Her ankommer den første flis til kraftvarmeværket.

Af Asger Lind Krebs

Forsyning Helsingør: Vores træflis er bæredygtig

Helsingør Svømmehal, 1752881 kunde 655501, 25.000 visninger side

Træflis har været under angreb for at kunne være sortere end kul som brændsel til fjernvarme, hvis der ikke genplantes træer. Men i Forsyning Helsingør er man sikker på, at træflisen til det nye kraftvarmeværk er både grøn og bæredygtig.

FJERNVARME: Det var usædvanligt hårde ord, der kom ud, da Klimarådet i foråret udgav en rapport om brugen af træflis og anden biomasse i den danske fjernvarme.

Mange danske fjernvarmeværker omlægger i disse år til at bruge træflis og anden biomasse i stedet for kul og gas. Da Danmark er et lille land med små skove, har det medført en betydelig import af træflis. Og ifølge klimarådet, er det langt fra sikkert, at denne træflis er dyrket på bæredygtig vis.

– Når vi brænder biomasse af, udleder vi i nogle tilfælde mere CO2, end når vi brænder kul af. Når man alligevel regner biomasse for CO2-neutral, er det fordi, vi antager, at de træer, der bliver fældet og brændt, bliver genplantet. Men det kan vi efter Klimarådets vurdering ikke være sikre på, sagde Peter Birch Sørensen, der er formand for Klimarådet til DR, da rapporten udkom.

Brancheaftale

De danske fjernvarmeværker har indgået en brancheaftale, hvor det kræves, at al træ, der bruges til fjernvarmeproduktion, skal genplantes. Dermed skulle det sikres, at fjernvarme produceret med træflis er en klimavenlig form for fjernvarme.

Ifølge Klimarådet, der består af nogle af landets førende eksperter og er nedsat til at rådgive regeringen i klimaspørgsmål, er brancheaftalen dog ikke tilstrækkelig. Især når det kommer til træflis importeret langvejsfra, fra eksempelvis Rusland, er det yderst usikkert, om den er klimavenlig.

Hos Forsyning Helsingør er man dog overbeviste om, at flisen til det nye kraftvarmeværk er klimavenlig og bæredygtigt produceret.

– Det meste af vores flis kommer fra nordsjællandske skove. det skal altsammen følge vores brancheaftale. Vi skal dokumentere, at den er dyrket bæredygtigt, og Dansk energi har et task force, som tager ud og kontrollerer produktionen, så vi er helt sikre på, at vores flis er klimavenlig, siger forsyningschef Peter Kjær Madsen.

Artiklen sidst ændret: 6. oktober 2018 13:29

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x

Job i Nordsjælland

Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360
Silverline 24/7-24/7 19. 20.000 win win 1731324 logo
Multiflyt maj 19/20, 15-20.000 win win 17xxxx
Casper Andersson 325793 juli 19/20 20-25.000 1752476
Skydeselskabet 373553 april 19/20. 10-15.000 win win. 1751627

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu