Af Jesper Munch Nielsen

Billedgalleri: Se Helsingørs nye sundhedshus til over 250 millioner

Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19

Byggeriet på over 14.000 kvadratmeter forventes at stå færdigt ved Prøvestenen om cirka tre år.

BYGGERI: På et pressemøde mandag eftermiddag blev det afsløret, at det er entreprenøren Elindco, som skal opføre Helsingørs kommende sundhedshus ved Prøvestenen i Helsingør. Sundhedshuset kommer til at koste over 250 millioner kroner, og en dommerkomite valgte Elindco-projektet foran projekter fra GVL og Kornerup, som også afleverede tilbud i den sidste og afgørende tilbudsrunde.

I Helsingør Byråd er der bred politisk opbakning til byggeriet af sundhedshuset, som bør være klar i efteråret 2021. Byggestart er sat til omkring 1. januar 2020.

“Smukt integreret i det grønne landskab ved Prøvestenen skal Helsingør Sundhedshus danne rammerne omkring et åbent hus, der favner byens borgere i inviterende og trygge rammer. Sundhedshuset vil til daglig være arbejdsplads for omkring 200 personer og dagligt have besøg af omkring 1.400 borgere, der vil benytte sundhedshusets tilbud”, står der blandt andet i præsentationen fra Elindco.

Mange tilbud

Helsingør Sundhedshus skal samle en bred vifte af sundhedstilbud til borgerne – primært kommunale tilbud, men også fra regionen og fra private aktører på sundhedsområdet.

Prøvestenen-byggeriet kommer blandt andet til at rumme rehabilitering- og træningscenter, røntgen- og akutklinik, jordmoder-konsultation, ambulatorier, døgnforløbspladser. Eksempelvis praktiserende- og speciallæger samt fysioterapeuter kan også flytte ind i sundhedshuset med deres klinikker.

Det ligger i projektet, at Helsingørs nye sundhedshus skal være et enkelt og robust hus. Det samme gælder materialerne, der “understøtter en uprætentiøs holdning med et lokalt og nordisk islæt”, som der står i materialet.

I mørke farver

Facaderne på sundhedshuset, lavet af stenplader og aluminium, er opdelt i rammer. Det vil ifølge Elindco betyde, at huset visuelt bliver nedskaleret og ikke kommer til at virke voldsomt og massivt.

Facade-farverne er mørke, og det valg begrunder Elindco med, at huset skal virke roligt og i harmoni med området – både natur og andre huse.

“Huset er placeret midt i et flot naturrigt miljø med fredede træer og søer og har Borgerservice røde teglstenshus som nabo. Den øvrige bebyggelse i området består af meget varierende materialer. Vi har valgt at beklæde Sundhedshuset med mørke farvenuancer, således at huset vil fremstå roligt og enkelt og smelte sammen med de naturlige omgivelser på bedste vis”, står der i Elindco-præsentationen.

Nyt urbant byrum

Sundhedshuset skal som nævnt bygges på en grund, der i dag er et naturareal – med træer og et par søer.

Huset bliver nabo til Helsingør Kommunes store borgerservice- og forvaltningshus på Prøvestenen. Og de to bygninger kommer ifølge Elindco-præsentationen til at spille sammen.

“Med afsæt i nabobebyggelsen danner vores forslag på en gang et nyt urbant byrum mod Borgerservice samt henvender sig mod landskabet med en inviterende gestus. Projektet består af et firkløver af bygninger med indre gårdrum, som gradvist trapper ned mod syd og det grønne landskab”, fortæller Elindco-materialet.

Huset bliver i tre etager. I stueetagen finder man blandt andet træningsfaciliteter og forskellige behandlingstilbud og en kantine og café samt naturligvis en stor foyer som et centralt omdrejningspunkt, som leder brugerne rundt i huset – blandt andet via en trappe op til 1. salen og sengestuer fordelt i tre afdelinger.

På 2. sal er der kontorarbejdspladser. Hele huset bliver på godt 14.000 kvadratmeter.

Glad borgmester

Helsingørs borgmester Benedikte Kiær er for øjeblikket på barsel, men den konservative borgmester glæder sig over valget af projektet til sundhedshuset.

– Det er en stor dag og kulminationen på en lang proces. Vi har kunnet vælge mellem flere gode forslag og har valgt det bedste. Ikke kun prisen har været afgørende, men også funktionaliteten for alle, der skal bruge huset, siger Benedikte Kiær.

Helsingør Byråd har sat 250 millioner kroner af til projektet. Dertil kommer så den prisudvikling, der har været i tiden efter beslutningen. Men Kiær lover, at borgerne ikke kommer til at opleve et projekt, der ligesom byggeriet af Helsingør Stadion bliver voldsomt dyrere end beregnet. De godt 250 millioner kroner er prisen.

– Vi har arbejdet med en ny type udbud, hvor vi har forhandlet med budgiverne i flere omgange og kvalificeret projekterne meget præcist med hensyn til funktionalitet og inden for den økonomiske ramme, der er. Så det her er ikke et projekt, der efterfølgende viser sig at blive dyrere, siger borgmesteren.

Benedikte Kiær påpeger i øvrigt, at Helsingør Kommune har gode erfaringer med Elindco i forvejen.

Artiklen sidst ændret: 10. oktober 2018 15:00

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Snevig april 19/20 15-20000 win win 1751730

Job i Nordsjælland

Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
Tibberup Høkeren maj 19/20 10-15.000 win  1752369
Rasmus Ebbe 388428, 25.000 win win 19/4 18-april 19. 15-20.000 1/4 ’19 1 år frem
Jobo bilcenter, 374274, 1724821, 20000 visninger logo/side
Skydeselskabet 373553 april 19/20. 10-15.000 win win. 1751627

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu