Foto: Lars Johannessen

Af Niels Berg

Vild forvirring: Politiet lader restauratører fortsætte udskænkning

Mestergartner april og 1 år frem. 19/20 15-20.000. win win 1751634

Tre restauratører som har fået afslag på bevilling, har klaget over afgørelsen. Det har fået politiet til at give dem deres midlertidige bevillinger tilbage indtil sagerne er afgjort. Men politiet tager fejl, siger professor i forvaltningsret.

HELSINGØR: Der hersker vild forvirring blandt myndighederne om, hvorvidt de tre restauranter i Helsingør, som i denne uge har fået nej til alkoholbevilling, kan fortsætte med udskænkningen, mens deres klagesager kører eller ej. De har nemlig alle tre klaget over bevillingsnævnets afslag.

Juristerne i Helsingør Kommune slog ellers fredag over for Helsingør Dagblad fast, at klagesagerne ikke betød at restauratørerne måtte servere alkohol indtil klagerne blev behandlet i byrådet. Men det blev der samme eftermiddag lavet om på af Nordsjællands Politi.

Politiet kontaktede Helsingør Dagblad og senere Helsingør Kommunes forvaltning og meddelte, at de berørte restauranters midlertidige bevillinger var gældende igen, og at de ville stå ved magt, indtil klagesagerne er afgjort.

“Det er trist”

Nordsjællands Politi er af den opfattelse, at klagesagerne har opsættende virkning, selv om det i den grad kommer bag på de kommunale embedsmænd og jurister.

– Jeg ville gerne, at vi i forvaltningen kunne være med til at gøre Helsingør til en bedre by i denne sammenhæng og det er det vi prøver. Så dette her er trist, siger sagsbehandler Lasse Bruun Bonnen fra Helsingør Kommunes center for trafik vej og parkering.

Forvaltningen tager politiets beslutning til følge, men vil drøfte den internt i næste uge.

Afgørelse står ved magt

Men det er ikke kun Helsingør Kommunes forvaltning, der er meget overrasket over politiets holdning. Det samme er professor i forvaltningsret, Sten Bønsing ved Aalborg Universitet, som Helsingør Dagblad har kontaktet for at få hans syn på sagen.

– Når en myndighed som bevillingsnævnet giver afslag på en bevillingsansøgning fra en restauration, så står afgørelsen ved magt. De berørte kan klage over afgørelsen, men det betyder ikke, at bevillingsnævnets afslag sættes ud af kraft indtil den bliver afgjort, lyder professorens vurdering.

Forkert beslutning

– Politiets midlertidige bevilling ophører, når bevillingsnævnet har truffet den “rigtige” afgørelse som i dette tilfælde. Den almindelige regel er, at en forvaltningsmyndigheds afgørelse skal følges indtil en eventuelt klageinstans bekræfter den eller kommer med en anden afgørelse, fortsætter Sten Bønsing.

– Umiddelbart finder jeg, at det er en pudsig holdning fra politiet, at det giver restauratører ret til at servere alkohol når bevillingsnævnet har givet afslag på tilladelsen. Derfor mener jeg, at politiet i dette tilfælde tager fejl, siger forvaltningsretsprofessoren.

Artiklen sidst ændret: 7. oktober 2018 16:34

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Helsingør Svømmehal, 1752881, kunde 655501, 25.000 visninger top

Job i Nordsjælland

Meny april 19/20 25.000 IKKE win  random 1763673
Fliserensning.dk april 19/20 15-20.000 win 1753334, skift 3/5, 2/7
Berner Pedersen, maj 19/20,  15-20.000  win ordre 1752756, skift juni
HF Byg HF Materiel 353825, 1753684 15-20.000 win  maj 19/20
Borgerkroen 379696, 1754488 10-15.000 win juni 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu