Af Pernille Hermann

Små billige boliger skal være fleksible

Betina Grønbæk 1730237 280920 40.000 win 5/7-18-5/4-19

HELSINGØR: Fleksibilitet er den nødvendige løsning på Helsingørs største boligproblem her og nu: mangel på billige lejeboliger.

Det fastslog den Henrik Møller, fungerende borgmester og socialdemokrat, på et møde i den nystartede forening Stad & Egn, der vil arbejde tværpolitisk med Helsingør Kommunes plan-, bolig- og arkitekturpolitik og fremme nye løsninger.

Der var kun få deltagere i mødet, men Henrik Møller benyttede anledningen til at redegøre for virkeligheden ude i boligselskabernes meget forskellige afdelinger. Han er formand for Rådet for almene boliger i Helsingør, hvor fire politikere jævnligt mødes med kommunens to store boligselskaber, Boliggården og Nordkysten.

For små eller for dyre

– Vi er nødt til at få bygget boliger, der egentlig er for små – ellers vil mange ikke kunne betale huslejen i almennyttigt nybyggeri, sagde Henrik Møller.

– De meget små boliger skal løse et akut problem, men til gengæld skal arkitekter og bygherrer være kreative, så de små boliger senere kan slås sammen, fortsatte han.

– Der har også været perioder med tomme boliger i de almennyttige boligselskaber. Behovet for boliger svinger over tid, og vores boligselskaber har både haft behov for at lægge små boliger sammen og og dele store op. Den fleksibilitet må tænkes ind fra starten.

Psykiatrisk udfordring

Presset på de sociale boliger er øget markant i de senere år, forklarede Henrik Møller. Det skyldes ikke kun flygtninge og familiesammenføringer, men også den politiske beslutning om at flytte flere psykiatriske patienter ud i normalsamfundet. Det giver alt i alt nogle udfordringer. Det kommer vi ikke udenom.

– Da man nedlagde de store psykiatriske institutioner og indførte distriktspsykiatrien, flyttede man en ny opgave ud i den almene sektor, som den ikke havde før. Og flygtningestrømmen tilførte en blandet etnicitet, som var ny, lige som mange havde store sociale og psykiske problemer.

– Samlet set har vi nogle steder nået mætningspunktet for, hvad en velfungerende boligafdeling kan magte. Den almennyttige sektor blev bygget op for at skaffe sunde boliger til middelklassen, og boligselskabernes kerneværdi er et stærkt fællesskab, som vi skal gøre meget for at værne om, sagde Henrik Møller.

En ghetto bliver til

På mødet sagde han ligeud, at det var en fejl, da Andelsboligforeningen Kingo (som blev slået sammen med Det sociale Boligselskab til det, der i dag hedder Boliggården) i sin tid valgte at samle alle problemfamilierne og alle med etnisk herkomst på Nøjsomhed ved Nordvej og Sydvej.

I dag er over halvdelen af beboerne af etnisk oprindelse, og derfor har Byrådet søgt om få Nøjsomhed indlemmet i regeringens ghettopakke, der giver flere muligheder for at gøre noget ekstraordinært.

– De ghettoproblemer, vi har på Nøjsomhed, har vi ikke på samme måde på Vapnagård, hvor mange års indsats på mange områder har båret frugt, så der i dag er en meget lav fraflytningsprocent på 6, forklarede Henrik Møller.

En del af forklaringen er historisk: Mange tyrkiske familier har samlet sig på Vapnagård, mens der på Nøjsomhed er mange arabiske palæstinensere, og tyrkerne er simpelt hen mere vestligt orienterede.

– Jeg siger ikke, at der er problemfrit på Vapnagård, men på Nøjsomhed er der et parallelsamfund, hvor også Hizbut Tahrir har fat. Det kræver nogle mere drastiske indgreb ved siden af de boligsociale tiltag, vi allerede har i gang, sagde han.

Spred problemerne

Kommunen og boligselskaberne har derfor både en opgave med at skaffe tag over hovedet til flere mennesker og samtidig en lige så vanskelig opgave med at få løst op for de sociale og kulturelle problemer – blandt andet ved at blive bedre til få dem fordelt på alle afdelinger.

– Et stærkt og velfungerende naboskab kan bedre håndtere, at der flytter nogen ind, der er anderledes. Samfundet er os alle sammen, og det er ikke rimeligt, at nogle få boligafdelinger skal have alle problemerne.

– Samtidig kan vi ikke lukke øjnene for, at mennesker bliver boligløse i forbindelse med skilsmisser og arbejdsløshed, understreger Henrik Møller. Selv om kommunen har anvisningsret til hver fjerde lejlighed, rækker det ikke til alle, og folk uden andre sociale problemer må stille op i den almindelige kø med års ventetid.

Lær af svenskerne

I begyndelsen af oktober har Helsingør Byråd en samlet drøftelse om de boligpolitiske planer og udfordringer. Udvalget for By, Plan og Miljø arbejder på et oplæg.

På mødet i Stad & Egn lød der blandt andet en opfordring til at kigge over Sundet og hente inspiration fra svensk boligpolitik. For eksempel er højhusene langs den nye nordlige havnefront en ligelig blanding af ejer- og lejerboliger. Derovre er bygningsreglementet også meget anderledes end i Danmark, og kvadratmeterprisen på nybyggeri kun det halve.

Der var engang

– Der er kun én ting, jeg kan love jer: Vi får ikke gamle dage tilbage, sagde Henrik Møller.

– “Huset på Christianshavn” fortæller om en tid, hvor kvinderne gik hjemme, og alle var etnisk danske. I min egen barndom på Nordvestskolen havde vi to “fremmede” på hele skolen, og dem med fysisk eller psykisk handicap var på institution. Vi har et helt andet samfund i dag, og også mange flere gode boliger.

Onsdag den 26. september stiller Henrik Møller igen op hos Stad & Egn sammen med Anne Marie Høberg fra Boligselskabernes Landsforening i Nordsjælland og arkitekt Bo Grønlund. De vil især have fokus på mulighederne for at udvikle nye og anderledes boligtyper, både på bar grund og i eksisterende bygninger. Mødet foregår på Café Chaplin på Axeltorv og begynder klokken 19.

Artiklen sidst ændret: 14. oktober 2018 14:32

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Apperupvej e-mægler 397432 40.000 win. Skift til Wilstrup 20/12, skift 3/4

Job i Nordsjælland

Tandlægerne Rønnebær april 19/20, 15-20.000 win win 1752485
Malerfirmaet Nordkysten april 19/20 15-20.000 win win 1752452
https://www.kunstnershoppen.dk/
Fliserensning.dk april 19/20 15-20.000 win 1753334, skift 3/5
Entreprenørfirmaet TS 381440 april 19/20 10-15.000 win win 175173

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu