Borgmester Kiær så helst, at alt blev ved det gamle, men er tilfreds med, at politigården i Helsingør bevarer sin status som udrykningsstation. (Foto: Lars Johannessen)

Af Niels Berg

Fra på mandag er der kun én patruljevogn tilbage i Helsingør

Lank Guldsmed, 374401, 1723974, 12.000 visninger logobanner

Efter reorganiseringen af Nordsjællands Politi vil politigården i Helsingør stadig være udrykningsstation. “Borgmesterpolitiet” har politifolkene døbt det minmale patruljeberedskab.

HELSINGØR: Selv om der fortsat vil køre politibetjente ud fra Helsingør politigård fra på mandag den 3. september, så er det et yderst overskueligt beredskab, der bliver tilbage på politigården på Prøvestensvej efter omlægningen af politikredsen, som træder i kraft den 3. september.

Det drejer sig slet og ret om én enkelt patruljevogn per vagt, erfarer Helsingør Dagblad.

Medarbejdere i politiet har for længst døbt lilleputberedskabet for “borgmesterpolitiet” med henvisning til, at det var Helsingørs borgmester Benedikte Kiær, som i vinter gik i brechen for, at politigården i Helsingør skulle bevares som udrykningsstation for patruljerne efter omstruktureringen.

Det var ellers planerne, at patruljerne kun skulle køre ud fra politigårdene i Gentofte og Hillerød.

Borgmesteren sloges for at sikre, at der fortsat var et beredskab på stationen i Helsingør, som kunne rykke ud i nærområdet, når der var behov for det.

Et skarpt øje på responstiden

Hun fik trumfet sin sag igennem, og politidirektør Jens-Christian Bülow forsikrede hende og andre bekymrede lokalpolitikere og borgere om, at Helsingør politigård også fremover ville være udrykningsstation.

Men beredskabet er altså så lille, som det overhovedet kan blive.

– Jeg havde selvfølgelig hellere set, at vi havde fastholdt vores nuværende politigård med den bemanding, der er nu, men først og fremmest er jeg glad for, at politigården bevarer sin status som udrykningsstation, for så bliver det lettere at få den tilbage, hvis det viser sig, at den nye struktur ikke virker, siger borgmesteren.

Hun sætter to tykke streger under, at lokalpolitikerne og embedsmænd i kommunen fra og med på mandag vil være meget opmærksom på patruljernes responstider – altså hvor lang tid det tager at nå frem til gernings- og ulykkessteder i Helsingør kommune – i kølvandet på omlægningen af politikredsen.

Lokalpolitiet forsvinder

Det er meningen at patruljerne stort set hele tiden skal være “på hjul” i stedet for at sidde på politistationerne og vente på at rykke ud. De kører rundt i sektorer, som hele politikredsen nu er delt op i.

Der vil heller ikke være noget decideret lokalpoliti tilbage på politigården fra på mandag.

I forbindelse med reorganiseringen bliver alle de politimedarbejdere, der arbejder med efterforskning af “almindelige” sager om borgervendt kriminalitet som berigelsesforbrydelser i form af indbrud, gaderøverier, lomme- og tricktyverier overtrædelser af politibekendtgørelsen m.m. i Helsingør, flyttet til Gentofte.

Tilbage på politigården i Helsingør bliver kredsens øverste ledelse, anklagemyndigheden, afdelingerne for henholdvis personfarlig og økonomisk kriminalitet, ekspeditionen og vagtcentralen, logistik, teknik- og it-støtten og personaleafdelingen.

Hundevogne i Frederikssund

Efterforskningen og håndteringen af mildere straffelovsovertrædelser i Helsingør kommune bliver fremover styret fra Gentofte, eller Station Syd, som politiet selv kalder den.

Færdselspolitiet og hundevognene rykker ud fra Frederikssund, og andre afdelinger blandt andet sagsvisitation bliver samlet på politigården i Hillerød.

En af nyskabelserne i den reorganiserede kreds er begrebet “områdebetjente”. De knyttes til hver kommune, hvor de skal være tovholdere for det forebyggende arbejde, og der vil blive knyttet ekstra områdebetjente til udsatte boligområder som for eksempel Nøjsomhed og Vapnagård i Helsingør.

En styrkelse

Det ser borgmester Benedikte Kiær som en styrkelse.

– Det er godt med flere politifolk til de udsatte boligområder, siger hun, som også er tilfreds med, at antallet af arbejdspladser på politigården bliver fastholdt.

Politidirketør Jens-Christian Bülow er da heller ikke i tvivl om gevinsterne ved omlægningen.

– Formålet med at ændre organiseringen af Nordsjællands Politi er at skabe bedre service for borgerne i Nordsjælland. Det er min vurdering, at vi med de nye organisatoriske rammer vil få mere og bedre politiarbejde ud af vores ressourcer.

Klar til at blive forstyret

– Vi kan ikke reorganisere os til færre opgaver, men vi kan indrette vores organisation, så vi får udnyttet vores ressourcer bedst muligt til gavn for borgerne – og samtidig få skabt en bedre balance og mere stabil hverdag for medarbejderne.

– I den nye struktur vil akutte opgaver så vidt muligt blive varetaget af medarbejdere, der forventer at blive forstyrret. Det vil give mere ro for de øvrige medarbejdere til forebyggelse og efterforskning, pointerede Bülow, da omlægningsplanerne blev lanceret.

Artiklen sidst ændret: 1. oktober 2018 15:54

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Ivar Jensen, K-nr. 1720262,  Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger top

Job i Nordsjælland

Backe vin 374334 1725521 7/5 og 1 år frem  Visninger pr. md. 25.000 delt i 2 mat. Vin logo og top. Gin sky og side
rafn-woldsen, Ordre 1725631,  kunde 275797, 25.000 visninger side
Sport direct, Kundenr: 378087, Ordrenr 1725531, 25.000 visninger logo
AH modegarn 39169 1723845 logo 40.000 win win 1. maj 18-1. maj 19
Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu