Af Tine Zedeler

Skolen ved Rønnebær Allé får millionbonus for fagligt løft

Nsnet.dk – læs online

Skolen har netop fået besked om, at der kommer en bonus på 1,5 millioner kroner sidst på året. Også Nordvestskolen har haft et markant løft af elevernes faglige resultater.

HELSINGØR: Skolen ved Rønnebær Allé og Nordvestskolen har begge løftet deres elever fagligt.

På skolen ved Rønnebær Allé er løftet så stort, at det udløser en bonus fra regeringen på 1,5 millioner kroner, som bliver udbetalt sidst på året, oplyser Helsingør Kommune i en pressemeddelelse.

Pengene er udløst ved, at skolen har løftet andelen af elever, der har fået over karakteren 4 i dansk og matematik til afgangsprøven i år, med 9,83 procentpoint. Kravet for at få pengene var et løft på minimum fem procentpoint. Det klarede Nordvestskolen lige akkurat ikke. Men med et løft på 4,74 procentpoint var skolen så tæt på præmiepengene, som man næsten kan være, fremgår det.

-Jeg er stolt og glad for det løft, skolerne har præsteret. Jeg ved, at der er blevet knoklet og gjort en stor indsats af både ledelse og medarbejdere, og det er dejligt, at det kan ses i elevernes præstationer til afgangsprøven, siger Rikke Reiter, centerchef for dagtilbud og skoler i Helsingør Kommune.

Ligelig fordelt indsats

På både Skolen ved Rønnebær Allé og Nordvestskolen fik cirka en tredjedel af eleverne i årene 2014-2016 under 4 i dansk og matematik ved afgangsprøven. Efter prøverne i år har 25 procent af eleverne på Rønnebær Allé under 4 i dansk og matematik, mens 29,85 procent af afgangseleverne fik under 4 i dansk og matematik på Nordvestskolen.

-For os har det været vigtigt at skabe et sammenhængende forløb, hvor vi gør en lige så stor indsats i 7. klasse som i 9. klasse, siger Morten Steenholt Sieling, daglig pædagogisk leder, Skolen ved Rønnebær Allé.

Penge skal bruges til løft

Skolen ved Rønnebær Allé har valgt at satse på at have tre lærere til to klasser på en række dansk- og matematiktimer i både 7., 8. og 9. klasse. Det giver mulighed for at lave holddelt undervisning, og det har givet et godt løft til de fagligt svageste elever, oplyser skolens daglige pædagogiske leder.

-Vi glæder os rigtig meget over pengene, som skal bruges til at løfte vores elever på skolen yderligere, siger Morten Steenholt Sieling.

Stolte over resultat

Nordvestskolens daglig pædagogisk leder Søren Pedersen er også stolt over resultatet.

-Vi har rykket en del elever, og det er det allervigtigste. For den enkelte elev er et 4-tal i dansk og matematik vejen til en ungdomsuddannelse, og derfor gør hver eneste elev, vi har rykket, en stor forskel, siger Søren Pedersen.

Den daglige pædagogiske leder ærgrer sig over, at skolen lige præcis ikke er lykkes med at få bonussen i land – for nu skal det videre arbejde med at løfte eleverne foregå, uden at der er kommet ekstra penge i kassen.

-Men vi fortsætter med det gode arbejde, vi har sat i gang. Vi har haft en række turboprojekter på 9. årgang, hvor vi har sat fokus på dansk diktat og stil og på matematik. Og vi har haft særligt fokus på at løfte de elever, hvis motivation og interesse er størst, siger Søren Pedersen.

Vendt samtalen om

Søren Pedersen fortæller, at Nordvestskolen også “har vendt skolehjemsamtalen på hovedet”, så det er eleven, der fremlægger for sine forældre mens lærerene forholder sig til, hvordan det går fagligt.

-Det giver større engagement fra elever og forældre i skolen, forklarer han.

Kommer andre til gode

Formand for børne- og uddannelsesudvalget Gitte Kondrup, glæder sig over skolernes gode resultater.

-Jeg er glad for, at vores skoler har taget handsken op , og med så stor succes. Stor respekt herfra. De har arbejdet benhårdt, og det har givet bonus. Så skulderklap til begge skoler for indsatsen har i den grad gjort en forskel for den enkelte elev. Jeg er sikker på, at de erfaringer, skolerne har gjort sig, også vil komme kommende årgange til gode, siger udvalgsformanden.

Under niveau

I alt har 61 skoler ud af 104 skoler over hele landet fået præmiepenge fra regeringen.

Skolerne er blevet valgt ud til at være med i elevløft-programmet af Undervisningsministeriet, fordi de havde en stor andel af elever med under karakteren 4 ved 9. klasses afgangsprøverne i dansk og matematik.

Undervisningsministeriets elevløft er tre årigt projekt. For hvert år er målet at løfte eleverne fem procentpoint med en årlig bonus til de skoler, der når målet.

tze/red.

Artiklen sidst ændret: 20. september 2018 16:37

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Er arbejdsforholdene hos Ilse Jacobsen afgørende for, om du vil købe hendes modetøj?

Job i Nordsjælland

Stengade apotek 68802 25.000 win win 22/5 18-22/5-19 1726512 logo
Casper Andersson  24/5  18 – 24/5 19 25.000 1726606 logo
3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128
Photocare, Kunde nr. 69693, Ordre nr. 1725519, 25.000 visninger logo
Prøvestenen. Kundenr 373163, Ordre 1725089, 40.000 visninger, ikke win-win Top

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu