Af Asger Lind Krebs

Politikere kunne ikke blive enige om deleboliger til flygtninge

KV-Revision, Kunde nr. 280954, Ordre nr. 1725350, 40.000 visninger side

BOLIGMANGEL: Skal enlige på integrationsydelse og andre med en yderst begrænst indtægt kunne tvinges ind i delelejligheder, eller skal det være frivilligt, om an vil takke ja til tilbuddet om et værelse i en lejlighed, der skal deles med andre?

Det spørgsmål kunne politikerne i Helsingør byråds social- og beskæftigelsesudvalg ikke blive enige om, da de mødtes onsdag aften.

Flygtninge bor i dag i midlertidige boliger, indtil man har fundet en permanent til dem. Det helt store problem er, at de kun har omkring 3.000 kroner om måneden i husleje, og at boliger i den prisklasse ikke hænger på træerne.

Der er lige nu 32 borgere på ventelisten til bolig, der maksimalt kan betale 3.000 om måneden. De fleste af dem er flygtninge.

Derfor har man siden 2016 i Helsingør kommune forsøgt sig med deleboliger som et frivilligt tilbud, hvor flygtninge kan bo sammen.

Hidtil har flygtninge frit kunnet vælge, om de vil takke ja eller nej til tilbuddet om en delebolig. Hvis de takker nej, vil de fortsat stå på venteliste til en permanent bolig.

Onsdag var det op til social-og beskæftigelsesudvalget at beslutte, om deleboliger i fremtiden skal være en permanent boligløsning for kommunens flygtninge. Det vil i praksis betyde, at hvis en flygtning takker nej til en delebolig, ryger retten til at få tildelt en bolig.

Brug for afklaring

For Pernille Madsen, der er centerchef for Borgerservice, it og digitalisering i Helsingør Kommune, er det vigtigt at vide, hvilke regler politikerne vil have for området.

– Lige nu har vi brug for at vide, hvordan man fra politisk hånd forholder sig til deleboliger til flere enlige flygtninge, da vi har en udfordring på små og billige boliger. Vi skal vide, om vi kan tilbyde flygtningene en delebolig, som en permanent løsning, eller om vi skal lede videre, mens de bor der.

Men onsdag lykkedes det ikke at få en klar politisk stillingtagen. Udvalgsmedlemmerne fra De koservative og Dansk Folkeparti er klar til at betragte delelejligheder som et permanent boligtilbud til flygtninge, mens socialdemoraterne og Enhedslisten mener, at det fortsat skal være et frivilligt tilbud, om man vil flytte i delebolig.

Enhedslistens allan Berg Mortensen krævede derfor beslutningen i byrådet.

Delelejlighed til hjemløse

Politikerne i social- og beskæftigelsesudvalget skulle også tage stilling til en forespørgsel fra Stubben om, hvorvidt kommunen skal hjælpe med at stille en fireværelses lejlighed til rådighed for beboere fra herberget, som en slags overgang på vej tilbage i det “almindelige” samfund.

Også her er tanken, at lejligheden skal fungere som en delebolig.

Beslutningen blev udsat til udvalgets møde i november.

– Vi blev enige om, at det er en sag vi ikke bare akan fgøre. Der er en masse regler på det her område, så vi bad administrationen kvalificere forslaget yderligere, så vi får mere viden at træffe en beslutning ud fra, siger udvalgsformand Marlene Harpsøe.

Artiklen sidst ændret: 6. oktober 2018 15:46

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
AH modegarn 39169 1723845  top 40.000 win win 1. maj 18-1. maj 19

Job i Nordsjælland

Madam Sprunck/Strejf 220955, 1725351, 25.000 visninger logo/side
Bruuns rengøring logo  25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013
Malerfirmaet Nordkysten side+logo 26/3-18-31/3-19 win win 1721580+81+82
rafn-woldsen, Ordre 1725631,  kunde 275797, 25.000 visninger side
Cafe Hammermollen top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu