Fjernvarmen fra det nye kraftvarmeværk bliver ikke helt så billig, som den kunne være blevet. Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har valgt at indregne en forrentning af investeringer fra før 1982 i fjernvarmeprisen. (Foto: Lars Johannessen)

Af Asger Lind Krebs

Forsyning Helsingør vil polstre selskab med 21 millioner kroner

Nsnet.dk – læs online

Forsyning Helsingør vil hente 21 millioner kroner, som skal bruges til at polstre selskabet. Men fjernvarmeprisen vil ikke stige.

FJERNVARME: Forsyning Helsingør er blandt de danske fjernvarmeselskaber, der har fået tilladelse til at forrente gamle investeringer. 21 millioner kroner vil selskabethente. Direktør Jacob Brønnum forklarer hvorfor.

Hvad er det for nogle investeringer, I ønsker at forrente?

JB: – Det er udtryk for nogle investeringer fra før 1982, hvor hvile-i-sig-selv-princippet blev indført. Dem kan vi nu få en forrentning af. Vi har besluttet, at vi vil indregne det i fjernvarmeprisen for at styrke selskabets finansielle og likvide niveau. Det er nogle penge, der er frie i selskabet.

Hvorfor vælger I at gøre det?

JB: – Det er for at have lidt at stå imod med på varmeområdet. Pengene skal kun bruges til varmeformål. Det er ikke fordi, der skal tjenes penge på varmekunderne. Det er en mulighed for at have nogle frie midler i maven af selskabet. Hvis der kommer en uforudset udgift, har vi eksempelvis mulighed for at få den dækket med de midler.

Hvad betyder det for kunderne?

JB: – Vi vil fortsat følge vores prisstrategi, hvor vi de seneste år stille og roligt har kunnet sænke prisen. Så det her betyder ikke, at fjernvarmen bliver dyrere for kunderne.

Men pengene i jeres selskab kommer udelukkende fra jeres kunder. Hvis i ikke havde valgt at bruge denne mulighed, havde I så kunnet sætte prisen mere ned?

JB: Nej – vores strategi med at nedsætte varmeprisen stille og roligt påvirkes ikke af dette her. De 21 mio. kr. indregnes i taksterne de kommende år ved at vi afskriver langsommere på vores aktiver til gengæld for at have flere penge i banken. Men pengene bliver i varmeselskabet. Det er stadig kundernes penge og skal komme dem til gode. I første omgang styrker vi selskabets kapitalstruktur med dem og det er også i varmekundernes interesse. Så vil vi se tiden an, og hvis det viser sig, vi ikke får brug for pengene, kan det være, vi fører dem tilbage til kunderne.

Men står I og mangler penge, siden I vælger denne ekstra polstring?

– Vi mangler ikke penge som sådan. Men vi vil gerne styrke selskabet. Det er et instrument, der er brugbart. Og det er en mulighed, der også er brugt i andre forsyningsarter og har fungeret i årevis.

Både politikere på Christiansborg og eksperter har kritiseret, at fjernvarmeselskaberne vil forrente en investering, der ligger så langt tilbage i tiden. Hvad siger du til den kritik?

JB: – Jeg har ikke nogen kommentarer til, hvad andre mener. Det er en mulighed, som bestyrelsen har vurderet vil styrke selskabet. Jeg tror kritikken mere er rettet mod dem, der vil bruge pengene til andre formål og trække dem ud af fjernvarmeselskabet. Det har aldrig været vores ønske. For os er det alene en mulighed for at gøre varmeselskabet stærkere.

Artiklen sidst ændret: 11. november 2018 09:10

Den gode tone

  • Respekter fællesskabet
  • Overskrid ikke grænsen
  • Vær med og hav det sjovt
Cafe Hammermollen top

Job i Nordsjælland

Kaiser april 19/20 15-000 win banner. 4 forskellige ældre sky, flæsk logo, aften midt/bund, smørrebrød side  175163520.
Franci, 1720789, 345901, 20000 visninger logo/side. ny jan 19, ny feb 19
3T  textil 374063 25.000 win win 27/8 1 år frem 1733128
Entreprenørfirmaet TS 381440 april 19/20 10-15.000 win win 175173
Nature by hand april 19/20 15-20.000 win win, indtil 11/5 derefter nyt mat

Helsingør Dagblad Copyright © 2018

hovedmenu