På mandag bliver en ny sygeplejeklinik på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter indviet. (Foto: Torben Sørensen)

Af Asger Lind Krebs

Helsingør Kommune åbner ny sygeplejeklinik på mandag

Helsingør Svømmehal, Ordre 1725841 kunde 655501, 25.000 visninger side

Ny sygeplejeklinik åbner på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter på Nørrevej i Snekkersten. Klinikken bliver for borgere, der er visiteret til kommunal sygepleje.

SYGEPLEJE: Erfaringer fra mere end 250 kommunale sygeplejeklinikker i Danmark viser, at sygeplejefaglig ekspertise kan anvendes bedre i en klinik end i borgerens eget hjem. Derfor åbner Helsingør Kommune den 3. september 2018 en sygeplejeklinik på HRT, Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter.

I sygeplejeklinikken får borgerne et nøjagtigt konsultationstidspunkt. Samtidig vil de opleve sammenhæng i behandlingen, da de vil møde de samme tre-fire erfarne sygeplejersker, tilknyttet klinikken.

– Vi er meget glade for, at vi nu får en sygeplejeklinik i Helsingør Kommune. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er mange fordele ved at have en klinik frem for at behandle alle borgere i deres eget hjem. For nogle borgere er det en fordel, at de ikke skal sidde hjemme og vente på hjemmesygeplejersken, men kan komme ind til en aftalt tid og blive behandlet, siger Mette Lene Jensen, formand for udvalget for sundhed og omsorg.

Etableringen af sygeplejeklinikken er midlertidig på HRT, da Sygeplejeklinikken i 2021 skal flytte med ind i det nye sundhedshus på Prøvestenen. Ud over en optimeret behandling for borgerne, da det rette udstyr til sygepleje vil være samlet og til stede i klinikken, bliver der med etablering af sygeplejeklinikken også mulighed for et øget samarbejde på tværs med de faggrupper, som er tilknyttet HRT.

Stadig hjemmesygeplejersker

Det er borgere, der selv kan komme til klinikken, som vil være i målgruppen. Det betyder, at der forsat er borgere, som vil få besøg af hjemmesygeplejersken.

Målgruppen i sygeplejeklinikken vil være bred og vil bestå af borgere, der kan have behov for eksempelvis sårpleje, kostvejledning eller hjælp til medicinhåndtering.

Klinikken forventer at have en kapacitet på cirka 40 besøg om ugen.

– Den nye sygeplejeklinik understøtter det nære sundhedsvæsen. Her er visionen at sætte mennesket i centrum og samtidig have fokus på kvalitet og sammenhængende forløb, der går på tværs af kommune, region og almen praksis. Det nære sundhedsvæsen samler sundhedsfunktioner, tilbud og fagligheder, og det gør vi også i den nye sygeplejeklinik, siger Mette Lene Jensen.

Artiklen sidst ændret: 1. oktober 2018 15:54

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Entreprenørfirmaet TS 381440 april 19/20 10-15.000 win win 175173

Job i Nordsjælland

Ivar Jensen, K-nr. 1720262,  Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger logo
3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128
Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 17xxxx
Tikøb bager  april19/20 10-15.000 win win 1751624
Hornbæk Dyreklinik, Kunde nr. 397804, Ordre nr. 1724863, 30.000 visninger

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu