Leder: Sprækker og tvang


Af Jacob Henriques

Foto: Lars Johannessen

Leder: Vi kan rigtig godt lide et byråd, der er enige om langt det meste. Det giver kontinuitet i beslutningerne, så ”byen” ikke skøjter først lidt til højre for derefter at bevæge sig lidt til venstre.

Men, vi er også ganske tilfredse, når vi kan se forskel på højre og venstre i salen. Der skal gerne også være en ideologisk grund til at sætte sit kryds næste gang.

En snert af dette fik vi heldigvis, da spørgsmålet om hvorvidt flygtninge skal tvinges til at dele boliger, kom op i byrådet mandag aften.

Er en delebolig passende som det permanente boligtilbud til flygtninge, Helsingør Kommune ifølge loven skal tilbyde? Og hvis ja, skal flygtninge, der siger nej til tilbuddet om deleboliger, smides ud af den midlertidige indkvartering, de bor i?

Fordelingen af mandater blev, at De Konservative og Dansk Folkeparti med 11 mandater stod overfor 14 mandater fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Lokaldemokraterne og fra den borgerlige fløj, Venstre og De Radikale.

De to sidstnævnte blev tungen på vægtskålen.

For tiden er der 30 borgere på venteliste til en bolig, der maximalt må koste cirka 3000 kroner om måneden alt inklusiv. Alle, der kender lidt til boligmarkedet i Helsingør, vil vide, at det er urealistisk at tro, at der kan findes den form for boliger til alle på listen inden for en overkommelig tid.

Midlertidige løsninger er også altid dyre løsninger, og som Marlene Harpsøe fornuftigt siger. De penge kunne godt bruges på noget andet. Det er svært at være uenig i.

Vi skal også bruge vores sunde fornuft omkring deleboligerne: Deleboliger i forskellige størrelser kan være en mulighed. Hvor meget, der skal presses på, er en diskussion værd. Kan kvinder og mænd bo sammen? Skal man tage hensyn til kulturelle forskelle? Kan kun landsmænd bo sammen? Der er mange spørgsmål at tage stilling til. Og helt sikkert forskellige holdninger til alle spørgsmålene.

Vi skal nok tænke meget konstruktivt alternativt for at finde løsninger på venteliste-udfordringen.

Fleksible boliger, som kommunen ønsker at bygge. Boliger, der kan gøres større om mindre alt efter hvordan behovet udvikler sig, er oplagt at arbejde videre med. Det løser ikke udfordringen lige her og nu.

Mon ikke en stor del af ventelisten kunne motiveres til at sige ja til en delebolig, hvis de blev motiveret og involveret i at finde løsninger på venteliste-udfordringen. Mon ikke de fleste gerne vil flytte fra en midlertidig, usikker bolig til en permanent bolig, som kan danne ramme for et fremtidigt liv?

Borgerne på ventelisten skal frivilligt sig ja tak til deleboligerne. Tvang, og repressalier ved et nej, vil være uordentligt og i øvrigt meget udansk.

DC

Artiklen sidst ændret: 26. oktober 2018 09:27

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt

Skal du opleve hvad kommunen har at byde på i løbet af sommeren?

Job i Nordsjælland

Helsingør Dagblad Copyright © 2018