Af Kirsten Moth

Kystfiskere: “Useriøs undersøgelse forud for ny sandsugning”

AH modegarn 39169 1723845 side 40.000 win win 1. maj 18-1. maj 19

Miljøstyrelsen sender ansøgning om efterforskning af et område i Øresund i høring - forud for en mulig tilladelse til ny råstofindvinding.

ØRESUND: - Denne sag og mange andre viser, at råstofindvinding og i den aktuelle sag efterforskning ikke foregår på en hensigtsmæssig måde. Hverken for naturen eller fiskeriet.

Bemærkningen fremgår af den kommentar, som Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, med fisker Søren Jacobsen, Helsingør, i spidsen, har sendt til Miljøstyrelsen.

I svaret kaldes det for "useriøst", at Rambøl på to dage med 20-25 dyk vil kortlægge de generelle leveforhold og fremtrædende organismeformer i Øresund.

- Det er simpelt hen useriøst. En sådan undersøgelse vil absolut intet vise om om det marine dyreliv og slet ikke fiskeforekomster, hedder det i svaret fra de skånsomme kystfiskere.

Styrelsen har netop sendt en efterforsknings-anmeldelse til myndighedshøring. Det er selskabet Sten og Grus Prøvestenen A/S, der ønsker at efterforske et område i Øresund med henblik på eventuelt at indvinde råstoffer herfra.

Fornyet diskussion

I denne omgang går fiskebankerne Lappen og Disken i det nordlige Øresund ud for Helsingør fri, idet selskabet ønsker at efterforske et område ud for Vedbæk.

Debatten om råstofindvinding i Øresund, den meget omtalte sandsugning, har i en periode ligget stille. Med den fornyede interesse for sandsugning ud for Vedbæk kan man forvente mere diskussion om emnet.

I en række artikler har Helsingør Dagblad beskrevet reaktioner på den tidligere sandsugning på fiskebankerne nord og syd for Helsingør. En sandsugning, der har skabt omfattende kritik på grund af frygten for ødelæggelser for Øresunds rige fiskeliv og som har fået flere til at rejse ønsket om at frede Sundet og etablere en fælles dansk-svensk marin nationalpark.

Undersøger sand- og grusmængder

Overfor Helsingør Dagblad bekræfter Miljøstyrelsen at have modtaget en anmeldelse om efterforskning med henblik på at undersøge sand- og grusmængderne ud for Vedbæk og miljøforholdene i dette område af Øresund.

I overensstemmelse med gældende praksis er anmeldelsen den 22. august sendt i myndighedshøring og høringen udløber den 5. september.

Efterforskningen sker med det formål efterfølgende at kunne en ansøge om råstofindvinding.

I Øresund er området ved Vedbæk det eneste, hvor der for øjeblikket er indsendt en anmeldelse om efterforskning. Til Helsingør Dagblad oplyses det fra Miljøstyrelsen, at der ikke er modtaget andre ansøgninger, hverken om efterforskning eller indvindingstilladelser.

Vil påvirke fiskeriet

Formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, Søren Jacobsen, opfordrer til at fiskeriet bliver hørt, også ved efterforskninger.

- I et samlet farvand som Øresund er der meget få områder, som i løbet af et år ikke fungerer som levested for vigtige fisk for kystfiskeriet. Det betyder, at en udvidelse af tilladelser til råstofindvinding af enhver art med stor sandsynlighed vil påvirke fiskesamfundet og dermed kystfiskernes muligheder i Øresund negativt, hedder det i foreningens høringssvar til Miljøstyrelsen.

dagens e-avis

køb adgang til vores e-avis

  • Søg i vores arkiv
  • Nem og hurtig adgang
  • Læs os på farten
  • Tag os med på ferie

e-avis adgang

KUN kr. 20,00

Artiklen sidst ændret: 1. september 2018 17:10

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal man tvinge flygtning til at dele bolig?

Job i Nordsjælland

Holmen, 1723975, 12.000 visninger logo
Rusmiddel 1727211, 25.000 vis 29/5 18-29/5 19 side artikel logo
Stengade apotek 68802 25.000 win win 22/5 18-22/5-19 1726512 logo
Verona Pizza og Kebab 20.000 win win 23/5 18-23/5 19 1726656 logo
Hornbæk Dyreklinik, Kunde nr. 397804, Ordre nr. 1724863, 30.000 visninger

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu