Af Tine Zedeler

Kæmper med millionunderskud

Jumbo Personal Computer, order nr. 1725099. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. Side/logo

Udgifter til specialskoleelever er den væsentligste årsag til, at det ikke er lykkes at bringe budgettet i balance, forklarer skoleleder Andreas Elkjær.

ESPERGÆRDE: Mens de øvrige folkeskoler kan se frem til snart at have afviklet deres gæld, såfremt forventningerne holder, som omtalt i en artikel i dagens avis,er det ikke tilfældet for Espergærde Skoledistrikt. Her arbejdes der fortsat på at nedbringe gælden på tredje år.

– Det er ikke lykkes os at indfri målsætningen om at bringe budgettet i balance. Som det ser ud nu, er der et underskud på driften i 2017 på 2,8 millioner kroner, fortæller skoleleder Andreas Elkjær, Espergærde Skoledistrikt.

Han oplyser, at som regnskabet ser ud lige nu ud, går Espergærde-skolerne ud af året med et tocifret millionunderskud.

– Vi forventer at have et underskud på driften på 2,5 millioner i 2018,  så vi lander på et samlet underskud på 11,5 millioner , når vi når 2019, oplyser Andreas Elkjær.

Elever i udenbys tilbud

Skolelederen forklarer, at det især er udgifter til specialskoleelever, der tynger budgettet. Blandt andet har Espergærde-skolerne 10 elever i udenbys specialskoletilbud, svarende til en samlet merudgift på 1,5 millioner kroner. Helsingør Skoledistrikt, som samlet set tæller knap 100 elever mere end Espergærde, har til sammenligning tre elever, som går i et specialskoletilbud udenfor kommunen.

-Vi har nok flest udenbys, fordi vi geografisk ligger tættere på Fredensborg Kommune, forklarer Andreas Elkjær.

Han oplyser, at Espergærde Skoledistrikt samlet set ikke har flere elever med særlige undervisningsbehov end andre folkeskoler i kommunen.

– Vi er nogenlunde på niveau med andre skoler. Det drejer sig om knap to procent af vores elever, fortæller Andreas Ekjær,

Skræddersyede tilbud

Skolelederen påpeger, at en af de vigtigste enkeltindsatser der arbejdes på her og nu, er at tilbyde skræddersyede undervisningstilbud for elever med særlige behov fremfor at sende dem på andre skoler.

– Vi hjemtager ikke nogle af de elever, der modtager et tilbud på en udenbys skole, men prøver på at holde på feleverne ved at oprette special-gruppetilbud på skolerne. Fra dette skoleår har vi oprettet to nye gruppetilbud med fire,fem elever, fortæller Andreas Elkjær.

Skolelederen påpeger, at det ikke er nogen let opgave i forhold til, hvad der efterspørges af forældre og elever.

-Det er virkelig sårbare processer i forhold til, hvor forældrene kan se deres børn. Mange af de elever vi taler om har haft et svært skoleforløb, siger Andreas Elkjær.

Reduceret med 10 procent

Skolelederen fortæller, at han har svært ved at få øje på, hvilke andre muligheder der er for at nedbringe udgifterne til skoledriften.

– Jeg er bekymret for udsigten til at få vendt udviklingen. Vi arbejder på det, men det er en stor opgave. Hvis vi skal til at skære mere, skal vi ind og pille ved de lovpligtige opgaver, siger Andres Elkjær.

Han oplyser, at skoledistriktet siden 2016 har iværksat besparelser, som rammer bredt.

– Vi har fra 2016-2018 reduceret budgettet på løn og almindelige udgifter med 10 procent, siger Andreas Elkjær.

Ingen lejrskoler

Den stramme økonomi betyder at Espergærde Skoledistrikt, som flere andre lokale skoledistrikter, sidste år indførte midlertidigt inkøbsstop, ligesom det også blev besluttet at sløjfe lejrskoleturene .

Det stramme budget betyder, at det fortsat er nødvendigt at vende alle udgifter.

– Vi har stadig ingen lejrskoler, men vi har ikke indkøbsstop som sådan. Bare almindelig sparsommelighed og meget få midler til drift. Med det regnskabsresultat vi har, er det meget stramt budgetmæssigt, forklarer Andreas Elkjær.

Helsingør Kommunes skoler vil fra næste skoleår få tildelt en ændret økonomi, da politikerne har besluttet en ny tildelingsmodel. Espergærde-skolerne får i den forbindelse tildelt omkring 2,3 millioner kroner ekstra. Skoledistriktet har også år fået tildelt en ekstrabevilling fra den særlige pulje, der er oprettet for at tilgodese skoler med mange udgifter til specialskoleelever. De midler er medregnet i det nuværende regnskab, oplyser Andreas Elkjær.

Artiklen sidst ændret: 4. oktober 2018 09:55

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Ivar Jensen, K-nr. 1720262,  Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger top

Job i Nordsjælland

mestergartneren side+logo 25.000 win win 1. april og 1 år frem
Multiflyt 24.5 18-24.5 19 25.000 win win 1726605 logo
Apperupvej e-mægler 397432 – logo side artikel 40.000 win
Smoke n Steam  logo  384849 1723552 25.000 win win 18/4 18- april 19
AH modegarn 39169 1723845  top 40.000 win win 1. maj 18-1. maj 19

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu