Af Claus Kjærsgaard

Arkæologer jubler og grubler: Et ukendt lysthus ved Byskolen vækker undren

Ivar Jensen, K-nr. 1720262,  Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger side

Fundet af en kælder fra 1600-tallet midt i Helsingør har givet museumsfolk og arkæologer noget at gruble over.

HELSINGØR: Resterne af en rennæissancebygning er pludseligt dukket op af jorden ved Byskolen. Fundet, der er blevet gjort i forbindelse med byggeriet af Skolen i Bymidten er både uventet og lidt af et mysterium.

For sporene peger med et forholdsvis fint byggeri i et ellers fattigt område.

Det er arkæolog og museumsinspektør Kjartan Langsted fra Museum Nordsjælland, der har ansvaret for arkæologiske fund i forbindelse med skolebyggeriet. Ved alle større byggerier skal arkæologerne først have lov til at se, om jorden gemmer på skatte, der skal bevares.

Kjartan Langsted havde egentlig ikke regnet med at der var så meget at finde ved Byskolen, men er alligevel glad for at han holdt lidt øje med udgravningerne.

Ukendt bygning

Et usædvanligt velbevaret kældergulv dukkede nemlig op tæt ved den nuværende Bygning 5.

Fundet kom bag på museumsfolkene. Kjartan Langsted fortæller, at man ganske vist på et gammelt kort fra 1650 kan se en lille bygning er aftegnet, men at man ikke ved noget om bygningen i øvrigt.

Fundet af kælderen giver lidt flere spor, og et opfølgende detektivarbejde kan sandsynligvis give mere viden.

I første omgang fortæller det firkantede stengulv, at der nok er tale om et rennaisancebyggeri, men hvad bygningen har været brugt til er lidt uklart.

Udforskningen gøres vanskeligere af, at der ikke er fundet så meget mere end selve kældergulvet.

- Normalt finder man også mange rester af huset, men det er ikke tilfældet her, konstaterer Kjartan Langsted.

Man har dog fundet en del fliser og mursten, der antyder at der er tale om et forholdsvist fint byggeri.

En del af murstenene er nemlig af en art, der på den tid blev hentet i Holland, hvilket langt fra var noget alle havde råd til. Fliserne er heller ikke noget, der var standard i datidens huse.

I 1650 lå området lige i udkanten af byen. Her, på vej mod Marienlyst Slot, der var bygget på det tidspunkt, kunne man blandt andet finde et rebslageri, og anden industri, men det var ikke et sted, hvor byens finere borgere boede.

Måske et lysthus

Derfor kan det undre, at der ligger en bygning, der ser ud til at være bygget med bedre materialer end omgivelserne.

Kjartan Langsteds eget bud er, at det kan være et lysthus, som nogle af byens velstillede borgere i Stengade eller ved området Sanden ved Kronborg brugte som fritidsresidens.

Nu skal selve kælderen graves op og fjernes, så byggeriet kan fortsætte. Det er desværre ikke muligt at bevare selve kælderen, forklarer museumsinspektøren. I stedet registereres og fotograferes kælderen, så man kan genskabe den i en 3D-udgave.

Ud fra gulvet skønnes det, at der har været tale om en kælder, der har været ca. 1.60 meter høj.

- Den har formentlig været brugt som lager af fødevarer, fortæller Kjartan Langsted, men henvisning til den naturlige afkøling, som den har givet.

Inden det sker skal man lige have undersøgt nærmere, hvorfor det ser ud til at en del af kælderen har været lagt om. Det kan måske give flere svar om hvad kælderen har været brugt til.

Det samme kan jorden omkring kælderen, der er blevet gravet op og nu skal granskes for planterester.

Finder man for eksempel kornrester, så er der eksperter, der kan fastslå hvilken slags, og man kan også finde andre planterester, der kan fortælle en del af historien.

Helsingør Museerne vil også prøve at finde dokumenter, der kan fortælle mere om bygningen. Det er dog ganske vanskeligt, for huset er ikke registeret med et nummer eller en matrikel.

For byggeriet af Skolen i Bymidten giver fundet en lille forsinkelse. Det er planen, at udgravningen fjernes i løbet af denne uge.

Mulig skoleudstilling

For eleverne på den kommende skole bliver fundet måske en del af den historie, de kan lære. Museumsformidler Tora Ribers fra Helsingør Kommunes Museer og Kjartan Langsted håber begge at det kan være muligt at lave en lille udstilling på skolen, hvis skolen er indforstået med det.

Særudstilling på vej

Helsingør Kommunes Museer vil i øvrigt under alle omstændigheder gerne lave en lille særudstilling om fundet snarest muligt, fortæller Tora Ribers, der håber at det kan blive inden udgangen af 2018, at man kan vise fundet frem.

dagens e-avis

køb adgang til vores e-avis

  • Søg i vores arkiv
  • Nem og hurtig adgang
  • Læs os på farten
  • Tag os med på ferie

e-avis adgang

KUN kr. 20,00

Artiklen sidst ændret: 12. september 2018 14:25

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal man tvinge flygtning til at dele bolig?

Job i Nordsjælland

https://www.kunstnershoppen.dk/
Silverline 24/7-24/7 19. 20.000 win win 1731324 logo
BAAGØ, 127683, 1724217, 40000 visninger side/logo
AH modegarn 39169 1723845 logo 40.000 win win 1. maj 18-1. maj 19
Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu