 8. klasserne.
 • Mindre renovering af gågadebelægning og flisefortove.
 • Mindre opsamling af affald i parker og naturområder.

I budgetaftalen, der bliver vedtaget den 8. oktober, ligger der blandt andet…:

 • 142 millioner kroner ekstra til hjemmeplejen over fire år.
 • 13 millioner kroner ekstra i samme periode til sagsbehandlere på området for udsatte børn og voksne.
 • 5 millioner kroner om året til en forstærket indsats for at få folk i arbejde.
 • 30 millioner kroner ekstra over fire år til dagsinstitutioner på grund af, at der kommer flere børn i kommunen.
 • Budgetaftalen lover også, at der skal hyres ekstra folk i planafdelingen i kommunen.
 • Sundtoldmarked, Wordfestival og Passagefestival er sikret tilskud også de kommende år.
 • Forligspartierne vil undersøge at bygge en ny svømmehal.
 • Der bliver etableret midlertidige boliger til hjemløse i en bygning i Fiolgade.
 • Indsatsen for at få flere på erhvervsskoler skal styrkes.
 • Lærerne i kommunen skal have en arbejdstidsaftale.
 • Hestemøllestræde skal renoveres.
 • Der etableres cykelstier og bliver trafiksikret flere steder.
 • Ålsgårde får en kunstgræsbane.
 • 1,2 millioner kroner afsættes til Historisk Havn-projektet

Læs også: Bredt flertal står bag budget

og: Skarp kritik af forlig og Kiær

Artiklen sidst ændret: 28. august 2018 12:33

Den gode tone

 • Respekter fællesskabet
 • Overskrid ikke grænsen
 • Vær med og hav det sjovt
Photocare, Kunde nr. 69693, Ordre nr. 1725519, 25.000 visninger top

Job i Nordsjælland

Rasmus Ebbe 388428 1723690 logo 25.000 win win 19/4 18-april 19
Petersen ure-smykker, 373613, 1724569, 25.000 visninger logo
Sport direct, Kundenr: 378087, Ordrenr 1725531, 25.000 visninger logo
Louise Klinikken, Ordre 1725086, kunde 397931, 25.000 visninger logo/side
Ivar Jensen, K-nr. 1720262, Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu