Centerchef Rikke Reiter ser lyst på skolernes muligheder for at blive gældfrie.

Af Tine Zedeler

Centerchef: Skoler vil være gældfrie om nogle år

Living Invest, Kundenr 280833, Ordrenr 1725103, 25.000 visninger side/logo

Det går den rigtige vej med skolerne, mener centerchef Rikke Reiter fra Center for dagtilbud og skoler i Helsingør Kommune.

HELSINGØR: Mens Helsingør- og Hellebækskolen er nogle af de folkeskoler, der kan se frem til at være gældfrie med udgangen af 2018, gælder det modsatte for Espergærde- og Hellebæk Skoledistrikt, som går ind i 2019 med et millionunderskud.

I den forbindelse har Helsingør Dagblad stillet centerchef Rikke Reiter nogle spørgsmål om fremtidsudsigterne for de skoler, der stadig kæmper med at komme af med deres gæld. Spørgsmålene, som centerchefen har besvaret skriftligt, bringes her :

Hvad er årsagen til, at Espergærde- og Hellebækskolen i modsætning til de øvrige skoler, har haft svært ved at bringe budgettet i balance og afdrage deres gæld ?

-Alle skolerne har arbejdet og arbejder fortsat benhårdt på at forbedre økonomien på skolerne. Espergærde Skole og Hellebækskolen er også i fuld gang med at vende udviklingen. Hellebæksskolen er i god udvikling og forventer at afdrage lidt på gælden i år. Fra og med 2018 vil skolen blive hjulpet af den nye økonomitildeling. Espergærde Skole er lykkedes rigtig fint med at bremse op i forbruget, men har haft lidt større udgifter til børn med særlige behov end forventet. Den udvikling følger vi nøje, samtidig med at skolen også vil blive hjulpet med den nye økonomitildeling, allerede fra årsskiftet.

Hvad er forskellen – på skolerne ?

-Først og fremmest er den gæld de enkelte skoler har oparbejdet i tidligere år forskellig, så alene derfor er opgaven forskellig. Og nogle skoler, herunder særligt Espergærde Skole, skal arbejde i længere tid med at genoprette økonomien – da det tager længere tid at afdrage på en større gæld.

Hvordan ser det ud på sigt med at afdrage gælden – for de skoler der ikke er gældfrie ved årsskiftet ?

– Udviklingen er vendt, og det går den rigtige vej på alle skolerne. Skolerne arbejder efter en konkret økonomisk handleplan, og den følger vi løbende op på og justerer. De skoler, der ikke er gældfrie ved årsskiftet, forventer vi alle vil blive det indenfor en overskuelig årrække. Vi er lige nu ved at lave en prognose for, hvordan økonomien udvikler sig i et 4-årigt perspektiv på skolerne, og når den er klar orienterer vi Børne- og Uddannelsesområdet om vores forventninger.

Hvad hvis det ikke lykkes at afdrage som forventet ? Vil forvaltningen i så fald indstille til andre løsninger – som for eksempel gældssanering ?

– Lige nu af vikler skolerne samlet set mere gæld, end vi havde forventet, og derfor er det ikke aktuelt at tale om, hvad der ville ske, hvis skolerne ikke lykkes – for det tror vi på, at de kan.

Har man fra forvaltningens side et bud på, hvordan det er muligt at fremtidssikre skolerne for et underskud ?

– Vi har sammen med skolerne lagt et kæmpe arbejde i at styrke økonomistyringen på området, ikke mindst ved at skolerne nu arbejder i et nyt økonomistyringssystem – som giver et langt bedre værktøj og overblik end tidligere. Det er noget skolelederne er super glade for. Der vil altid kunne opstå nogle uforudsete udviklinger og udgiftsstigninger på et område, men nu er vi meget bedre rustet til at følge økonomien i et længere perspektiv, og spotte udfordringerne inden de vokser sig for store.

Artiklen sidst ændret: 7. oktober 2018 14:35

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger Top

Job i Nordsjælland

Sport direct, Kundenr: 378087, Ordrenr 1725531, 25.000 visninger logo
Living Invest, Kundenr 280833, Ordrenr 1725103, 25.000 visninger side/logo
Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19
Låsesmeden, 279278,1724845, 25.000 visninger Logo
Hornbæk Dyreklinik, Kunde nr. 397804, Ordre nr. 1724863, 30.000 visninger

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu