Af Asger Lind Krebs

Nabokommuner vil lave stor affaldscentral på grænsen til Helsingør

Jobo vaskeklub logo april 17-april 18 40.000 win win 1723108

Toelt losseplads ligger lige ved kommunegrænsen mellem Helsingør og Fredensborg. Her vil affaldsselskabet for de fire kommuner, Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal bygge en 10 meter høj og 2.000 kvadratmeter stor hal, hvor man vil samle og sortere al papir, pap, glas, metal og plastic fra de fire kommuners beboere.

KVISTGÅRD/TOELT: Det er ikke kun indbyggerne i Helsingør kommune, der skal i gang med at sortere husholdningsaffaldet.

Fra næste år skal også beboerne i Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner gå i gang med at dele deres affald i metal, plastic, pap, glas og papir.

De fire kommuner har gennem det tværkommunale forsyningsselskab Nordfors udviklet en fælles affaldsplan, hvor beboerne i alle fire kommuner skal sortere affaldet i to skraldespande med to kamre i hver.

Ifølge planen skal skraldevogne hente affaldet. Madaffald og restaffald skal køres direkte til forbrænding i Hørsholm, mens det sorterede affald skal køres til Toelt Losseplads, der ligger blot et par hundrede meter fra Helsingør kommunegrænse.

35 daglige lastbiler

Ifølge Nordfors beregninger, vil der hver dag i gennemsnit skulle køre 35 lastbiler til og fra Toelt Losseplads.

Umiddelbart skulle man tro, at al sorteret husholdningsaffald fra borgerne i fire kommuner vil medføre en stor stigning i aktivitetsniveauet på Toelt Losseplads. Men ifølge Nordfors er det ikke tilfældet. I et referat fra et møde i Fredensborgs plan, klima og miljøudvalg, står der:

Ansøger har oplyst, at der ikke sker væsentlige ændringer i trafikken til lossepladsen, set i forhold til de udsving i transport til pladsen, der har været de senere år hvor der i gennemsnit er modtaget mellem 16 og 37 vognlæs pr. dag. Der forventes fremover op til 35 vognlæs pr. dag i gennemsnit. Ansøger pointerer, at støjgrænser overholdes med god margin.

Stor sorteringshal

Ifølge Nordfors har selskabet allerede de nødvendige miljøtilladelser til at kunne sortere affaldet på Toelt Losseplads. Men selskabet ønsker at bygge en stor hal på lossepladsen, så affaldet kan sorteres inden døre, hvilket skulle mindske, støj-, lugt- og støvgener for naboer til lossepladsen. Byggeriet af denne hal kræver en landzonetilladelse, og byggeriet er derfor nu sendt i høring hos naboer og andre parter, ligesom byrådet i Fredensborg Kommune skal godkende det.

Nordfors ansøger om at bygge en hal, der er knap 2.000 kvadratmeter stor og med en højde på 10,5 meter. Nordfors ønsker desuden at bygge en op til 10 meter høj jordvold nord for hallen af hensyn til omgivelserne,

Artiklen sidst ændret: 9. oktober 2018 16:59

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Jobo vaskeklub  top april, juni, aug, okt, dec, feb 40.000 win win 1723108

Job i Nordsjælland

Viridis 25.000 visninger fra 1/5. Kunde 369687 ordre 1724844 logo/side
Euronics log  win win 30.000 16/4 18 – april 19 1723144
https://www.kunstnershoppen.dk/
AH modegarn 39169 1723845 logo 40.000 win win 1. maj 18-1. maj 19. 4 variant feb 19
Apperupvej e-mægler 397432 40.000 win. Skift til Wilstrup 20/12

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu