Af Claus Kjærsgaard

Passive forældre udfordrer Frem Hellebæks fremtid

Helsingør Kommune stødte på et velkendt problem, da der var foreningsbesøg hos Frem Hellebæks fodboldafdeling.

ÅLSGÅRDE: Den største udfordring for Frem Hellebæks fodboldafdeling er at få opbakning nok fra især forældre til børn på de yngste hold.

Det var en de ting Frem Hellebæks bestyrelsesformand Bjarne Petersen og bestyrelsesmedlem Chris Hoeing kunne fortælle repræsentanter fra Helsingør Kommune, da klubben tirsdag for første gang blev udsat for et foreningsbesøg.

Kontrol og dialog

Tanken bag foreningsbesøget er at kontrollere foreningen, for eksempel med regnskab og medlemstal, men også at få en god dialog med klubben.

Det er nye regler om, at kommunen skal skærpe tilsynet med foreninger, der har givet ideen til foreningsbesøgene. Så man kan kombinere den nødvendige kontrol med en god samtale med klubberne.

– Der har længe været et ønske om at føre en bedre dialog med foreningerne, siger Jannie Eismark, der er projektleder for foreningsbesøgene. Hun har udviklet ideen til besøgene sammen med specialist Louise Nielsen, der også er med på dagens besøg hos Frem Hellebæk ved anlægget bag Nordkysthallen.

10 besøg i år

Helsingør Kommune har godt 200 foreninger, med ca. 25.000 medlemmer, der er omfattet af Folkeoplysningsudvalget.

I år vil man besøge ti foreninger, og planen i de kommende år er, at man vil besøge ti procent af foreningerne hvert år.

Janne Eismark understreger dog, at man også kan komme på uanmeldt besøg, men så er det fordi man har en konkret mistankte om, at noget er helt galt.

– Hvis vi hører noget på vandrørene om, at noget ikke er, som det skal være, så kan vi stadig aflægge uanmeldt besøg, siger hun.

Det er ikke tilfældet i Frem Hellebæk, hvor snakken rundt om bordet mest handler om, hvordan klubben selv, eventuelt sammen med andre klubber og kommunen kan forbedre sine forhold og eventuelt løse store udfordringer.

Bestyrelsesformand Bjarne Petersen kan fortælle om en klub, der har et godt ungdomsarbejde og egentlig også har flere ældre spillere end normalt.

– Vi har ca. 350 spillere og det er nok 300 spillere, der er under 25 år, fortæller han.

Selv om der dermed er forholdsvis få spillere over 25 år, så er klubben alligevel bedre med end andre. Bjarne Petersen peger med en vis stolthed på at man faktisk har fire seniorhold. Det skyldes ikke mindst at man med held har fået interegreret de ældste ungdomspillere på seniorholdene, der i forvejen har mange ret unge spillere.

På andre måder slås klubben med nogle problemer, mange andre kan genkende. Ikke mindst at fastholde spillerne, når de skal uddannelse andre steder.

– De søger jo mod København, og så er udfordringen at få dem til at blive ved med at komme tilbage, siger Bjarne Petersen.

Mangler arbejdskraft

I den anden ende af fødekæden ser klubben ud til at have fundet en god model.

– Vi har drengehold i alle årgange op til U19, hvor spillerne indgår på seniorholdene, fortæller Bjarne Petersen.

Klubben har dog svært ved at at finde ressourcer til de unge spillere. Ikke mindst fordi forældrene, i modsætning til tidligere ikke går så meget ind i det frivillige arbejde. Derfor mangler der simpelt hen arbejdskraft.

– Det er ikke kun trænere, men også nogle, der vil gøre et administrativt arbejde, siger Bjarne Petersen. Ligesom bestyrelsesmedlem Chris Hoeing kan han konstatere, at lysten til at være med fra sidelinjen hos forældrene er stærkt faldende. De vurderer begge, at det måske er fordi mange ikke selv er opvokset med foreningslivet, i samme grad som tidligere.

Det faldende engagement fra forældrene gør det sværere at give de unge spillere nogle gode rammer. Det er emne, der har vendt drøftet i bestyrelsen mange gange, men noget klart svar har man ikke.

Højere kontingent?

En løsning er at sætte kontingentet markant op, og på den måde få betalte trænere. Den model er hverken Bjarne Petersen eller Chris Hoeing dog begejstrede for. De frygter, at det både vil give færre medlemmer og en helt anden – svagere – klubånd.

– Det vil også skabe en gråzone i forhold til de frivillige, der så måske også vil forvente at blive aflønnet, påpeger Bjarne Petersen.

Louise Nielsen, der er Helsingør Kommunes repræsentant ved mødet har også en anden kasket på. Hun er selv fra Hellebæk og har en søn, der blev træt af at spille i klubben. Hun betegner sig selv som “shopping-mor”, der gerne vil have sit barn til at prøve flere forskellige ting i løbet af den samme sæson og peger på at at et samarbejde med for eksempel de andre afdelinger i Frem Hellebæk kan åbne op for et mere fleksibelt fritidsudbud.

En anden mulighed, som hun peger på er, at man måske kan flytte træningen fra en hverdag til weekenden, hvor både børn og forældre måske har flere ressourcer.

Chris Hoeing og Bjarne Petersen lytter til forslagene og afviser ingen muligheder. Man fornemmer dog lidt, at de selv i deres bestyrelse har vendt rigtig mange sten, og at jagten på at finde den helt rigtige løsning fortsætter.

På andre områder er Frem Hellebæks fodboldafdeling pænt repræsenteret. Med de muligheder der er, så er Bjarne Petersen tilfreds med den bane- og haltid, der tildeles klubben.

I løbet af kommunebesøget orienteres de to bestyrelsesmedlemmer også om de muligheder, de har for at få hjælp fra kommunen. For eksempel udviklingspuljen, hvor der næste år ligger 150.000 kroner, der kan søges til nyskabende projekter. De kan være en mulighed for Frem Hellebæk, der pusler med flere forskellige nyskabelser.

Frem Hellebæks formand Bjarne Petersen synes, at det var godt få en dialog med de ansatte i kommune, der arbejder med klubben. Han var især glad for at lære at der er muligheder for at søge penge til forskellige aktiviteter.

Generelt synes han dog, at det kan være lidt svært som klubmand at overskue de forskellige udvalg og råd, der blandt andet er med til at tildele støtte.

– Jeg forstår dog, at det er noget de arbejder på at forenkle, og det synes jeg er godt.

Artiklen sidst ændret: 19. oktober 2018 17:16

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Har du spillet padel-tennis?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu