Her ankommer den første flis til kraftvarmeværket.

Af Asger Lind Krebs

Forsyning Helsingør: Vores træflis er bæredygtig

Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19

Træflis har været under angreb for at kunne være sortere end kul som brændsel til fjernvarme, hvis der ikke genplantes træer. Men i Forsyning Helsingør er man sikker på, at træflisen til det nye kraftvarmeværk er både grøn og bæredygtig.

FJERNVARME: Det var usædvanligt hårde ord, der kom ud, da Klimarådet i foråret udgav en rapport om brugen af træflis og anden biomasse i den danske fjernvarme.

Mange danske fjernvarmeværker omlægger i disse år til at bruge træflis og anden biomasse i stedet for kul og gas. Da Danmark er et lille land med små skove, har det medført en betydelig import af træflis. Og ifølge klimarådet, er det langt fra sikkert, at denne træflis er dyrket på bæredygtig vis.

- Når vi brænder biomasse af, udleder vi i nogle tilfælde mere CO2, end når vi brænder kul af. Når man alligevel regner biomasse for CO2-neutral, er det fordi, vi antager, at de træer, der bliver fældet og brændt, bliver genplantet. Men det kan vi efter Klimarådets vurdering ikke være sikre på, sagde Peter Birch Sørensen, der er formand for Klimarådet til DR, da rapporten udkom.

Brancheaftale

De danske fjernvarmeværker har indgået en brancheaftale, hvor det kræves, at al træ, der bruges til fjernvarmeproduktion, skal genplantes. Dermed skulle det sikres, at fjernvarme produceret med træflis er en klimavenlig form for fjernvarme.

Ifølge Klimarådet, der består af nogle af landets førende eksperter og er nedsat til at rådgive regeringen i klimaspørgsmål, er brancheaftalen dog ikke tilstrækkelig. Især når det kommer til træflis importeret langvejsfra, fra eksempelvis Rusland, er det yderst usikkert, om den er klimavenlig.

Hos Forsyning Helsingør er man dog overbeviste om, at flisen til det nye kraftvarmeværk er klimavenlig og bæredygtigt produceret.

- Det meste af vores flis kommer fra nordsjællandske skove. det skal altsammen følge vores brancheaftale. Vi skal dokumentere, at den er dyrket bæredygtigt, og Dansk energi har et task force, som tager ud og kontrollerer produktionen, så vi er helt sikre på, at vores flis er klimavenlig, siger forsyningschef Peter Kjær Madsen.

dagens e-avis

køb adgang til vores e-avis

  • Søg i vores arkiv
  • Nem og hurtig adgang
  • Læs os på farten
  • Tag os med på ferie

e-avis adgang

KUN kr. 20,00

Artiklen sidst ændret: 6. september 2018 15:25

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Job i Nordsjælland

Skydeselskabet  Kunde nr. 373553  Ordre nr. 1725347, 20.000 visninger logo
Photocare, Kunde nr. 69693, Ordre nr. 1725519, 25.000 visninger logo
Jumbo Personal Computer, order nr. 1725098. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. side/logo
Sport direct, Kundenr: 378087, Ordrenr 1725531, 25.000 visninger logo
Jumbo Personal Computer, order nr. 1725098. Kunde nr. 177805. 80000 visninger. Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu