Af Kirsten Moth

Ny rapport bekræfter fiskernes frygt: Efter fem år er “Disken” stadig død

https://www.kunstnershoppen.dk/

– Nu må den sunde fornuft indfinde sig og kravet om et fredet Øresund skal rejses igen, siger Søren Jacobsen, formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

ØRESUND: Lystfiskerne har sagt det, erhvervsfiskerne har advaret. Det samme har miljøorganisationer og flere fagfolk, blandt andet havbiologer. Sandsugning på fiskebankerne i Øresund medfører ødelæggelser for havmiljøet, der har konsekvenser mange år ud i fremtiden.

Nu bekræfter en ny rapport, udarbejdet af Rambøll og offentliggjort af Miljøstyrelsen og Länsstyrelsen i Skåne, hvad fiskerne længe har frygtet: Den massive indvinding af råstof, der fandt sted på fiskebanken Disken ud for Snekkersten i 2013 og 2014, har medført, hvad fiskere og andre har frygtet og advaret imod længe. Den massive indvinding af råstof, der fandt sted på dele af fiskebanken Disken ud for Snekkersten i 2013-2014, har fortsat fire-fem år senere store konsekvenser for livet i Øresund og dermed for de erhverv, der knytter sig hertil.

“Banketoppen” har det værst

Rapporten bekræfter, at de fordybninger og huller, der er kommet på “Banketoppen” på Disken efter de store sandsugere har efterladt dybe, brede spor samt at primærproduktionen af blandt andet bunddyr, der tjener som føde for fladfisk, er nedsat med op til 75 procent.

Rambøll-rapporten får hermed igen kravet om en fredning af Øresund til at rejse sig.

Helsingør-fisker Søren Jacobsen, har både som fisker og som formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, en forventning om, at rapporten vil få nogle politikere til at handle.

– Nu må den sunde fornuft indfinde sig hos alle og fra vores side vil vi nu lægge pres på de relevante politikere for at få Øresund beskyttet. Ministeren har også sat en undersøgelse i gang af, hvordan et stop for sandsugning i Øresund vil påvirke rent økonomisk.

Påvirkning af sandfodring

Selv har Søren Jacobsen på sit dybdemålingsudstyr i sin fiskekutter plottet dybderne ind på Disken, som den så ud i 2013, før sandsugningen blev påbegyndt.

– Og de løbende målinger, jeg har foretaget på Disken lige siden, viser, at forholdene er fuldstændig uændrede siden 2013. Jo mere sand, man fjerner, jo mere af væksten, det vil sige fiskenes føde, fjerner man dermed også. Det er den sydvestlige del af Disken, der stadig har dybe ar og er helt smadret, fortæller Søren Jacobsen.

Han pointerer, at han ved et møde med Kowi tidligere på året fik bekræftet, at sandsugning også påvirker sandfodringen af kysterne.

– Hvis man indvinder råstof på en dybde lavere end 10 meter, så vil det have en negativ indflydelse på kyststrækningn, fortæller Søren Jacobsen på vegne af Foreingen for Skånsomt Kystfiskeri.

Godt plante- og dyreliv

Rambøll-rapporten understreger samtidig, at selv om råstofindvindingen på Disken ophørte for fire år siden og var koncentreret på et forholdsvis lille område, og selv om der er tydelige spor af råstofindvindingen, så konstaterer rapporten også, at både plante- og dyreliv i det pågældende område er i god bilogisk tilstand, som det hedder.

– Den forholdsvis gode tilstand skyldes blandt andet strømforholdene, som i dele af området medfører til, at havbunden kan modstå effekterne af råstofindvinding. Det gør sig i mindre grad gældende i den sydvestlige del af Disken, hedder det i rapporten.

Foreningen for Sånsomt Kystfiskeri erklærer sig uenig i oplysningen om, at råstofindvinding har begrænsede miljøeffekter uden for indvindingsområderne.

– Det er ikke kun i de områder, hvor der er blevet råstofindvundet, hvor miljøet er påvirket. Også de nærmeste omgivelser bliver påvirket, siger Søren Jacobsen.

Artiklen sidst ændret: 28. oktober 2018 16:04

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Jumbo maj 19/20 2×50-60.00 win 1753426, alt bestilt 2x

Job i Nordsjælland

Skydeselskabet 373553 april 19/20. 10-15.000 win win. 1751627
Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
AH modegarn  maj 19/20, 25-30000 win 1753379, skift maj, juni
Tibberup Høkeren maj 19/20 10-15.000 win  1752369
Trykkeriloftet/Kasper Adrian 500319, 1753689, 15-20.000 win maj 19/20

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu