Af Asger Lind Krebs

Nabokommuner vil lave stor affaldscentral på grænsen til Helsingør

Låsesmeden, 279278,1724845, 25.000 visninger Logo

Toelt losseplads ligger lige ved kommunegrænsen mellem Helsingør og Fredensborg. Her vil affaldsselskabet for de fire kommuner, Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal bygge en 10 meter høj og 2.000 kvadratmeter stor hal, hvor man vil samle og sortere al papir, pap, glas, metal og plastic fra de fire kommuners beboere.

KVISTGÅRD/TOELT: Det er ikke kun indbyggerne i Helsingør kommune, der skal i gang med at sortere husholdningsaffaldet.

Fra næste år skal også beboerne i Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner gå i gang med at dele deres affald i metal, plastic, pap, glas og papir.

De fire kommuner har gennem det tværkommunale forsyningsselskab Nordfors udviklet en fælles affaldsplan, hvor beboerne i alle fire kommuner skal sortere affaldet i to skraldespande med to kamre i hver.

Ifølge planen skal skraldevogne hente affaldet. Madaffald og restaffald skal køres direkte til forbrænding i Hørsholm, mens det sorterede affald skal køres til Toelt Losseplads, der ligger blot et par hundrede meter fra Helsingør kommunegrænse.

35 daglige lastbiler

Ifølge Nordfors beregninger, vil der hver dag i gennemsnit skulle køre 35 lastbiler til og fra Toelt Losseplads.

Umiddelbart skulle man tro, at al sorteret husholdningsaffald fra borgerne i fire kommuner vil medføre en stor stigning i aktivitetsniveauet på Toelt Losseplads. Men ifølge Nordfors er det ikke tilfældet. I et referat fra et møde i Fredensborgs plan, klima og miljøudvalg, står der:

Ansøger har oplyst, at der ikke sker væsentlige ændringer i trafikken til lossepladsen, set i forhold til de udsving i transport til pladsen, der har været de senere år hvor der i gennemsnit er modtaget mellem 16 og 37 vognlæs pr. dag. Der forventes fremover op til 35 vognlæs pr. dag i gennemsnit. Ansøger pointerer, at støjgrænser overholdes med god margin.

Stor sorteringshal

Ifølge Nordfors har selskabet allerede de nødvendige miljøtilladelser til at kunne sortere affaldet på Toelt Losseplads. Men selskabet ønsker at bygge en stor hal på lossepladsen, så affaldet kan sorteres inden døre, hvilket skulle mindske, støj-, lugt- og støvgener for naboer til lossepladsen. Byggeriet af denne hal kræver en landzonetilladelse, og byggeriet er derfor nu sendt i høring hos naboer og andre parter, ligesom byrådet i Fredensborg Kommune skal godkende det.

Nordfors ansøger om at bygge en hal, der er knap 2.000 kvadratmeter stor og med en højde på 10,5 meter. Nordfors ønsker desuden at bygge en op til 10 meter høj jordvold nord for hallen af hensyn til omgivelserne,

Artiklen sidst ændret: 9. oktober 2018 16:59

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Scandlines auto bizz

Job i Nordsjælland

Multiflyt 24.5 18-24.5 19 25.000 win win 1726605 logo
Cahetu 395194 1723549  side 25.000 win win 18/4 18-april 19
Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19
Bruuns rengøring logo  25.000 april 17 og 1 år frem win win 1722013
Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu