Meget tyder på, at for fremtiden kan borgerne i højere grad slippe for at køre til Genbrugspladsen i Skibstrup med haveaffald, fordi de kan få kommunen ud og afhente haveaffald med en bestillingsordning.

Af Jesper Munch Nielsen

Du ringer – kommunen henter

3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128

Politikere støtter indførelse af nyt system, der skal diskuteres på udvalgsmøde tirsdag.

AFFALD: Det bliver helt ikke som at ringe efter en pizza, men Helsingør Kommunes kommende storskralds-ordning kommer til at minde om det system. Nu ser det ud til, at borgernes haveaffald skal ind under samme ‘du ringer – kommunen henter’-ordning.

På et møde tirsdag i Helsingør Byråds udvalg for by, plan og miljø skal politikerne diskutere, om afhentningen af haveaffaldet skal struktureres på samme måde, som storskraldet bliver det på et tidspunkt tidligt i 2019. Alt tyder på, at det vil gå sådan.

Giver god mening

Efter nytår dropper Forsyning Helsingør det nuværende system med faste afhentningsruter på faste dage, cirka hver tredje måned for en husstand, hvor storskraldsbilerne kører og samler ind – i øvrigt uanset om der er noget at samle ind på en bestemt vej eller ej.

I fremtiden kan borgerne i stedet når som helst kontakte Forsyning Helsingør og give besked om, at der bliver storskrald at hente på en bestemt adresse, og så vil forsyningen give borgeren en besked om en afhentningsdag i den nærmeste fremtid.

Ikke på tomme veje

Helsingør Byråd har for længst godkendt det nye storskralds-system. Forsyning Helsingør mener nu, at der er logik i at haveaffaldet kommer ind i samme system, det samme gør politikerne.

– Det giver god mening, at Forsyning Helsingør hverken med storskrald eller haveaffald skal køre de permanente ruter, men at borgerne kan ringe og sige, at de har noget, de gerne vil af med. Jeg ser det som en fordel for begge parter. Borgerne får en større fleksibilitet. Det samme gør Forsyning Helsingør. De skal ikke længere køre efter haveaffald på veje, hvor der måske ikke er noget, siger Peter Poulsen, socialdemokratisk medlem af udvalget for by, plan og miljø.

Oftere end i dag

Hovedreglen for den nye ordning bliver, at borgerne tilmelder sig på nettet eller telefonisk.

Derefter vil de kunne ringe og bestille afhentning af storskrald og haveaffald på en vifte af dage, som Forsyning Helsingør beslutter.

Borgerne kan angiveligt få afhentet affald oftere end ved den eksisterende ordning. Og alle husstande skal betale til ordningen og kan benytte den, er meldingen fra Forsyning Helsingør.

Var ikke overbevist

Udvalgsformand Christian Holm Donatzky ser det som en naturlig konsekvens af beslutningen om storskraldsordningen, at haveaffaldet skal hentes på samme måde.

Men faktisk var den radikale politiker ikke fan af den første beslutning, som blev gennemtrumfet af De Konservative og Socialdemokratiet i Helsingør Byråd. Dengang i januar stemte han imod.

– Jeg var ikke specielt overbevist om, at det er det rigtige at droppe de faste afhentningsdage for storskraldet. Frygten er jo, at der bliver genanvendt mindre, og der ryger ting ned i den almindelige skraldespand, som ikke skal derned. Min frygt er mindre med haveaffaldet, for hvis man har haveaffald, har man også en have, hvor det kan ligge… Jeg håber dog, at Forsyning Helsingør lever op til det behov, der er for oplysning om det her, siger Holm Donatzky.

Glæder sig til høring

Den konservative Jens Bertram glæder sig til, at borgerne får lejlighed for at kommentere på den nye ordning. Det sker, når et nyt regulativ for husholdningsaffald inden længe kommer i offentlig høring.

– Vi går ind for storskraldsordningen og støtter som udgangspunkt også et nyt system for haveaffald, men jeg er spændt på, hvad der kommer ind af høringssvar. For hvis der pludselig ikke bliver samlet lige så meget haveaffald ind, er der noget galt, siger Bertram.

I dagsordenen til mødet på tirsdag skriver kommunens embedsmænd, at “fordelen ved en bestillerordning er, at man undgår forgæves kørsler med store og halvtomme biler. Til gengæld må det forventes, at færre husstande vil benytte en bestillerordning for haveaffald, da ikke alle vil være opmærksomme på at bestille afhentning. Det kan betyde mindre mængder affald indsamlet via ordningen”.

Forsyning Helsingør og kommunen håber dog, at det affald, som ikke indsamles med bestillerordningen, i stedet bliver afleveret på genbrugspladsen”.

Artiklen sidst ændret: 1. oktober 2018 17:10

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Casper Andersson 325793 juli 19/20 20-25.000 1752476

Job i Nordsjælland

Skydeselskabet 373553 april 19/20. 10-15.000 win win. 1751627
Entreprenørfirmaet TS 381440 april 19/20 10-15.000 win win 1751735
Tandlægerne Rønnebær april 19/20, 15-20.000 win win  1753053
Stengade apotek 68802 15-20.000 win juli 19/20 1757905, solcreme 4/7-1/9 19
Snevig april 19/20 15-20000 win win 1751730

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu