På mandag bliver en ny sygeplejeklinik på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter indviet. (Foto: Torben Sørensen)

Af Asger Lind Krebs

Helsingør Kommune åbner ny sygeplejeklinik på mandag

Apperupvej e-mægler 397432 – logo side artikel 40.000 win, Skift til Wilstrup 20/12. Skift 22/3

Ny sygeplejeklinik åbner på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter på Nørrevej i Snekkersten. Klinikken bliver for borgere, der er visiteret til kommunal sygepleje.

SYGEPLEJE: Erfaringer fra mere end 250 kommunale sygeplejeklinikker i Danmark viser, at sygeplejefaglig ekspertise kan anvendes bedre i en klinik end i borgerens eget hjem. Derfor åbner Helsingør Kommune den 3. september 2018 en sygeplejeklinik på HRT, Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter.

I sygeplejeklinikken får borgerne et nøjagtigt konsultationstidspunkt. Samtidig vil de opleve sammenhæng i behandlingen, da de vil møde de samme tre-fire erfarne sygeplejersker, tilknyttet klinikken.

– Vi er meget glade for, at vi nu får en sygeplejeklinik i Helsingør Kommune. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der er mange fordele ved at have en klinik frem for at behandle alle borgere i deres eget hjem. For nogle borgere er det en fordel, at de ikke skal sidde hjemme og vente på hjemmesygeplejersken, men kan komme ind til en aftalt tid og blive behandlet, siger Mette Lene Jensen, formand for udvalget for sundhed og omsorg.

Etableringen af sygeplejeklinikken er midlertidig på HRT, da Sygeplejeklinikken i 2021 skal flytte med ind i det nye sundhedshus på Prøvestenen. Ud over en optimeret behandling for borgerne, da det rette udstyr til sygepleje vil være samlet og til stede i klinikken, bliver der med etablering af sygeplejeklinikken også mulighed for et øget samarbejde på tværs med de faggrupper, som er tilknyttet HRT.

Stadig hjemmesygeplejersker

Det er borgere, der selv kan komme til klinikken, som vil være i målgruppen. Det betyder, at der forsat er borgere, som vil få besøg af hjemmesygeplejersken.

Målgruppen i sygeplejeklinikken vil være bred og vil bestå af borgere, der kan have behov for eksempelvis sårpleje, kostvejledning eller hjælp til medicinhåndtering.

Klinikken forventer at have en kapacitet på cirka 40 besøg om ugen.

– Den nye sygeplejeklinik understøtter det nære sundhedsvæsen. Her er visionen at sætte mennesket i centrum og samtidig have fokus på kvalitet og sammenhængende forløb, der går på tværs af kommune, region og almen praksis. Det nære sundhedsvæsen samler sundhedsfunktioner, tilbud og fagligheder, og det gør vi også i den nye sygeplejeklinik, siger Mette Lene Jensen.

Artiklen sidst ændret: 1. oktober 2018 15:54

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Din særlige pleje 396263, 1754223, 15-20.000 win maj 19/20

Job i Nordsjælland

Forsyning 375774 1729995 win juli 18/19
HF Byg HF Materiel 353825, 1753684 15-20.000 win  maj 19/20
Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side
Petersen ure-smykker, 373613, 1752899 10-15.000 win maj 19/20
Øresundsakvariet april 19/20 10-15.000 win  1752510

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu