Af Jesper Munch Nielsen

Nej til bolig-projekt på kendt Hornbæk-grund

Living Invest, Kundenr 280833, Ordrenr 1725103, 25.000 visninger side/logo

Politikere afviser ansøgning om at få lavet lokalplan for grunden.

HORNBÆK: Nej tak, det er en ommer! Sådan er meldingen fra politikerne i Helsingør til et projekt om et boligbyggeri på en kendt grund i Hornbæk, Vestre Stejlebakke 2 – genbo til Hornbæk Bibliotek.

En lokal arkitekt har søgt om at lavet en lokalplan, der inddeler den knap 1.050 kvadratmeter store grund i fire byggefelter, hvor der kan bygges seks boliger på i alt 453 kvadratmeter. Men på et møde for nylig i Helsingør Byråds udvalg for by, plan og miljø afviste et enigt udvalg at sige ja til ansøgningen.

– Grunden er udlagt i to byggefelter i dag. Ansøgeren ønsker fire. Vi kan godt acceptere, at arealet, som i dag er udlagt til erhverv, bliver til boligområde, men fire byggefelter er for meget. Og vi ser ikke basis for at gå videre med at lave en lokalplan på det grundlag, siger Christian Holm Donatzky, radikal politiker og formand for udvalget for by, plan og miljø.

Ikke godt nok

Grunden bliver ikke brugt i dag, men har tidligere været oplagsplads for forskellige firmaer.

I ansøgningen skriver arkitekt Jørgen Grumstrup fra Tegnestuen Hornbæk, at der er meget stor efterspørgsel på mindre boliger i Hornbæk. Boliger så centrale i bymidten som på Vestre Stejlebakke vil være yderst attraktive, vurderer arkitekten.

Det mener politikerne og kommunens embedsmænd for så vidt også. Men det skal bare holde sig inden for to byggefelter og ikke være i den opsætning, som Tegnestuen Hornbæk foreslår.

I begrundelsen for det afslag på ansøgningen, som kommunens Center for By, Land og Vand havde anbefalet politikerne, blev det forklaret, at det fremlagte projekt ikke var godt nok med hensyn til kvaliteten af bebyggelsen. Blandt andet friarealer og risiko for nabogener lever ikke op til Kommuneplanens ønsker, var meldingen.

Artiklen sidst ændret: 18. september 2018 16:30

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
KV-Revision, Kunde nr. 280954,  Ordre nr. 1725350, 40.000 visninger Top

Job i Nordsjælland

Stengade apotek 68802 25.000 win win 22/5 18-22/5-19 1726512 logo
Rexbriller, Kunde nr. 285695, Ordre nr. 1725517, 30.000 visninger logo
BAAGØ, 127683, 1724217, 40000 visninger side/logo
Multiflyt 24.5 18-24.5 19 25.000 win win 1726605 logo
Jul Hgør city 7-23/12

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu