Af Asger Lind Krebs

Udvidelse bekymrer naboer

Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360

Beboerne i landsbyen Toelt og Kvistgårdhusene, der er nærmeste naboer til Toelt Losseplads, frygter, at der vil komme mere trafik, støj og lugtgener fra lossepladsen, når store mængder husholdningsaffald fremover skal sorteres på pladsen.

KVISTGÅRD/TOELT: En 10 meter høj og 2.000 kvadratmeter stor hal. Og en betydelig mængde lastbiler, der skal køre til og fra. Det er selvsagt ikke forhold, der vækker begejstring hos naboerne til Toelt Losseplads.

I Toelt Landsby har beboerne samlet sig i et landsbylaug. De har skrevet et høringssvar til Fredensborg Kommune. Beboerne i de 18 husstande i Toelt håber på, at få bremset planerne for Toelt Losseplads.

– Vi er bekymrede. Det må jeg sige. Dels er vi allerede generet af aktiviteterne på lossepladsen, og så er vi bekymrede for, hvordan det kommer til at blive, siger landsbylaugets formand, Finn Jensen.

Selskabet Norfors, der driver lossepladsen, fik for fem år siden tilladelse til at sortere affald på pladsen, hvor det tidligere kun fungerede som deponi. Den forandring har naboerne kunnet mærke.

– Allerede i dag larmer det, når de er i gang på lossepladsen. Og når vinden blæser denne vej fra lossepladsen, er det virkelig forstyrrende. Derfor gør vi indsigelse mod den her planlagte udvidelse af aktiviteterne, siger Finn Jensen.

Udvides aktiviteterne?

Ifølge Norfors vil planerne om at samle og sortere det “hårde” husholdningsaffalde fra alle husstande i fire kommuner, ikke medføre en voldsom stigning i aktivitetsniveauet på lossepladsen. Ser man på lastbilkørslen til og fra pladsen, har der de seneste år i gennemsnit kørt mellem 16 og 37 lastbiler dagligt. Norfors forventer, at der fremover gennemsnitligt vil køre 35 lastbiler dagligt til pladsen.

Men naboerne frygter, at planerne om at samle affaldssortering fra fire kommuners husstande på Toelt losseplads vil betyde en stor stigning i aktivitetsniveauet.

– Vi betragter det som en betydelig udvidelse af aktiviteterne. Og vi forstår slet ikke Fredensborg Kommune vil tillade den enorme trafik, det vil medføre. Vi kan heller ikke se det fornuftige i at ville køre al affaldet til det aller yderste hjørne af de fire kommuner, siger Finn Jensen og foreslår en placering af sorteringshallen et sted, der ligger centralt for de fire kommuner.

Kvistgårdhusene

På modsatte side af Toelt losseplads, over kommunegrænsen til Helsingør, ligger Kvistgårdhusene. Her bor 74 familier. Nogle har udsigt direkte over markerne til Toelt Losseplads. De vil også se direkte ind i den op til 10 meter høje jordvold, der skal afskærme den planlagte sorteringshal.

Beboerne i Kvistgårdhusene betegner deres lille enklave som en oase omgivet af smuk natur. Selvom der er trafikkerede veje på flere sider af området og en jernbane, er det lastbilerne, der kører til og fra lossepladsen cirka 200 meter fra den nærmeste huse, der forstyrrer mest.

– Vi er de nærmeste naboer til lossepladsen, og lastbilerne kører blot 100-200 meter fra vores hus. Især når de kommer kørende tidligt om orgenen lørdag og søndag og begynder at laste om på pladsen, generer det, siger Morten Halberg.

Det er torsdag eftermiddag og sensommersolen hænger varmt over markerne. En lastbil kommer ned ad vejen til lossepladsen.

– Den kan lige nå det her inden klokken 17, konstaterer Morten Halberg tørt.

Sune Bencke, der også bor i Kvistgårdhusene, er også utilfreds med aktiviteterne på lossepladsen.

– Vi er rigtig trætte af den losseplads. Og vi er utrygge. Da den brændte, var der for meget affald, og vi vidste ikke, hvad det var. Vi er slet ikke interesserede i, at den er der. Nu vil de udvide, og så er vi selvfølgelig ekstra opmærksomme på, hvad der sker.

Forstår ikke borgmester

Det er bestyrelsen i Norfors, der har anbefalet, at den nye sorteringscentral placeres i Toelt. Norfors ejes i fællesskab af fem kommuner, herunder Helsingør, som ikke er med i affaldsfællesskabet, men varmedelen af selskabet. Det er borgmestrene for de fem kommuner, der udgør bestyrelsen. Og Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær, har derfor været med til at støtte placeringen i Toelt.

Det undrer Morten Halberg.

– Jeg undrer mig over, at vi har en borgmester for Helsingør, der sidder i bestyrelsen og lægger op til en placering længst muligt fra borgerne i de fire kommuner, der skal have deres affald sorteret, men lige op ad os borgere i Helsingør kommune.

Men Toelt losseplads lå der jo længe før, Kvistgårdhusene blev bygget. Er det ikke lidt meget at bede om, at den så skal lukke eller begrænse aktiviteterne af hensyn til jer?

– Jeg synes, at argumentet om, at lossepladsen var der først, er helt omsonst. Nu er der blevet bygget boliger her, og så skal vi også kunne være her. Vi købte vores huse med udsigt til, at lossepladsen med tiden skulle lukke ned og beplantes. i stedet er der kommet flere og flere aktiviteter, siger Sune Bencke.

Artiklen sidst ændret: 9. oktober 2018 16:59

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Smoke n Steam  1751732, 15-20.000 win  maj 19/20

Job i Nordsjælland

Brødsnedkeren april 19/20 10-15000 win win 1751633, skift 29/5
BAAGØ,  maj 19/20 15-20.000  win 1753557
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753436, alt bestilt 2x
Murer Mads Jessen Jensen april 19/20 20-25.000 win 1752360
Frøsø april 19/20, 15-20.000 win win 1752468

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu