For et par uger siden talte centerchef Margrethe kusk pedersen ved en konference om fremtidens ældrepleje i Helsingør Kommune. Politikere, ledere, personale og brugere var samlet for at finde nye idér til forbedring af hjemmeplejen. Trivsel, rekruttering og fastholdelse af medarbejderne stod højt på agendaen. (Foto: Torben Sørensen)

Af Asger Lind Krebs

Millionindsprøjtning skal sikre gladere hjemmehjælpere

Tikøb dæk 19/20, 20-25.000 win win 1752517, ferie 31+32

Helsingør kommune har modtaget 1,3 millioner kroner fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Pengene skal bruges til at styrke trivslen blandt medarbejderne på sundheds- og omsorgsområdet.

HJEMMHJÆLP: Der mangler hænder til at hjælpe Helsingør kommunes ældre borgere.

Alene i hjemmeplejen er der i øjeblikket 60 ubesatte stillinger. Dertil kommer et sygefravær, som i gennemsnit ligger over seks procent. Det medfører et højt vikarforbrug, hvilket igen betyder, at mange ældre oplever en stor udskiftning i, hvem der kommer og hjælper dem i hjemmet.

Indsatsområde

Både fra politisk og administrativ side i Helsingør Kommune er der stort fokus på at gøre noget ved problemet. Og nu kommer der hjælp udefra.

Helsingør kommunes center for sundhed og omsorg har søgt og modtaget 1,3 millioner kroner fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Puljen er egentlig målrettet en indsats for at nedbringe sygefraværet. Men da Helsingør Kommune samtidig oplever problemer med at rekruttere og fastholde medarbejdere i ældreplejen, er kommunen valgt en bredere indsats, der ikke kun fokuserer på sygefravær med på trvslen blandt medarbejderne.

– I Center for Sundhed og Omsorg er vi særligt opmærksomme på at skabe en attraktiv arbejdsplads, da vi som andre kommuner på ældreområdet er optaget af at kunne tiltrække og fastholde de rette medarbejdere. Vi har i det første halvår af 2018 arbejdet med at drøfte dette med ledere og medarbejdere og har gennemført en turné rundt i vores organisation, for at alle blev hørt, forklarer Margrethe Kusk pedersen, der er centerchef for sundhed og omsorg i Helsingør Kommune.

Ifølge centerchefen er medarbejdernes trivsel afgørende, ikke kun for at kunne fastholde medarbejdere og nedbringe sygefravær.

– Trivsel for medarbejderne er også afgørende for deres tilstedeværelse i dagligdagen og dermed for sammenhæng, kontinuitet og kvalitet for borgerne, forklarer Margrethe Kusk Pedersen.

Puljestøtte

Der bliver flere og flere ældre, og mange kommuner mangler medarbejdere i hjemmeplejen. Derfor kæmper kommuner og vikarbureauer benhårdt om medarbejderne.

Derfor har Helsingør kommune valgt at søge om hælp udefra til at gøre kommunens hjemmepleje mere attraktiv.

– Der viste sig den mulighed at søge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, idet de opslog en pulje, hvor der var mulighed for at søge penge til understøttelse af indsatsen for at nedbringe sygefravær.

Vi har dog fundet det vigtigt ikke alene at sætte fokus på sygefraværet, men også at sætte den vinkel på, at vi skal skabe attraktive arbejdspladser, forklarer Margrethe Kusk edersen.

Som nævnt er ansøgningen nu gået igennem, og Helsingør kommune modtager 1,3 millioner kroner til indsatsen. pengene skal bruges til en række initiativer.

Analyse af årsager og mønstre i sygefravær og afdækning af det forebyggende arbejde, der foregår i dag i forhold til sygefravær, bla. gennem interviews.

Systematiseret samarbejde på tværs i kommunen mellem ældreområdets enheder, kommunens HR-ansvarlige og jobcenterets sygedagpengeafdeling.

Fremrykket indsats for sygemeldte, hvilket indebærer tættere samarbejde med kommunens fastholdelseskonsulenter, og her bla. skabe mulighed for sygemeldte medarbejdere at komme delvist tilbage i job.

Workshop med politikere, når analysen og kortlægning er foretaget. Omsorgs – og sundhedsudvalget orienteres kvartalsvis om forløbet og kommer til at godkende den fremadrettede plan ved afslutning af forløbet.

Formidle viden til andre kommuner

– Da det ikke kun er i Helsingør Kommune, vi har udfordringer med sygefravær, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældreområdet, mener vi, at det er vigtigt, at vi formidler vores indhøstede erfaringer til andre kommuner efter gennemført projekt. Der planlægges derfor en tværkommunal konference i foråret 2020, hvor vores resultater af projektet kan formidles. Der vil også ved denne konference skabes mulighed for tværkommunal og eventuelt forskningsmæssig vidensdeling, slutter Margrethe kusk Pedersen.

Artiklen sidst ændret: 5. oktober 2018 14:59

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Frøsø april 19/20, 15-20.000 win win 1752468

Job i Nordsjælland

https://www.kunstnershoppen.dk/
Forsyning 375744, 1758728 15-20.000 win juli 19/20
Din særlige pleje 396263, 1754223, 15-20.000 win maj 19/20
Restaurant Helsingør Golf, maj 19/20, 10-15000 win 1752529
Hjortgård 501136, 1751736, win 2,  aug 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu