Af Tine Zedeler

Skolelederformand: Regeringens udspil er upassende

Smoke n Steam  logo  384849 1723552 25.000 win win 18/4 18- april 19

Det er en uskik at ændre på folkeskolereformen, inden den er blevet evalueret. Det mener formanden for de lokale skoleledere Andreas Elkjær.

HELSINGØR: Regeringens folkeskoleudspil får en lunken modtagelse af formanden for de lokale skoleledere.

- Overordnet set er det lidt af en uskik at lave en bred aftale, hvor man bliver enige om, at der skal være en evaluering i 2019, for så bagefter at komme med et udspil indenom. Hvad er det dybere formål? Hvorfor venter man ikke? Det havde været mest rigtigt, hvis man havde været loyal overfor aftalen, mener Andreas Elkjær, formand for de lokale skoleledere i Helsingør Kommune.

Giv skolerne frie rammer

Skolelederformanden hæfter sig ved, at udspillet ikke tager fat i den væsentligste udfordring set med skolelederenes øjne.

- Det tager ikke fat på den meget centrale styring , vi er underlagt. Istedet for enkeltstående forsøg med selvstyrende skoler, kunne vi godt tænke os, at man gav alle skoler frihed til at tilrettelægge undervisningen efter lokale forhold i samarbejde med kommunen, forældre og elever, siger Andreas Elkjær.

Ikke kommet i mål endnu

Skolelederen peger på, at der med folkeskolereformen blev indført nogle faste krav til undervisningstimetallet , hvor skolerne tidligere opererede med minimums- og vejledende timetal. Det gav mulighed for flere variationer, som for eksempel flere engelsk- eller idrætstimer.

- Jeg har svært ved at se det geniale i, at det kun er én skole per kommune der får lov til at være selvstyrende, siger Andreas Elkjær.

Skolelederformanden sætter også spørgsmålstegn ved det rigtige i at skære i antallet af understøttende timer til fordel for flere naturfagstimer.

-Vi er fuld gang med at indføre mere bevægelse i skoledagen. Vi er ikke kommet helt i mål endnu. Det ville være fint at vente med at ændre noget, til vi har haft en evaluering af de forskellige elementer, siger Andreas Elkjær.

Regeringens udspil blev i går præsenteret under overskriften: "Folkets skole - Faglighed, dannelse og frihed - Justeringer af folkeskolereformen".

Udspillet tæller syv initiativer.

Regeringen har tirsdag fremlagt et folkeskoleudspil, der ændrer ved folkeskolereformen.

Fire år efter at folkeskolereformen er trådt i kraft, er regeringen klar til at justere på reglerne for folkeskolen.

I udspillet ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed”, som er præsenteret tirsdag, er der syv initiativer.

De er som følger:

1. Flere fagtimer i folkeskolen:

Den nuværende understøttende undervisning reduceres med gennemsnitligt tre timer om ugen. I stedet indføres flere timer i naturvidenskabelige fag, og skoledagen forkortes.

2. Ny læsekampagne:

En treårig indsats skal styrke elevernes læselyst.

3. Færre faglige bindinger for undervisningen:

Tværgående temaer som ”it og medier” og ”innovation og entreprenørskab” snævres ind til at omfatte færre fag.

4. Færre vikarer og bedre lærerkompetencer:

Regeringen vil indføre større gennemsigtighed i brugen af vikarer og reducere den.

5. Større kompetencer til skolebestyrelser:

Skolebestyrelser skal have en plads i ansættelsesudvalget, når en ny skoleleder ansættes.

6. Præcisering af brugen af paragraf 16b:

I dag kan man bytte dele af den understøttende undervisning ud med en ekstra lærer i andre timer. Det har ifølge regeringen taget overhånd, og derfor skal reglerne indskærpes.

7. Forsøg med selvstyrende skoler:

Regeringen vil tilbyde én skole i hver kommune at indgå i en tiårig forsøgsordning, hvor den slipper for en række krav til blandt andet antal undervisningstimer, lektiehjælp og bevægelse.

Kilde: Undervisningsministeriet/ritzau/

dagens e-avis

køb adgang til vores e-avis

  • Søg i vores arkiv
  • Nem og hurtig adgang
  • Læs os på farten
  • Tag os med på ferie

e-avis adgang

KUN kr. 20,00

Artiklen sidst ændret: 12. september 2018 14:23

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Job i Nordsjælland

Verona Pizza og Kebab 20.000 win win 23/5 18-23/5 19 1726656 logo
Stengade apotek 68802 25.000 win win 22/5 18-22/5-19 1726512 logo
Esp Dyreklinik 1723659+1734831 25.000 vis. 29/5 18-29/5 19
vind salaer – logo
KV-Revision, Kunde nr. 280954,  Ordre nr. 1725350, 40.000 visninger Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu