Af Asger Lind Krebs

Sagen om lossepladsen: Fredensborg Kommune lyttede ikke til 74 familier

Sport direct, Kundenr: 378087, Ordrenr 1725531, 25.000 visninger side

Norfors har planer om at bygge en stor sorteringshal i det hjørne af Toelt Losseplads, der ligger nærmest naboerne i Kvistgårdhusene. Baggrunden for placeringen er en nabohøring, hvor beboerne i Kvistgårdhusene ikke blev hørt.

KVISTGÅRD/TOELT: De 74 familier, der bor i Kvistgårdhusene, er blandt de nærmeste naboer til Toelt Losseplads.

Umiddelbart skulle man derfor tro, at beboerne i Kvistgårdhusene står øverst på listen, når byggeplaner på Toelt Losseplads skal sendes ud i nabohøring.

Men da Fredensborg Kommune tidligere i år bad naboerne til Toelt Losseplads om at komme med deres holdninger til planerne om at bygge en ny 10 meter høj sorteringshal på lossepladsen, blev beboerne i Kvistgårdhusene ikke spurgt.

Andre naboer blev spurgt, og i alt kom der seks svar på høringen.

På baggrund af disse høringssvar besluttede Norfors, der driver Toelt losseplads, at ændre i byggeplanerne.

I den oprindelige plan skulle sorteringshallen opføres i lossepladsens sydøstlige hjørne, nærmest Toelt Landsby.

Men på baggrund af de seks høringssvar, hvoraf nogle var fra flere husstande, besluttede Norfors at trække deres ansøgning tilbage, ændre planerne og i stedet opføre hallen i det nordøstlige hjørne, nærmest Kvistgårdhusene.

Konsulentfirmaet Cowi, der hjælper Norfors med byggeplanlægningen, skriver følgende om processen.

Genbrugsgården har tidligere være placeret på sorteringspladsen beliggende sydøst på matriklen efter aftale med Fredensborg kommune, men efter modtagelse af høringssvar på en udsendt landzonetilladelse er det blevet besluttet at ændre på placering af Genbrugsgården for at imødekomme disse høringssvar. Genbrugsgården placeres nu i det allerede udlagte byggefelt nord for indkørslen.

Glemt igen

Den 10. august sendte Fredensborg Kommune det nye forslag fra Norfors i offentlig høring.

Igen blev beboerne i Kvistgårdhusene ikke spurgt, selv om de med den nye placering af hallen var kommet endnu tættere på.

Først nogle få dage før høringsfristen udløb, dukkede høringsmaterialet pludselig op i e-boksen hos Kvistgårdhusenes beboere. Først forsøgte de i al hast at få lavet et fælles høringssvar, men siden lykkedes det at få udskudt fristen, så høringen nu løber indtil onsdag den 12. september.

– Vi er de nærmeste naboer til lossepladsen. Alligevel blev vi ikke inddraget i i byggeplanerne i første omgang. Tidligere havde vi partsstatus i forhold til lossepladsen, og vi undrer os over, at vi først mistede partsstatus og siden ikke blev hørt, siger c, der bor i et af de Kvistgårdhuse, der ligger nærmest lossepladsen.

En anden af beboerne i Kvistgårdhusene, Sune Bencke, undrer sig også over forløbet.

– Det er mærkværdigt og utrygt, at de behandler os på den måde, for uanset hvad, er vi nærmeste nabo.

Udvidet høringskreds

I Fredensborg Kommune bekræfter man, at høringskredsen er blevet udvidet undervejs i forløbet, men inden Helsingør Dagblads deadline lykkedes det ikke at få en forklaring på, hvorfor beboerne i Kvistgårdhusene ikke blev hørt i første omgang.

Heller ikke Lars Simonsen, der er formand for plan-, miljø- og klimaudvalget i Fredensborg, kan forklare, hvorfor beboerne i Kvistgård ikke blev hørt i første omgang.

– Jeg ved, at Norfors lyttede til de naboklager, der kom ind i første omgang, og besluttede at trække det oprindelige forslag tilbage. Nu er forslaget med den nye placering i høring. Vi har nogle helt klare regler for, hvem der skal høres, og vi skal sikre, at alle bliver hørt. Selvfølgelig skal grundejere høres uanset, hvilken kommune de bor i. I Fredensborg Kommune lægger vi meget vægt på at høre alle parter, og vi vil hellere høre en for meget end en for lidt.

Artiklen sidst ændret: 11. oktober 2018 10:08

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Multiflyt maj 19/20, 15-20.000 win win 17xxxx

Job i Nordsjælland

Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19
Helsingør Bistro, 398962, 1724216, 20.000 visninger side
Lynhjem  Kunde nr. 34254  Ordre nr. 1725515  Antal visninger: 30.000 side/logo
Silverline 24/7-24/7 19. 20.000 win win 1731324 logo
Kaiser april 19/20 15-20.000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  1751635

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu