Af Jesper Munch Nielsen

Nej til bolig-projekt på kendt Hornbæk-grund

Silverline 24/7-24/7 19. 20.000 win win 1731324 side artikel

Politikere afviser ansøgning om at få lavet lokalplan for grunden.

HORNBÆK: Nej tak, det er en ommer! Sådan er meldingen fra politikerne i Helsingør til et projekt om et boligbyggeri på en kendt grund i Hornbæk, Vestre Stejlebakke 2 – genbo til Hornbæk Bibliotek.

En lokal arkitekt har søgt om at lavet en lokalplan, der inddeler den knap 1.050 kvadratmeter store grund i fire byggefelter, hvor der kan bygges seks boliger på i alt 453 kvadratmeter. Men på et møde for nylig i Helsingør Byråds udvalg for by, plan og miljø afviste et enigt udvalg at sige ja til ansøgningen.

– Grunden er udlagt i to byggefelter i dag. Ansøgeren ønsker fire. Vi kan godt acceptere, at arealet, som i dag er udlagt til erhverv, bliver til boligområde, men fire byggefelter er for meget. Og vi ser ikke basis for at gå videre med at lave en lokalplan på det grundlag, siger Christian Holm Donatzky, radikal politiker og formand for udvalget for by, plan og miljø.

Ikke godt nok

Grunden bliver ikke brugt i dag, men har tidligere været oplagsplads for forskellige firmaer.

I ansøgningen skriver arkitekt Jørgen Grumstrup fra Tegnestuen Hornbæk, at der er meget stor efterspørgsel på mindre boliger i Hornbæk. Boliger så centrale i bymidten som på Vestre Stejlebakke vil være yderst attraktive, vurderer arkitekten.

Det mener politikerne og kommunens embedsmænd for så vidt også. Men det skal bare holde sig inden for to byggefelter og ikke være i den opsætning, som Tegnestuen Hornbæk foreslår.

I begrundelsen for det afslag på ansøgningen, som kommunens Center for By, Land og Vand havde anbefalet politikerne, blev det forklaret, at det fremlagte projekt ikke var godt nok med hensyn til kvaliteten af bebyggelsen. Blandt andet friarealer og risiko for nabogener lever ikke op til Kommuneplanens ønsker, var meldingen.

Artiklen sidst ændret: 18. september 2018 16:30

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Er arbejdsforholdene hos Ilse Jacobsen afgørende for, om du vil købe hendes modetøj?

Job i Nordsjælland

Ivar Jensen, K-nr. 1720262,  Ordrenr. 1725507, 30.000 visninger logo
Smoke n Steam  logo  384849 1723552 25.000 win win 18/4 18- april 19
rafn-woldsen, Ordre 1725631,  kunde 275797, 25.000 visninger side
Skydeselskabet  Kunde nr. 373553  Ordre nr. 1725347, 20.000 visninger logo
Prøvestenen. Kundenr 373163, Ordre 1725089, 40.000 visninger, ikke win-win Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu