Af Mads Birch

Klumme: Bevar glæden hos de unge idrætsudøvere

Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x

Dagens klummeskribent er Allan Jørgensen. Han  blev i 2003 konsulent for bevægelse og sundhed på børne- og ungeområdet i Helsingør. I 2009 blev han leder af Idrætslinjen, og er i dag elitekoordinator og varetager kommunens aftale med Team Danmark.

For mange dygtige unge idrætsudøvere er hele ugen belagt med træning og konkurrence. Foreningerne har et etisk ansvar for, at det foregår, så motivation og glæde bevares. Det kan hurtigt blive til stress og jag. Når det så kobles op på idrætsklasser og særligt udvalgte forløb, så får vi et særligt ansvar for, at det foregår balanceret og efter nogle værdier, som alle aktører skal leve op til.

Derfor har Team Danmark, DIF, specialforbundene og elitekommunerne vedtaget et værdisæt, som sikrer langsigtet og bæredygtig talentudvikling, hvor vi ser på hele mennesker. Vi skal se på talenternes samlede miljø, have fokus på færdigheder med det langsigtede mål for øje. Samarbejdet med nøglepersoner med atleterne i centrum skal fungere. Trænerens engagement er afgørende og endelig er trivsel afgørende for at bevare glæden og håndtere modgang.

I Helsingør har vi i øjeblikket omkring 250 idrætstalenter i særlige forløb, hvor enten folkeskole eller ungdomsuddannelse er koblet op på en systematisk talentudvikling. Rigtig mange får dermed muligheden for at rykke fra et lokalt talent til at blive blandt de bedste i Danmark. Det går ikke bare nemt – og ikke uden udfordringer undervejs – her nogle eksempler på, hvad der kan gøre det svært.

Oplever udøverne, at trænerne kører deres eget program – og får ”lov” til det af klubben kan det få store konsekvenser for den aktive. Vi ser helst, at talenterne holder til programmet igennem alle ungdomsårene, så gennembruddet og højdepunkterne kommer i en seniorkarriere. Hvad nytter det, at mange bliver brændt ud inden de er fyldt 18 på grund af trænere, der ikke ser helheden?

Derfor er langsigtet arbejde noget, som trænerne skal handle efter. Det betyder, at unge udøvere ikke skal ”låses” fast i bestemte roller, men trænes alsidigt. Glæden ved idrætten skal for alt i verden bevares. Det betyder også, at eksempelvis holdboldspil benytter sig af mange spillere i et rotationsprincip, der også giver plads til dem, der stadig mangler noget i den sportslige udvikling.

Og har foreningen og trænerteamet først sagt ja tak til at arbejde med et ungt talent fx i 6. klasse, hvorefter atleten optages i en idrætsklasse, så er det for at arbejde i et 3-årigt forløb. Mange udøvere bygger derefter en hverdag op omkring en idrætsklasse, nye kammerater i et træningsfællesskab, der motiverer og skaber gejst. Derfor bør foreningerne og trænerne holde fast i de unge – og ikke kassere enkelte i talentgruppen allerede efter et år. Konsekvenserne bliver uoverskuelige for den enkelte.

Ikke professionelle trænere i foreningerne kan være en udfordring, hvis de ikke har blik for værdierne og det lange perspektiv. Vi er sårbare her – det er nemt at lægge flerårige planer, men planerne kan måske ikke gennemføres. Konstant uddannelse af foreningernes frivillige ledere og trænere – eller kvalitetssikring af foreningen ved tæt kommunalt samarbejde og samarbejde med specialforbund er en nødvendighed. Vi har et fælles ansvar for at lykkes med vores talentprogram.

Vi skal være glade hver gang det lykkes os, at få et af vores talenter til at få gennembrud og succes på seniorplan. Vi skal ærgre os og stille spørgsmål til vores praksis, hver gang en dygtig ung udøver pludselig har fået nok af det hele. Glæden ved træning er vigtigere end ungdomsresultater, der blot er tegn på, at vi er på rette vej!

Artiklen sidst ændret: 10. oktober 2018 12:52

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x

Job i Nordsjælland

Multiflyt maj 19/20, 15-20.000 win win 17xxxx
Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19
Cafe Hammermøllen 383039, 1728365, 15-20.000 win win juni 19/20
Stengade apotek 68802 15-20.000 win juli 19/20 1757905, solcreme 4/7-1/9 19, skift 19/7
CPH Motorcykler, 501308, 1755176, 10-15.000 win maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu